Efeseni 3, 8-21, cf. GNT

[Inițial, textul tradus de mine, a fost însoțit și de un comentariu al meu audio]

8. Mie, celui mai mic [dintre] toţi Sfinţii, [Dumnezeu] mi-a dat darul acesta, ca să evanghelizez/ să bine vestesc neamurilor bogăţia de nepătruns /incomprehensibilă a lui Hristos

9. şi să luminez [pe toţi], care este iconomia tainei celei ascunse din veacuri în Dumnezeu, [Cel care] le-a creat pe toate.

10. Ca acum să cunoască Începătoriile şi Stăpânirile din ceruri, prin Biserică, înţelepciunea cea de multe feluri a lui Dumnezeu,

11. după scopul din veci, pe care El l-a făcut întru Hristos Iisus, Domnul nostru,

12. întru Care avem îndrăzneală şi intrare [la Dumnezeu], întru încredere, prin credinţa în El.

13. De aceea vă cer, să nu vă pierdeţi întru asupririle/ prigoanele mele pentru voi, căci ele sunt slava voastră.

14.  Pentru aceasta îmi îndoi genunchii mei către Tatăl,

15. dintru Care, orice neam este numit în cer şi pe pământ,

16. pentru ca să vă dea vouă putere, după bogăţia slavei Lui, de a vă întări, prin Duhul Lui, în omul din înăuntru,

17. [pentru ca] Hristos, Să se sălăşluiască, prin credinţă, în inimile voastre, [fiind] înrădăcinaţi şi întemeiaţi în iubire.

18. Pentru ca să fiţi în stare să înţelegeţi, împreună cu toţi Sfinţii, ce este lăţimea, şi lungimea, şi înălţimea şi adâncimea,

19. cunoscând [astfel] şi iubirea lui Hristos, [care este] mai presus de cunoaştere, pentru ca să vă umpleţi întru toată plinătatea lui Dumnezeu.

20. Iar Celui în stare să facă, prin puterea [care] lucrează în noi, cu mult mai presus decât cele pe care le cerem şi le înţelegem noi,

21. a Lui este slava în Biserică şi întru Hristos Iisus, în toate neamurile din veacul veacurilor, amin!

One comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *