Abordarea literaturii vechiCitesc adesea prin cărţi şi istorii literare, în capitolele consacrate literaturii vechi, despre toposuri sau topoi, adică despre acele elemente care se repetă într-un anumit tip de scriitură. Eu nu neg că există locuri comune în operele medievale, dar de aici până a clasifica aproape orice ca loc comun e o mare diferenţă.

Spre exemplu, în cazanii, apelul ierarhilor la publicul credincios spre a ierta neputinţa şi nepriceperea lor e catalogată drept toposul smereniei, iar în hagiografii, unde e vorba despre copilăria liniştită şi cuminte a Sfinţilor, apare imediat şi toposul copilăriei şi al tinereţii liniştite. Ceea ce mi se pare o exagerare.

Dacă nu înţelegeţi pentru ce mă agit, să luăm un exemplu din zilele noastre. Toată lumea a auzit de premianţii români la olimpiadele internaţionale. În mai multe rânduri, în ultimii ani, am văzut la televizor interviuri cu aceşti copii, însoţiţi de familie. Părinţii sau rudele, intervievate cu privire la preocupările premiaţilor, repetau toţi acelaşi lucru: copiii aceştia nu jucau fotbal, nu se duceau la discotecă, nu se distrau şi, pe scurt, nu făceau ceea ce face mai toată lumea de vârsta lor.

Gândiţi-vă acum cum vi s-ar părea dacă, peste 300 de ani, s-ar vorbi despre toposul cuminţeniei acestora, ca despre o tehnică mediatică, aşa cum se vorbeşte acum despre smerenia şi caracterul paşnic al Sfinţilor, ca despre o tehnică literară sau retorică?

Concluzia mea este că, în anii comunismului, am căpătat prea mute prejudecăţi cu privire la literatura religioasă şi o anumită timiditate şi reticenţă în a-i face o lectură normală şi o critică corectă, fără prejudecata că vom deveni, brusc, neştiinţifici, dacă discutăm în termeni religioşi şi teologici, specifici materialului literar pe care îl abordăm.

Către literatura veche, preconcepţii de tot felul ne îndeamnă să privim cu un ochi sterp şi dacă cineva, student sau masterand, reuşeşte să treacă de şocul lingvistic iniţial (al limbii şi al scrierii vechi) se împiedică foarte curând în hăţişul de clasificări şi îndosarieri (la raţiuni religioase, politice, sociale, istorice, etc.) ale atitudinilor şi perspectivelor aparţinând celor care scriau acum câteva secole. Cei vechi apar, drept urmare, ca puternic amprentaţi de tot felul de motivaţii opresive, aproape inumani, pe când modernii par că gândesc şi scriu liberi de orice imperative ideologice, economice, politice, etc. Ceea ce e fals şi iarăşi fals.

Aşa de pildă, dacă Sfântul Neagoe Basarab îi cere lui Gavriil Protul să scrie viaţa Părintelui său duhovnicesc, Sfântul Nifon Patriarhul, gestul e interpretat ca unul politic, integrat într-o aşa zisă raţiune ecumenic-hegemonică, menită să-l propulseze pe domnitor pe axa descendenţei imperiale bizantine.

Nu era mai simplu dacă recunoşteam că, oricât de imperial gândea Sfântul Neagoe despre scaunul Ţării Româneşti (Bizanţ după Bizanţ), pur şi simplu îşi iubea Părintele şi a dorit ca viaţa lui sfântă să nu rămână necunoscută?

Pe mulţi îi apucă frisoanele când se apropie de hagiografii, chiar dacă, în ordine literară, identifică o naraţiune cursivă şi frumoasă (adesea mult mai frumoasă decât fraza cronicarilor) şi nu ştiu cum să se mai lepede de minunile pe care le citesc acolo, expertizându-le rapid şi expediindu-le în categoria basmelor şi a literaturii fantastice.

N-ar fi mai democratic – mă întreb şi eu – să uităm opţiunile noastre în materie de credinţă sau ateism (dacă tot zicem că judecăm numai în funcţie de criteriul estetic), în momentul în care facem o analiză literară, şi să fim obiectivi şi oneşti cu textul, chiar dacă ne dă fiori reci?

Multe scrieri ale trecutului stau în umbră, neluate în seamă, nevalorificate critic, pentru că sunt prea moraliste sau nu ne incită imaginaţia noastră (post)modernă.

Ne confecţionăm singuri deficienţe în a ne raporta şi a ne recupera istoria şi literatura veche. Ochii de sticlă şi inima glacială cu care privim spre trecut nu ne vor ajuta să înţelegem cine suntem, nici ca neam, nici ca indivizi.

Devenim nişte conştiinţe şterse şi nefericite, oricâte căpşuni am culege din Spania sau oricâte premii am câştiga la NASA, dacă n-avem identitate, dacă n-avem ADN etnic şi spiritual. Şi cei care ar trebui să tragă semnale de alarmă se complac în situaţia de fapt.

*

Puţine gesturi fericite, în acest sens, am văzut în ultimul timp. Unul dintre ele îl constituie apariţia cărţii O istorie a literaturii române (partea întâi), a doamnei Manuela Tănăsescu (editura Saeculum I.O., 2009). O găsiţi pe piaţă şi v-o recomand cu căldură, chiar dacă aş mai avea câteva obiecţii, pe ici pe colo. Preţul este de 29 de lei.

Citez din domnia sa: „E deci cazul să ne asumăm cu hotărâre acest trecut, care nu e nici ruşinos, nici urât, e numai puţin altfel, e cazul să înţelegem că Bizanţul a fost un model civilizator, că ţările vecine cu noi au avut o istorie demnă de apreciat, că Ortodoxia ne-a lăsat moştenire o spiritualitate specială, cu nimic inferioară celorlalte confesiuni creştine.

N-are nici un rost ca, în loc să studiem şi să punem în lumină tot ceea ce ne defineşte, să ne simţim descalificaţi pentru că am ratat Reforma sau n-avem catedrale sau Ştefan cel Mare n-a făcut universităţi!. Sub aceste frustrări se ascunde de fapt refuzul de a lua calea cea grea a cercetării acestei lumi (subl. n.) pe care în mod uşuratic o socotim apusă. Istoria nu se repetă, dar nici nu moare, suntem produsul ei şi, cât vom exista, vom avea acelaşi tipar originar” (p. 185) (subl. n.).

Asta e problema pe care mi-am pus-o şi mi-o pun şi eu, aceea a decelării unui tipar originar românesc, a unei matrici stilistice definibile. Faptul că am descoperit că acesta este unul ortodox-bizantin m-a făcut fericită, dar nu neobiectivă. Nu aş fi susţinut aceasta niciodată dacă nu aş fi avut argumente. O parte din ele le-am oferit şi la nivel online, mai mult şi mai organic în cartea la care scriu acum.

Doamna Manuela Tănăsescu afirmă că a publicat Istoria sa – la care lucrează de trei decenii – încurajată fiind de apelul din 2005 al unor reputaţi critici: Mircea Anghelescu, Ioana Bot, Ştefan Borbély şi Dan C. Mihăilescu. Aceştia au susţinut că „o istorie exclusiv estetică a literaturii noastre este, metodologic vorbind, o fantasmă perimată […] Esteticul se dovedeşte a fi, şi el, o funcţie de context, cu determinări precise, personale, politice, ideologice, filozofice şi de altă natură, pe care o înţelegere integrativă a fenomenului literar se cuvine să le cuprindă, nu să le elimine”.

Autoarea noastră propune o reconsiderare a ierarhiei epocilor din punct de vedere literar şi o perspectivare a literaturii române pornind – corect şi logic – de la literatura veche. Nu putem să ne cunoaştem şi să ne înţelegem creatorii moderni fără să ştim cine suntem, ce tipar spiritual şi stilistic avem, ce pulsiuni ne străbat şi ne caracterizează. Cum să interpretăm atitudinile şi opţiunile noastre creatoare – ca parte a acestui popor – dacă noi nu ştim cine suntem?

De aceea, Manuela Tănăsescu face o introducere de 140 de pagini (cartea are 500 de pagini) în istoria românilor, care nu este lipsită de certe virtuţi în a selecta faptele cele mai esenţiale din istoriografia noastră privitoare la epoca veche (şi credeţi-mă că nu este uşor), interpretându-le şi prezentându-le captivant.

Selecţia de texte din literatura veche este, de asemenea, fericită şi oferă publicului larg sau celui interesat în mod special o invitaţie la lectură însoţită de o introducere seducătoare în înţelegerea lor.

Mă distanţez însă de anumite lucruri pe care le-a interpretat greşit (în opinia mea) din prezentarea pe care Dan Horia Mazilu i-a făcut-o Sfântului Neagoe Basarab (Mazilu lăsa adeseori loc pentru echivocuri, dar într-un fel scria şi alta înţelegea) şi de imaginea umanistă confecţionată lui Miron Costin, de modul de a interpreta Viiaţa lumii, deşi urmează filiera indicată de Virgil Cândea. Neliniştea lui Costin nu este înrudită cu spiritul apusean, ci e durerea unei inimi ortodoxe pentru panorama de nenorociri care îi treceau prin faţa ochilor (şi care sfârşesc cu ordinul de decapitare a sa, din greşeală), aşa cum tristeţea lui Eminescu nu e schopenhauerianism.

Excelent este capitolul dedicat lui Dosoftei.

Apariţia acestei Istorii… este însă un pas esenţial înainte pentru a începe să cunoaştem cine suntem şi ca să nu ne mai dăm cu capul de pereţi.

Culorile în spaţiul românesc

un pisic in contrast

Dr. Şofransky Dina, Geneza şi evoluţia cromaticii tradiţionale în spaţiul carpato-danubiano-pontic (teză doctorală în Etnografie, antropologie culturală şi istorică), manuscris PDF, Chişinău, 2008. În PDF are 360 p.

***

Plante tinctoriale importante din arealul românesc: drobiţa, sovârful, pădureţul acru şi arinul[1].

Vechile culori româneşti: albul, negrul, negrul cafeniu, vegetalul curat, galbenul frumos şi roşul întunecat. Mai apoi au apărut albastrul, liliachiul şi verdele[2].

A. Gorovei spune că lâna, cânepa şi inul se vopseau pe teritoriul românesc „cu coloranţi extraşi din flori, buruiene, frunze, coajă şi chiar fructe de copaci”[3].

Potrivit cercetătoarei A. Paveliuc, în zona Botoşanilor, s-a obţinut, din plante, nuanţe de brun închis spre cafeniu, de verde măsliniu şi de galben cu multe nuanţe[4].

Culori obţinute din coajă de arin, sovârf, coajă de nucă coaptă sau verde, din drobiţă, coajă de pădureţ, pojarniţă, floare de soc, ştevie, flori de salcâm[5].

Între Prut şi Nistru, potrivit lui A. Mateevici,  vopseaua roşie, roşala sau roşaţa se obţinea din sovârf, scorţişoară şi pojarniţă, amestecate cu piatră vânătă sau din frunze de sovârf şi de măr pădureţ.

Verdele, verdili sau verdeaţa se obţinea din dediţă, seminţe de floarea soarelui, brânduşă şi urzică, la care se adăuga borş acru sau moare.

Negrul, negrili sau negreaţa se obţinea din coajă de nucă coaptă.

Galbenul, gălbineli sau gălbineală se obţinea din frunze de coajă de măr pădureţ, din răchită, din laptele câinelui, drobiţă, coajă de ceapă etc. [6].

În satul Copca, de pe Nistru, potrivit unor cercetători ai zonei, lâna se vopsea cu soc şi coajă de nuc[7]. Tot aici, galbenul se obţinea din frunze de zarzăr şi apă acră[8].

Tot în Moldova, se obţinea negrul sau cafeniul din scoarţă de stejar iar din flori de garoafe culoarea galben. Colorantul roz din floarea de nalbă, liliachiul din frunze de agud iar verdele din seminţe de păducel şi coajă de fag[9].

Cel mai vechi colorant animal a fost roşul de coşenilă, obţinut din diferite specii de gândaci de cochenille[10].

Vechii egipteni foloseau sângele negru, de viţel fiert, în ulei sau sânge negru din corn de taur sau grăsime neagră de şarpe împotriva calviţiei[11]. Romanii îşi vopseau părul în negru cu o soluţie preparată din sânge de lipitori, descompuse în vin sau oţet[12].

Din glanda caracatiţei se obţinea vopseau de sepie sau tuşul de China[13]. Din excrementele de şerpi şi păsări se obţinea un colorant roşu-purpuriu denumit murexid[14].

Dintr-o mină transilvană se extrăgea roşu carmin sau cinabrul[15].

Verdele se scoate din oxid de cupru. Oxidul de fier dă nuanţe de la galben la cafeniu. Oxidul de fier în amestec cu dioxidul de mangan dă culoarea cafeniu întunecat[16].

Lada de zestre era păstrată în casa mare, aşezată la vedere, pe pat sau pe laviţă[17].

Ouăle erau vopsite sau împestriţate cu culorile roşu, galben, verde, negru, albastru, cafeniu, violet, negru[18].

S-au descoperit pe teritoriul românesc şi roşul de ocru şi albul crem[19].

Drept mordanţi, care aveau rolul de a fixa culoarea, se folosea piatra acră (alaunul), sulfatul de fier (calaicanul), sulfatul de cupru (piatra vânătă), acidul azotic (apa tare), acidul sulfuric (vitriolul)[20]. Alţi fixatori folosiţi pentru culoare erau şi borşul de casă, leşia, zerul, oţetul, urina, apa de var, sarea de bucătărie[21].

Culori provenite de la plante: alămâia, albăstrica, aluniu, bostăniu, boziu, brânduşiu, cafeniu, caisiu, castaniu, căpşuniu, cânepiu, cărămiziu, chersăgiu (de la culoarea piersicii), cireşiu, corniu, curechiu, erbiu (de la culoarea ierbii), fistichiu (de la culoarea fisticului), ghiorghivaniu (culoarea gherghinelor sau a gheorghinelor), lămâiu, liliachiu, mestecăniu, mohoriu, morcoviu, muriu (culoarea murelor coapte), naramziu, nucăriu, pansiu, pătlăginiu, perjâu, persiciu, portocaliu, prăzuriu (culoarea prazului), roşcov, santal, scorţişoriu, scoruşiu, schunchiu, sfecliu (de la culoarea sfeclei roşii), stânjeniu (culoarea stânjenelului), şofraniu, toporăşiu, trandafiriu, vânăt (de la culoarea vinetei), violet (de la culoarea viorelelor), vişiniu, zărzăriu, zmeuriu[22].

Culori provenite de la numele animalelor: brotăciu, bubociu (culoarea bobocului de raţă), budravaniu, canariu, căpriu, cioran (culoarea ciorii), corbiu, dulachiu (culoarea oului de raţă), dumbrăvăniu, fildeşiu, galiţă, golumb (culoarea penelor de porumbel), grangur, hulubiu, lupan (culoarea părului de lup), mierliu (culoarea penelor de mierlă), rânduniu, samuriu, sângeriu, scorţăriu, stanculiu (culoarea penelor de stancă), şoreciu (culoarea şoarecelui)[23].

Culori provenite de la metale, pietre sau minerale: ametist (violet), antimoniu (roşu), arămiu (culoarea aramei), argintiu (culoarea argintului), arsenic, auriu, azuriu, cadmium (galben), calaican, cheatră, chiclazariu, lapislazuli (albastru), lutăriu (culoarea lutului), minău (roşu), nisipiu (culoarea nisipului), ocru (trioxid de fier), peruzea, plumburiu, rubiniu, safiriu, smaraldiu[24].

Culori toponimice: albastrul de Berlin, albastrul de Bengalia, albastrul oriental, albastrul englez, albastru de India, albastrul imperial, albastru de Prusia, albastru de Paris, alb de Maramureş, alb de Ţarigrad, brun florentin, galben de Neapole, galben de Parma, ocru de Ţarigrad, ocru de Veneţia, roşu rusesc, roşu de Bordo, verde de China, verde de Saxonia, verde turchez, verde veronez[25].

Autoarea dă, în paginile 77-79 ale tezei sale, foarte multe nuanţe coloristice, cu denumirile lor speciale.

Nuanţele culorii roşu: roşu adânc, roşu aprins, roşu accentuat, roşu bătrân, roşu clar, roşu curat, roşu deschis, roşu focoşiu, roşu frumos, roşu hâd, roşu închis, roşu înfocat, roşu înflăcărat, roşu întunecat, roşu intens, roşu indiferent, roşu luminos, roşu lucios, roşu mat, roşu mediu, roşu mândru, roşu nou, roşu neutru, roşu pal, roşu palid, roşu plin, roşu pronunţat, roşu saturat, roşu spălat, roşu stins, roşu strălucitor, roşu şters, roşu urât[26].

Câteva nuanţe ale vinurilor româneşti: auriu deschis, roşu aprins, purpuriu, roşu rubiniu, pai deschis, ambră aurie, purpuriu cu nuanţe de rodiu, purpuriu până la roşu rubiniu[27].

Nume de familie date de culori: Albotă, Albu, Albuşoru, Albulescu, Anegroaiei, Barbăroş(u), Barbăneagră, Barbăsură, Bălan, Bălănescu, Bălănuţă, Bounegru, Bouroşu, Busuiocverde, Buzămurgă, Buzăneagră, Bujor, Bujoreanu, Caproş, Caraciobanu, Caracostea, Caraion, Caramitru, Carmaziu, Cheleneagră, Cheleverde, Chicăroşie, Colibăverde, Cudalbu, Frunzăverde, Galben, Murga(u), Murgulescu, Neagrăbarbă, Negrea, Negreanu, Negreaţă, Negrescu, Negri, Negriş, Negru, Negruţa(ă), Negruţi(u), Negruvodă, Oaieneagră, Oasenegre, Pieleneagră, Roşca, Roşcovan, Roşior(u), Verde, Verdeţ, Vodănegru, Zeamăneagră[28].


[1] Dr. Şofransky Dina, Geneza şi evoluţia cromaticii tradiţionale în spaţiul carpato-danubiano-pontic (teză doctorală în Etnografie, antropologie culturală şi istorică), manuscris PDF, Chişinău, 2008, p. 25.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Idem, p. 26.

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Idem, p. 27.

[9] Ibidem.

[10] Idem, p. 29.

[11] Ibidem.

[12] Idem, p. 29-30.

[13] Idem, p. 30.

[14] Ibidem.

[15] Idem, p. 31.

[16] Idem, p. 51.

[17] Idem, p. 58.

[18] Ibidem.

[19] Idem, p. 62.

[20] Ibidem.

[21] Idem, p. 63.

[22] Idem, p. 63-64.

[23] Idem, p. 71-72.

[24] Idem, p. 72-73.

[25] Idem, p. 74.

[26] Idem, p. 79.

[27] Idem, p. 80.

[28] Idem, p. 88.

Naraţiunile vizuale în literatură şi noile arte

serenitate

Alexandra Vrânceanu, Modele literare în naraţiunea vizuală. Cum citim o poveste în imagini?, Ed. Cavaliotti, Bucureşti, 2002. În format PDF, 159 p.

***

Autoarea se întreabă, încă de la începutul cărţii, dacă „există vreo legătură între modul în care citim un text şi modul în care citim un tablou”[1], pentru că doreşte să discute realitatea naraţiunilor vizuale[2].

Dintre noile forme de artă vizuală, numite de autoare forme democratice, autoarea enumără: fotografia, afişul, banda desenată, imaginea publicitară[3], albumul şi expoziţia de artă[4].

Imaginea „comunică mai uşor, mai clar sau mai convingător decât limbajul verbal”[5]. De aceea, în contemporaneitate imaginea a ajuns să se desprindă de „suportul cuvântului”[6].

Astfel s-a ajuns la situaţia, în care „imaginea vizuală nu [mai] este narativă, ci devine narativă prin interpretare”[7].

În cap. 1 al cărţii, autoarea cercetează modul în care se poate lectura o imagine[8]. Şi foloseşte teoria citirii vizuale a lui Erwin Panofsky[9], care propunea o citire a imaginii la nivelul percepţiei şi o alta la nivelul conţinutului imaginii[10].

Şi autoarea subliniază faptul, că Panofsky vorbeşte despre posibilitatea citirii imaginilor numai de către acei privitori, care înţeleg maniera culturală, care a stat la baza creării operei de artă[11]. Astfel imaginile se pot înţelege, numai dacă ai o iniţiere şi o înţelegere religioasă şi culturală profundă a ceea ce s-a transpus în imagine. Nu poţi înţelege o imagine, dacă nu îi poţi decripta semnificaţiile interioare.

Şi autoarea subliniază faptul, că Panofsky „nu vede imaginea în sine şi pentru sine, ci ca pe un mijloc de a transmite semnificaţie”[12].

Interpretarea imaginii înseamnă, aşadar, o cunoaştere a trecutului umanităţii[13]. Şi autoarea concluzionează, la sfârşitul unui subcapitol al cărţii, că „imaginea este văzută foarte mult ca un mijloc de comunicare”[14]. Imaginea are un limbaj al ei[15].

Ernst Gombrich[16] subliniază importanţa stilului personal în maniera de reprezentare picturală a naturii[17]. Imaginea vrea ca să sugereze privitorului că el este un martor ocular[18].

Pentru Rodolphe Töpffer[19] esenţa artei stă în expresivitatea ei şi nu în faptul de a imita natura[20].

Kandinsky, privind un tablou al lui Monet, nu a recunoscut subiectul ca atare al tabloului în ceea ce vedea[21]. Şi atunci şi-a dat seama, că se poate picta un lucru fără ca să îl adecvăm vizual în mod deplin[22].

Pentru VanGogh însă, „elementul plastic este de multe ori mai important decât cel iconic”[23], decât elementul real, care s-a dorit pictat.

„Centrul imaginii este definit ca locul geometric al percepţiei vizuale”[24].

„naratologia vizuală”[25].

Imaginile narative se formează prin juxtapunerea acţiunilor[26]. Naraţiunea vizuală nu se poate concepe fără mişcarea imaginilor şi fără devenirea temporală[27].

„Ochiul are într-adevăr o percepţie globală instantanee a ansamblului, însă pentru a înţelege imaginea, privitorul trebuie să o citească”[28].

Lectura imaginii se face treptat, în timp[29]. „Tablourile lui Bosch aduc în lumină…ordinea privirii”[30]. „Dacă în textul scris avem iluzia că asistăm la discuţia personajelor, în imagine avem iluzia că le vedem”[31].

Sumarul imaginii poate fi exprimat şi în cuvinte[32].

„Orice imagine dinamică poate fi considerată o scenă, în măsura în care dă privitorului iluzia, că asistă la o acţiune pe cale de a se petrece”[33].

Imaginea este eliptică[34], pentru că s-a prins în ea numai lucrurile esenţiale.

Pauza narativă în imagologie este imaginea care are personaje fără istorie, fără date de identificare[35].

„Nu se poate vorbi de temporalitatea imaginii fixe decât din perspectiva receptării”[36].

Distanţa devine sinonimă cu conceptul de punct de observaţie[37].

În literatură a te focaliza pe ceva înseamnă a vorbi din perspectiva personajelor care văd acţiunea[38].

„Imaginea fixă unică are puţine mijloace pentru a spune o poveste”[39]. „Sugerarea desfăşurării unui proces în imaginea fixă poate induce o receptare narativă”[40].

Fizionomia personajelor din imagine poate conta mai mult decât dinamismul lor[41].

Ilustraţia văzută ca o completare[42] sau ca o explicaţie[43] a textului. Avem de-a face cu o ilustrare coerentă dar şi cu una onirică şi absurdă[44].

Dali şi Chagall au ocolit în pictura lor faptele sau evenimentele, pentru a se cala pe latura simbolică a unor anumite nuanţe evenimenţiale[45].

Imaginea ca stare de spirit[46].

Lectura benzilor desenate are un ritm alert[47].

Aistoricitatea eroilor benzilor desenate[48].

„Reprezentarea iconică a sunetelor” în BD (BD = benzi desenate)[49].

Mişcarea în cadrul BD[50]. „Imaginea sintetică a bătăliei, în care se vede un nor de fum din care ies capete, mâini, steluţe, este o figură cinetică asemănătoare ca efect cu tablourile futuriste”[51].

BD sugerează dinamism şi multiplică nucleele narative[52]. Personajele BD au pauze narative puţine şi trăiesc intens acţiunea, pentru că „ele există în măsura în care acţionează”[53].

În BD este inclusă „plăcerea descifrării” acţiunii, datorată multiplicităţii planurilor[54]. În BD „utilizarea vocii din off este echivalentul monologului interior în literatură, prin care naratorul introduce cititorul într-un univers subiectiv”[55].

Ultima frază a cărţii, de la concluzii: „Majoritatea naraţiunilor vizuale fie pornesc de la un text, fie ajung la un text”.


[1] Alexandra Vrânceanu, Modele literare în naraţiunea vizuală. Cum citim o poveste în imagini?, Ed. Cavaliotti, Bucureşti, 2002. În format PDF, p. 1.

[2] Ibidem.

[3] Idem, p. 4.

[4] Idem, p. 5

[5] Idem, p. 4.

[6] Idem, p. 5.

[7] Ibidem.

[8] Idem, p. 6.

[9] A se vedea aici date despre opera autorului.

[10] Alexandra Vrânceanu, Modele literare în naraţiunea vizuală, op. cit., p. 6.

[11] Idem, p. 7.

[12] Idem, p. 8.

[13] Idem, p. 9.

[14] Idem, p. 15.

[15] Idem, p. 17.

[16] A se vedea…aici.

[17] Alexandra Vrânceanu, Modele literare în naraţiunea vizuală, op. cit., p. 19.

[18] Idem, p. 20.

[19] A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_Töpffer.

[20] Alexandra Vrânceanu, Modele literare în naraţiunea vizuală, op. cit., p. 23.

[21] Idem, p. 29.

[22] Ibidem.

[23] Idem, p. 31.

[24] Ibidem.

[25] Idem, p. 39.

[26] Idem, p. 40.

[27] Idem, p. 41.

[28] Idem, p. 43.

[29] Idem, p. 44.

[30] Idem, p. 45.

[31] Idem, p. 46.

[32] Ibidem.

[33] Idem, p. 47.

[34] Ibidem.

[35] Idem, p. 49.

[36] Ibidem.

[37] Idem, p. 50.

[38] Idem, p. 54.

[39] Idem, p. 59.

[40] Idem, p. 74.

[41] Ibidem.

[42] Idem, p. 78.

[43] Idem, p. 81.

[44] Idem, p. 85.

[45] Idem, p. 90.

[46] Idem, p. 105.

[47] Idem, p. 113.

[48] Idem, p. 116.

[49] Idem, p. 119.

[50] Idem, p. 122.

[51] Ibidem.

[52] Ibidem.

[53] Ibidem.

[54] Idem, p. 125.

[55] Idem, p. 126.