Toleranţă şi prejudecată

aclimatizare

În septembrie 1907, papa a condamnat erezia modernistă în enciclica Pascendi dominici gregis. Până acum, nicio Biserică ortodoxă nu a anatematizat vreun curent literar sau artistic.

Există doi mari scriitori, Tolstoi şi Kazantsakis, care au fost daţi anatemei de Biserica Rusă şi, respectiv, Biserica Greacă, dar nu un curent literar în întregime. Trebuie precizat însă că, pentru concepţia ortodoxă, anatema nu este o condamnare (şi cu atât mai puţin nu e soldată cu arderea pe rug), ci o constatare, a autoexcluderii cuiva din sânul Bisericii.

Cu toate acestea, Biserica Ortodoxă Română nici măcar nu a luat atitudine, oficial, faţă de vreun scriitor sau om de cultură care s-a manifestat împotriva ei, cu atât mai puţin nu a avut iniţiativa propunerii unei anateme.

Când Părintele Dumitru Stăniloae a reacţionat împotriva filosofiei necreştine a lui Blaga, reacţiile din partea intelectualităţii au fost şi rămân dure, deşi are tot dreptul să-şi fi exprimat punctul de vedere.

Atitudinea faţă de Ortodoxie din mediile noastre ştiinţifice şi academice este adesea asimilabilă cu cea a românilor scăpaţi prin Europa şi America şi care nu-şi recunosc etnia.

Dacă aleg să vorbesc în termeni specifici teologiei ortodoxe, sunt pasibilă de neştiinţificitate şi susceptibilă de recurs la superstiţii.

De ce numai omoousios şi teoptia sunt termeni superstiţioşi, nu şi numinos sau mysterium tremendus?

Filosofia occidentală, ca şi arta şi literatura, este plină de zei (îi reciteam, zilele acestea, pe Hölderlin şi Heidegger) şi exhibă adesea o viziune religioasă necreştină, dar nu atee. De asemenea, uzează de un vocabular teologic specific ariei catolice şi protestante, fără ca prin aceasta să devină superstiţioasă unui ochi atent ştiinţific.

Dacă eu îmi manifest intransigenţa faţă de vreo religie anume, imediat se sesizează forul interior al unei conştiinţe democratizate, aparţinând unui interlocutor cu dioptrii diferite de ale mele, dar dacă îmi permit să solicit aceeaşi echidistanţă, ştiinţifică, faţă de ortodoxia mea, obţin zâmbete reci şi seci, compătimitoare.