Anatemele Sfântului Împărat Justinian cel Mare împotriva lui Origen

Anatemele Sfântului Împărat Justinian cel Mare împotriva lui Origen[1]

1. Oricine spune sau gândeşte, că sufletele omeneşti au preexistat, adică au fost mai întâi duhuri şi puteri sfinte, dar că, săturându-se de vederea lui Dumnezeu, ele au devenit rele şi, în acest fel, iubirea dumnezeiască le-a lăsat în moartea lor şi de aceea ele au devenit suflete şi au fost condamnate, drept pedeapsă, [ca să se sălăşluiască] în trupuri, să fie anatema!

2. Dacă cineva spune, că sufletul Domnului a preexistat şi a fost unit cu Cuvântul lui Dumnezeu înainte de zămislirea şi întruparea din Fecioară, să fie anatema!

3. Dacă cineva spune sau gândeşte, că trupul Domnului nostru Iisus Hristos a fost, mai întâi, format în pântecele Sfintei Fecioare şi după aceea, acolo, s-a unit cu Cuvântul lui Dumnezeu şi cu sufletul [Său gândit ca] preexistent, să fie anatema!

4. Dacă cineva spune sau gândeşte, că Cuvântul lui Dumnezeu a devenit asemenea tuturor Puterilor cereşti, adică pentru un Heruvim a fost un Heruvim, pentru un Serafim un Serafim, şi, pe scurt [spus], ca toate Puterile cereşti, să fie anatema!

5. Dacă cineva spune sau gândeşte, că, la înviere[a morţilor], trupurile omeneşti vor învia într-o formă sferică şi altfel decât forma noastră prezentă[2], să fie anatema!

6. Dacă cineva spune, că cerul, soarele, luna, stelele şi apele, care sunt deasupra cerurilor, au suflete şi că sunt fiinţe raţionale, să fie anatema!

7. Dacă cineva spune sau gândeşte, că Hristos Domnul, în veacul viitor, Se va răstigni pentru demoni, aşa cum a făcut-o pentru oameni, să fie anatema!

8. Dacă cineva spune sau gândeşte, că puterea lui Dumnezeu e limitată / mărginită şi că El a creat atât, cât a fost în stare să cuprindă, să fie anatema!

9. Dacă cineva spune sau gândeşte, că pedepsele demonilor şi ale oamenilor hulitori sunt numai vremelnice[3] şi că va veni o zi, când ele se vor sfârşi şi că va avea loc o restaurare a demonilor şi a oamenilor hulitori, să fie anatema!

Anatema lui Origen, acestui Adamantius, care a rostit aceste idei, împreună cu ruşinoasele şi scârboasele şi relele sale învăţături şi aceluia, care gândeşte astfel sau apără aceste opinii sau, pe orice cale, pe viitor, vor crede, că trebuie să le apere pe ele!


1 Traducerea noastră s-a făcut din limba engleză, cf. NPNF II, vol. 14, ed. Philip Schaff, p. 768-769.

[2] Decât forma prezentă a trupului nostru, în sensul că arată a oameni şi nu a sfere sau a animale.

[3] Adică trecătoare şi nu veşnice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *