Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog

Read Online
(6.3 M)PDF
(265.4 K)EPUB
Kindle
Daisy
(651.5 K)Full Text
(3.3 M)DjVu

All Files: HTTP

***

Cartea de față reprezintă teza noastră doctorală, are 287 pagini în format integral și a fost scrisă între 1 aprilie 2006-1 aprilie 2007, după 15 ani de reflecție și de aprofundări teologice referitoare la teologia slavei.

Ea reprezintă prima sinteză ortodoxă a teologiei slavei în spațiul ortodox românesc, pe  teologia și experiența extatică a Sfântului Simeon Noul Teolog, unul dintre cei mai mari și neaprofundați Teologi mistici ai Bisericii Ortodoxe.

Pentru ca această lucrare să fie mult mai bine înțeleasă, introducerea la ea o constituie cartea noastră Teologia vederii lui Dumnezeu, care e o introducere generală, în Scriptură și Părinți, la teologia slavei.

Teologia vederii lui Dumnezeu

[item image]

Read Online
(4.5 M)PDF
(237.9 K)EPUB
Kindle
Daisy
(554.9 K)Full Text
(2.9 M)DjVu

All Files: HTTP

***

Cartea de față are 252 pagini în format integral, a fost scrisă între 1 aprilie 2006-1 aprilie 2007, în paralel cu teza doctorală și este o introducere la teza noastră doctorală: Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon Noul Teolog.

Ea este o sinteză a teologiei slavei din Scriptură și din teologia unor Sfinți Părinți, pentru ca să prezinte realitatea și continuitatea experierii vederii lui Dumnezeu în  Vechiul și în Noul Testament până astăzi.