Ion Barbu (1895-1961)

Aici, pentru a downloada și asculta.

Are…15. 51 minute.

Textul lecturat de către noi e cf. Ion Barbu, Poezii. Proză. Publicistică, ed. îngrijită de Dinu Pillat, antologie de Mihai Dascal, repere istorico-literare realizate de Mihai Dascal și Maria Rafailă, Ed. Minerva, București, 1987, p. 173-177.

Did you like this? Share it: