CV-ul Prof. Dr. Remus Rus

Nume şi prenume:   RUS REMUS

Data şi locul naşterii: 1 ianuarie 1942, Braşov, România

Cetăţenie: română

Stare civilă: căsătorit, 1 copil

Adresă de contact: Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti, Str. Sf. Ecaterina nr. 2, 040155, Bucureşti, e-mail: remusrus@gmail.com, telefon: +40-21-335 61 17; Fax: +40-21-335 41 83

Studii:

1955-1960 – Seminarul Teologic din Caransebeş

1960 – bacalaureat

1960-1964 – Institutul Teologic din Sibiu

1964 – Diploma de licenţă

Specializări:

1964-1969 – studii doctorale / doctorat în istoria religiilor,  la facultăţile:

Facultea de Teologie, Universitatea din Bucuresti

Oxford University, Anglia

Université de Sorbonne – Paris, Franţa

Heidlberg, Germania.

Locul de muncă actual şi funcţia: Profesor doctor, Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea din Bucureşti

Titlul ştiinţific: Profesor universitar doctor

Experienţa profesională:

– 1969-1975 documentarist, redactor şi traducător în cadrul Serviciului de Relaţii Externe al Patriarhiei Române.

– din 1975 – prezent  – Profesor universitar doctor,  Universitatea din Bucureşti

– din februarie 1990 Profesor asociat al Facultăţii de Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti până în 2002

– 1997–1998 – expert prezidenţial pentru probleme religioase. Palatul Cotroceni.

– 1998 – 1999 – Visiting professor, Chicago University, St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary; Holy Cross Theological Seminary, Boston, SUA.

– 1999- 2000 – Consilier, Ministerul Culturii şi Cultelor

– profesor asociat Catedra UNESCO, Universitatea Bucureşti din 2000

– profesor asociat la Universitatea de Teatru şi Film „I.L. Caragiale” din 2000

Membru al asociaţiilor profesionale:

Membru de onoare al Institutului de cercetări filosofice al Academiei Române

Limbi străine cunoscute: Engleză, Franceză, Germană

Experienţa acumulată în alte programe naţionale/internaţionale::

– Implicat în diferite programe UNESCO

– Membru în programul „Cercetare de excelenţă 2006”, modulul trei cu tema: Implicaţii ale religiilor asupra securităţii în contextul extinderii Uniunii Europene.

Alte competenţe:

Redactor şef al revistei „Studii Teologice” din noiembrie 2006.

Coordonator al colecţiilor: Orizonturi spirituale – Editura Enciclopedică şi Historia Religionum – Univers Enciclopedic.

LISTA LUCRARI PUBLICATE

Lucrări:

Elemente ale dogmei întrupării în învăţătura Bisericii Ortodoxe Etiopiene, în ,,Ortodoxia”, an.  XXIV, 1972, nr. 2, p. 213-217;

Scrierile sacre ale marilor religii, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 1, p. 66-82;

Poziţii creştine faţă de religiile necreştine, în “Ortodoxia”, an. XXV, 1973, nr. 2, p. 264-276;

Funcţia preoţiei în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXV, 1973, nr. 4, p. 553 -567;

Noţiunea de sacrificiu în marile religii, în ,,Ortodoxia”, an.  XXVI, 1974, p. 185 – 201 ,

Consideraţii asupra concepţiilor biblică şi mesopotamiană despre creaţie, în GB, an.  XXXIX, 1980, nr. 6-8, p. 524-534;

Iisus Hristos în gândirea indiană, în ST, an.  XXXIII, 1981, nr.5- 6, p. 436-445;

Salcia: simbolul morţii şi al vieţii, în GB, 7-9/1984, p. 537-545.

Sensul şi semnificaţia termenului “religie” în marile tradiţii religioase actuale, în GB, an. XLIV, 1985, nr. 10-12, p. 684-697;

Evanghelia după Toma sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine, în GB, an.  XLVII, 1988, nr. 3, p. 87-119;

Teorii privind originea religiei Vechiului Testament, în GB, 1-2/1990, p. 80-90.

Premise antropologice pentru un dialog interreligios, în „Biserica Ortodoxă în Uniunea Europeană. Contribuţii necesare la securitatea şi stabilitatea europeană”, Editura Universităţii Bucureşti, 2006.

Marutha de Maipherkat despre Sinodul Ecumenic de la Niceea (325), art. în „Omagiu Părintelui Prof. Univ. Dr. Ioan I. Ică”, Cluj-Napoca, 2007, p. 465-475.

Cărţi de autor

R. Rus, Concepţia despre om în marile religii, Teză de doctorat în GB, an.  XXXVII, 1978, nr. 7-8, p. 715-915 (şi în extras), 204 p.;

Îndrumări Misionare. Manual pentru Institutele Teologice (în colaborare), Editura Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1986.

Istoria religiilor.  Manual pentru Seminariile teologice, Bucureşti, 1991, 348 p. (în colaborare cu Pr. Conf. Alexandru Stan);

Istoria filosofiei islamice, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, 344 p.

Sf. Irineu din Lugdunum, Demonstraţia propovăduirii apostolice, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001.

Învăţătura tainică a lui Iisus cel înviat către Toma Apostolul, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.

Dicţionar enciclopedic de Literatură Creştină din primul mileniu, Editura Lidia, 2003.

Patericul Sfântului Grigorie Dialogul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2007.

Religie şi Securitate în Europa secolului XXI Glosar de Termeni, în colaborare, Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2007.

Traduceri în limba engleză:

The Reformed Church in the Socialist Republic of Romania, Bucharest,1976;

The Romanian Orthodox Church and the Church of England (în colaborare cu Pr. Conf.  Alexandru  Stan), Bucharest, 1976;

The Divine Liturgy of St. John Chrysostom, edited by the Romanian Orthodox Patriarchate, Bucharest, 1977 (ediţie bilingvă);

Virgil Cândea şi C. Simionescu, Witnesses to the Romanian Presence on Mount Athos, Bucharest, 1979;

Mihai Fătu, The Romanian Church in North–West Romania during the Horthy Occupation, Bucharest, 1985;

Wilhelm Nyssen, The Flame of Salvation. Frescoes of the Orthodox Church of St. John the Baptist, Ferentari, Bucharest, 1987;

The Romanian Orthodox Church, Bucharest, 1987;

The Fiftieth Anniversary the Interconfessional Theological Conferences in Romania, Bucureşti, 1988;

Faithfulness and Renewal, Bucharest, 1989;

The Cathedral of the Diocese of Roman, Editura Episcopiei Roman şi Huşi, 1990 s.a.

Traduceri din limba engleză:

Nicolae Arseniev, Descoperirea vieţii veşnice. Introducere în credinţa crestină, Bucureşti, 1991, 125 p. (în colaborare),

V. Lossky, Introducere în teologia ortodoxă, Bucureşti, 1993. Retip. Sofia, Bucureşti, 2006;

Nicolae Arseniev, Mistica şi Biserica Ortodoxă, Bucureşti, 1994, 184 p.;

Hermann Oldenberg, India Antică. Limba şi religiile ei, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1995.

Vladimir Lossky, Vederea lui Dumnezeu, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1995.

W. Wright, Istoria literaturii creştine siriace, Editura Diogene, 1996.

Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu, trad. În colab. cu prof. dr. V. Talpoş, Editura Porto-Franco, Galati, 1997, 271 p.

Lars Thunberg, Omul şi cosmosul în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2002.

Constantin Cavarnos, Sfinţii martiri Rafael, Nicolae şi Irina din Lesvos, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003, 131 pag.

Flori din Deşert. Pilde despre smerenie, ascultare, pocăinţă şi iubire ale sihaştrilor creştini din vechime. Alese şi traduse din greacă de I.P.S. Arhiep. Chrysostomos al Etnei, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2003.

Arhiepiscopul Dmitri, Împărăţia lui Dumnezeu. Tâlcuire duhovnicească la Predica de pe Munte, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2003.

Arhiepiscopul Dmitri, Minunile Mântuitorului Iisus Hristos, Editura Institutului Biblia şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Pocăinţa în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei, Ascultarea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004.

Arhiepiscopul Chrysostomos al Etnei şi Părintele James Thornton, Iubirea în tradiţia patristică ortodoxă, Editura Vremea XXI, Bucureşti, 2004.

Sfinţii Stâlpnici: Simeon, Daniel, Luca şi Alipie, în colaborare, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, sub tipar (2008).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *