Predoslovia Bibliei de la București (1688)

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 37. 42 minute.

Lectură și comentariu.

Podcastul nostru conține cele 8 stihuri la stemă ale lui Radu, Logofătul și apoi predoslovia Voievodului Ioan Șerban Cantacuzino Basarab, la Biblia de la București (1688), din ultima înțelegând ce cultură teologică, putere de expresie și smerenie avea domnul nostru, român, trăitor în secolul al 17-lea.

Conținutul lecturat e cf. ed. ***Cărți românești vechi. Predoslovii, antologie și cuv. înainte de Tudor Nedelcea, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1994, p. 63-68.