Viața Sfântului Ierarh Grigorie Palama (6)

Sfântul Grigorie Palama participă la Sinodul din 10 iunie 1341 de la Sfânta Sofia din Constantinopol (535). Varlaam de Calabria e demascat ca eretic aici și, nemaigăsind altă scăpare, spune Sfântul Filotei, autorul Vieții Sfântului Grigorie Palama, „a simulat ipocrit regretul și mărturisirea adevărului” (535). Varlaam se întoarce „la latini” (535),  adică la romano-catolici, pe când Sfântul Grigorie e aplaudat și lăudat de către ortodocși (535).

Împăratul, marii funcționari imperiali și rudele Sfântului Grigorie încep să îl aprecieze foarte mult pe Sfântul Grigorie Palama (536). Însă după plecarea lui Varlaam ereticul, vine „sucitul Akindynos”(536), un alt eretic, care continuă erezia lui Varlaam (536). Sfântul Grigorie demască erezia lui Akindynos și acesta și-o retrage de ochii lumii (537). Împotriva lui Akindynos, care își dă pe față erezia la scurt timp, se face Sinodul din iulie 1341.

Însă la nici două luni după sinodul din iulie 1341, patriarhul ecumenic  Ioan al XIV-lea îi devine ostil Sfântului Grigorie Palama (538). Dacă patriarhul îi dezbina pe ortodocși, Sfântul Grigorie „pleda și îndemna în permanență la pace și înțelegere între toți” (539).

Patriarhul caută să se răzbune pe Sfântul Grigorie (539). Dându-și seama de starea de lucruri din Biserica Constantinopolului, Sfântul Grigorie se retrage în isihie, ieșind din oraș și, cf. Idem, p. 540, n. 58, locuiește lângă Sfânta Mănăstire Mihail, la câțiva kilometrii de capitala imperiului romeic.

Patriarhul ecumenic  îl recomandă pe ereticul Akindynos în locul Sfântului Grigorie Palama (541). Ba, mai mult, Sfântul Grigorie Palama e acuzat de patriarh de „delicte publice, pentru conspirație sau rebeliune” (541).

Cf. Idem, p. 541, n. 60, într-un sinod din iunie 1342, făcut împotriva Sfântului Grigorie Palama, s-a dat sentința de a se arde scrierile sale, pentru ca în septembrie 1342, cf. Idem, p. 541, n. 62, Sfântul Grigorie să fie arestat și internat în Mănăstiri din Constantinopol. Conform ultimei note citate, între  primăvara lui 1343 și  luna februarie  a anului 1347, Sfântul Grigorie Palama, pentru vini imaginare, va trăi în arestul palatului imperial.

Va fi întemnițat împreună cu „preabunul său ucenic și prieten Dorotei [Vlatis]” (542). Pe când Sfântul Grigorie era închis, cf. Idem, p. 542, n. 63, patriarhul Ioan al XIV-lea al Constantinopolului  îl hirotonește pe Akindynos diacon, apoi preot și dorea să îl facă mitropolit al Tesalonicului.

Împărăteasa Ana îl atenționează pe patriarh că nu e drept ce face cu ereticul Akindynos (545), în detrimentul Sfântului Grigorie Palama, fapt pentru ea însăși  îl alungă din Biserică pe Akindynos (545).

Sfântul Filotei redă un fragment din scrisoarea Sfântului Grigorie Palama către fratele său Macarie, din anul 1355 ( cf. Idem, p. 546, n. 67) și aici autorul nostru își exprima durerea că a fost tratat de împărați ca un dușman și ca un rebel (547). Tot aici, Sfântul Grigorie numește sinoadele patriarhale îndreptate  împotriva lui drept „aparențe de sinoade” (547), pentru că cele făcute împotriva lui au fost făcute din răutate (548).

Unul dintre adepții lui Akindynos, care primise scrierile eretice ale aceluia, e convertit de o vedenie dumnezeiască (549-551). Această vedenie determină curmarea celor 4 ani de arest ai Sfântului Grigorie (552-553).

Iese bolnav și slăbit din carceră și cu nevoie continuă de medicamentație, dar și cu râvna imensă pentru apărarea dreptei credințe (553). Cf. Idem, p. 555, n. 71, în cei 4 ani de arest, Sfântul Grigorie Palama a scris cele 7 antiretice împotriva lui Akindynos, adică cea mai amplă colecție teologică a sa.

Numai că, după ieșirea Sfântului Grigorie Palama din arest, împăratul romeic Ioan XIV Calecas îl votează mitropolit de Tesalonic pe Iachint Cipriotul, ucenicul lui Akindynos (555 și Idem, p. 555, n. 72). Însă datorită împărătesei Ana ereticii sunt dezbrăcați de preoție și scoși afară din Biserică (556-557).

Cu voia lui Dumnezeu și cu încuviințarea Bisericii și a familiei imperiale, ajunge  patriarh de Constantinopol Isidor, în luna mai a anului 1347 iar Sfântul Grigorie Palama ajunge mitropolitul Tesalonicului (558).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *