Nu există ființă nepersonală

Sursa fotografiei…

*

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae

Teologia Dogmatică Ortodoxă,

vol.1, ed. a II-a,  Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1996.

p. 201-204

III

Sfânta Treime: structura supremei iubiri

A

Taina Sfintei Treimi în general

4. Sfânta Treime, taina perfectei unități a Persoanelor distincte

a) Deosebirea între deoființimea divină și cea umană

Aici, pentru a asculta și a downloada.

Podcastul nostru are 29. 17  minute.