Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teza de licență) [2010]

[item image]

Read Online
(2.1 M)PDF
(200.8 K)EPUB
Kindle
Daisy
(402.4 K)Full Text
(2.5 M)DjVu

All Files: HTTP

***

Lucrarea de faţă reprezintă teza noastră de licenţă în Teologie, în forma structurală prezentată la examen și a fost scrisă în anul 2002, sub îndrumarea Pr. Conf. Dr. Ştefan Buchiu, la disciplina Teologie Dogmatică, la Secţia Sistematice a Facultăţii de Teologie Ortodoxă Patriarhul Justinian Marina din Bucureşti.

Am primit pentru ea nota 10, cu aprecieri călduroase, fiind considerată de către îndrumătorul nostru drept o lucrare originală şi inovatoare în punctul de confluenţă dintre Dogmatică şi Liturgică, pentru că în teologia românească, de la acea vreme, teologia interdisciplinară era slab reprezentată.

Adăugirile aduse variantei prime, în ediția de față, sunt minore și constau în referințe online și mici sublinieri de nuanță, pentru că au de-a face cu punerea în cadru a unor necunoscute ale lucrării pentru publicul larg, însă nu s-au operat modificări de structură, formă și conținut, ci cartea respiră, după cum cred că se va observa, entuziasmul și prospețimea noastră interioară din ultimul an de facultate.

***

Cuprins

Precizări (2)

Introducere (3-5)

A. TRIODUL (6-156)

1. Sfânta şi Marea Zi de Luni (7-34)

2. Sfânta şi Marea Zi de Marţi (35-45)

3. Sfânta şi Marea Zi de Miercuri (46-56)

4. Sfânta şi Marea Zi de Joi (57-112)

5. Sfânta şi Marea Zi de Vineri (113-129)

6. Sfânta şi Marea Zi de Sâmbătă (130-156)

B. PENTICOSTARUL (157-198)

7. Duminica Învierii Domnului (158-174)

8. Lunea Săptămânii Luminate (175-178)

9. Marţea Săptămânii Luminate (179-182)

10. Miercurea Săptămânii Luminate (183-186)

11. Joia Săptămânii Luminate (187-190)

12. Vinerea Săptămânii Luminate (191-195)

13. Sâmbăta Săptămânii Luminate (196-198)

Concluzii finale (199-202)

Bibliografia generală (203-209)