Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească (2)

Despre ierarhia bisericească (I, 2-5)

Lectură și comentariu, audio,  40. 05 minute.

Intrați aici.

Textul lecturat aici e cf. A celui între Sfinți, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească, în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, col. Cărților de seamă, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 71-73.

Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească (1)

Despre ierarhia bisericească (I, 1)

Lectură și comentariu, audio, 49. 52 minute.

Intrați aici.

Textul lecturat aici e cf. A celui între Sfinți, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească, în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, col. Cărților de seamă, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 71.

Când își scriu Teologii Bisericii

Scrisoarea – singura scrisoare – a Fericitului Dumitru Stăniloae către Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu [1]

*

*               *

[E cuprinsă în Opere complete, vol. 3, aflat în lucru.]

*

*                   *

Plicul:

Expeditor…

Timbrul: de 55 de bani, cu campionatul mondial universitar de handbal-Râmnic 1975 iar ştampila de pe timbru: Bucureşti, 0812792…

Destinatar: Tov. Prof. Ilie Mocanu, Strada Griviţei nr. 93, Turnu Măgurele, Jud. Teleorman, cod. 0750, Of. Turnu Măgurele, 09017912.

Conţinutul:

Bucureşti,

5 ianuarie 1979.

Stimate Domnule Profesor,

p. 1.

Am primit scrisoarea D-tale cu poemul adăugat. Poemul mi-a făcut impresia unei trăiri autentice în lumina Dumnezeirii[2], întrucât seamănă mult cu cele ale Sf. Simeon Noul Teolog.

Dar eu nu mă pot face judecător sigur al unor trăiri pe care eu însumi nu le am.

Nu ştiu dacă versurile sunt expresia unei trăiri autentice sau modul unei măestrii[3] poetice; mod ajutat să se dezvolte şi prin unele lecturi.

Ar trebui să vă cunosc bine, îndelung, să văd dacă viaţa Dv.

p. 3.   dă un temei unor trăiri autentice a stărilor pe care le exprimaţi în ele.

Şi nici atunci nu m-aş încumeta să mă pronunţ, căci pentru aceasta mi-ar trebui darul deosebirii, pe care eu nu-l am, ca pe un dar ferm şi sigur.

Dacă treci prin Bucureşti, poate ţi-aş putea găsi unele din primele 4 volume ale Filocaliei.

Bunul Dumnezeu să te călăuzească pe drumul drept spre trăirea Lui.

Pr. D. Stăniloaie[4]

(Scrisoarea e formată din 4 pagini, însă doar prima şi a treia sunt scrise. Scrisoarea e scrisă cu cerneală albastră iar scrisul e larg şi repezit. La Bucureşti s-au pus două ştampile.)


[1] În acest volum, ca și în următoarele, am transcris nu numai caietele ca atare dar și filele separate atașate caietelor, păstrând locul unde autorul le-a lăsat, atunci când ni le-a dăruit integral.
Tocmai de aceea găsim inserată în primul caiet scrisoarea Fericitului Dumitru Stăniloae către sine, care, bineînțeles, e de sine stătătoare.

[2] În manuscris e fără majusculă.

[3] În loc de „măiestrii”.

[4] Aceasta e semnătura originală a scrisorii, care acum este în posesia noastră.