Sfântul Sfinţit Mucenic Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească (4)

Despre ierarhia bisericească (cap. II: III, 6-8; cap. III: I; II; III,1-4)

Lectură și comentariu, audio,  56. 56 minute.

Intrați aici.

Textul lecturat aici e cf. A celui între Sfinți, Dionisie Areopagitul, Despre ierarhia bisericească, în Sfântul Dionisie Areopagitul, Opere complete și Scoliile Sfântului Maxim Mărturisitorul, col. Cărților de seamă, trad., introd. și note de Pr. Dumitru Stăniloae, ed. îngrijită de Constanța Costea, Ed. Paideia, București, 1996, p. 77-80.