Predică la duminica a 7-a după Paști (2010)

Prima parte, audio, minute…aici.

Are 1. 04. 04 minute.

A doua parte, audio, minute…aici.

Are 38. 20 minute.

În prima parte discutăm fragmente din slujba zilei, pe când în a doua parte Evanghelia zilei (In. 17, 1-13) și o lămurire asupra sintagmei ortodox postmodern, adică un om deopotrivă al Tradiției Bisericii dar și  implicat, activ în viața contemporană, contracarând ideologiile zilei cu dreapta învățătură și viața sa evlavioasă, de om al Bisericii.

Epilog la lumea veche (I. 1)

Pagina sursă

Read Online
(7.3 M)PDF
EPUB
Kindle
Daisy
(975.4 K)Full Text
(6.2 M)DjVu

All Files: HTTP

*

Cartea de față reprezintă partea întâi a primului volum al operei Epilog la lumea veche, care este structurat sub forma a 3 capitole, are 506 pagini în format integral și conține 1212 note de subsol.

Reprezintă prima încercare, în spațiul românesc, de critică literară  din perspectiva teologiei ortodoxe.

*

Cuprins

Eseu asupra evoluţiei literaturii române, de la tradiţia bizantin-ortodoxă la modernism (4-42)

Începuturile poeziei românești

Limba slavonă sau limba română? (43-49)

Psaltirea coresină şi Psaltirea în versuri a lui Dosoftei (50-114)

Viiaţa lumii (115-143)

Poezia prozei medievale

Antim Ivireanul: lirismul interior şi motivaţiile unei viziuni poetice asupra universului (144-243)

Divanul sau poezia judecăţii (244-275)

Istoria ieroglifică: o viziune tradiţională asupra existenţei sau ilustrarea temelor majore ale literaturii medievale (276-320)

Poezia prepașoptistă și pașoptistă

Între Anacreon şi imnul religios  (321-370)

Poeţii preromantici: toate-s vechi şi nouă toate (371-425)

Dimitrie Bolintineanu: amorul material şi lumina orbitoare (426-445)

Vasile Alecsandri – regele vesel (446-466)

Bibliografia (467-503)

***