Culori pictate (3)

Prima și a doua parte…

*

Gama compusă: din două sau trei perechi de culori complementare. De aceea gama compusă formează o armonie cromatică.

Van Gogh a folosit, spre exemplu: roșu-verde + albastru-oranj + galben-violet în Portretul lui Moș Tanguy.

*

Gama melodică = amestecul fizic al unor culori de aceeași natură (ex: albastru de cobalt, albastrul ultramarin, albastrul ceruleum) cu din ce în ce mai mult alb sau negru.

*

Gama de griuri colorate = amestecul unei perechi de culori complementare, plus alb și negru în cantități diferite.

*

Gama majoră e formată din culorile calde iar gama minoră din culorile reci.

*

Dominanta de culoare dă semnificația tabloului.

*

Dominanta cromatică dă unitatea tabloului.

*

Compoziția plastică merge pe două direcții: unitatea în varietate și pe varietatea în unitate. Eu prefer unitatea în unitate.

*

Varietatea compozițională e formată din linii, forme, valori și culori diverse.

*

Dorin Streinu: Eu pictez numai pentru că vreau să sar în fața propriei mele uimiri și înțelegeri picturale. Vreau să fiu mai bun, mai atent, mai sigur pe culoare decât am fost ieri.

*

Unitatea compozițională e formată de anumite forme geometrice, de distribuirea corectă a valorilor de închis-deschis, prin armonizarea culorilor, prin raportul dintre spațiul plin și cel gol.

*

Urmărirea centrului de interes al tabloului.

El se obține prin:

1. direcționarea intenționată a liniilor și a formelor spre un loc anume din pictura noastră;

2. distribuirea calculată a spațiilor și a maselor prin efectul gol-plin;

3. prin contraste de valoare și culoare;

4. prin mișcarea și poziția personajelor, prin proporționarea, gruparea și dispunerea elementelor întregului în tablou.

*

Putem creea mai multe centre de interes în tablou și niciunul să nu fie, până la urmă, important. Pe mine însă nu mă interesează interesul privitorului ci locul privitorului. Tabloul nu e făcut pentru ca să crezi în el, ci pentru ca să vezi prin el. Și pe mine mă interesează unde stai și cum stai pentru ca să vezi lucruri la care nu te așteptai, pe care nu le aveai în plan.

*

Compoziția închisă: cea care duce spre interiorul tabloului.

*

Compoziția deschisă te trimite în afara tabloului.

*

Perspectiva liniară redă impresia de spațialitate, de aproape-departe.

*

Din ce faci un colaj? Din hârtie de ziar, din reviste, deșeuri textile, diverse elemente chimice, ambalaje…A se vedea cele ale lui Braque și Picasso.

*

Însă pictura are nevoie și de documentare, de schițe multiple, de studii de caz. A se vedea miile de schițe în cărbune ale lui Michelangelo și Da Vinci.

*

Dorin Streinu: Pentru mine schița e o descoperire în fiecare clipă a bucuriei din creație. Mă surprind mereu detaliile pentru că eu caut autenticul vieții și nu fascinația goală.

*

Ritmul se află în structura internei a operei și e format din repetarea unor elemente în spațiu și timp.

*

Ce a folosit Cézanne pentru Pinul lui? Verdele-gălbui, verdele, verdele-albăstrui, oranjul și griurile colorate.

*

Tehnica mixtă = folosirea de procedee tehnice și de materiale diferite în crearea unei opere de artă.

Eu prefer următoarele combinații:

1. pictură în ulei, guașă și tempera.

2. colajul, pictura în ulei și guașa.

3. colajul, guașa și acuarela.

*

Importanța liniilor:

1. liniile orizontale exprimă stabilitate, liniște, siguranță.

2. liniile verticale: echilibru, înălțare, măreție.

3. liniile oblice: mișcare, instabilitate, dinamism, nesiguranță.

4. liniile sinuoase: mișcarea continuă.

5. liniile paralele: armonie, ordine, intensifică expresivitatea inițială.

Mai multe linii orizontale și paralele într-o compoziție picturală vor amplifica sentimentul de stabilitate în privitor.

*

Stucul: amestecul de mortar de ipsos cu praf de piatră și cu clei, care, prin uscare și lustruire, capătă aspectul marmurei.