Detalii semnificative

Nu numai că eram atent la ochii aceia sticloși, răi, ca o mușcătură de viperă dar, cu coada ochiului, vedeam ce zgomot are celălalt, prietenul lui, în inimă, acel zgomot asurzitor de vuvuzelă, pe care îl auzi numai dacă decriptezi grimasele feței.

Ce aș fi putut să fac într-un moment ca acela? Am tăcut…și priveam absent avalanșa de cuvinte, care ieșea de sub ochii răi și gura largă, lehamisită de atâtea spurcăciuni…

Și celălalt s-a liniștit, în mod brutal, când a auzit soneria…și apoi pașii aceia rigizi ai lui D., care provoacă spaimă…numai prin ideea că are să vină și are să te găsească într-o ipostază aiurea, pe care el o taxează în mod unilateral.

Ce puteam să știu de dincolo de frazele lor încurcate, într-adins mânjite cu cuvinte înțepenite?

Că el murise, iremediabil, pentru mine…

În secunde pline de zgomot…interior…

Iar eu aveam atâtea să-i spun…și credeam că trebuie să i le spun…încât acum totul mi se pare o șaradă care nu s-a petrecut niciodată…

Sfântul Gherman al Constantinopolului și Tâlcuirea Sfintei Liturghii (1)

Sfântul Patriarh Gherman al Constantinopolului

***

Însemnările au fost făcute în zilele de 24 și 26 martie 1999, după o traducere în limba română.

*

Liturghia catehumenilor

Vohodul mic amintește de intrarea Sa în lume, pentru propovăduire dar și de cea de a doua venire a Fiului lui Dumnezeu.

Stola arhiereului (veșmântul lung al arhiereului și de culoare sângerie) simbolizează veșmântul cel lung al lui Hristos, Cel care a pătimit pentru noi.

Vizavi de vohodul mic, care închipuie ieșirea Domnului la propovăduire, Sfântul Gherman spune: „Să-I plecăm genunchii, ca fiind vinovați”. Ca niște oameni vinovați de multe păcate.

Intrarea arhiereului în altar amintește de arătarea Domnului la Iordan și de descoperirea Prea Sfintei Treimi.

Trisaghionul sau întreitul Sfinte Dumnezeule…amintește de aducerea darurilor de către magi. Aur, tămâie și smirnă  înseamnă: credință, nădejde și dragoste.

Sintronul [care subliniază împreuna trăire cu Domnul a arhiereului] este locul din altar (numit adesea: scaunul cel de sus) de unde arhiereul binecuvintează poporul înainte de citirea Apostolului.

Prin această binecuvântare a arhiereului ne binecuvintează Însuși Hristos Domnul, căci tocmai de aceea se numește locul sin+ tronos = cel care stă pe tron/pe scaun împreună cu Domnul și ne binecuvintează.

Binecuvântarea arhiereului de acum amintește de împlinirea tuturor profețiilor în persoana Mântuitorului Hristos.

Sfântul Grigorie Teologul spunea: „șederea arhiereului în sintron înseamnă că Fiul a ridicat trupul Său pe care l-a purtat și oaia pe care a luat-o pe umeri”, lucru pe care îl semnifică omoforul arhieresc.

Prochimenul ne vorbește despre vedeniile Profeților, care prevesteau venirea Împărăției lui Hristos.

Apostolul ne amintește de chemarea Sfinților Apostoli de către Domnul și trimiterea lor la propovăduire.

Aliluia (în limba ebraică) = Vine Dumnezeu. Lăudați-L!

Cădirea de acum: tămâia reprezintă umanitatea Domnului iar focul din cădelniță dumnezierea Sa. Fumul binemirositor al cădelniței ne vorbește despre harul dumnezeiesc.

„Tămâia este veselie prea bine înmiresmată”.

Înțelepciune!”, pentru că urmează cuvintele lui Dumnezeu.

Drepți, să ascultăm Sfânta Evanghelie”, pentru că trebuie „să ne ridicăm gândurile noastre, împreună cu faptele, de la cele pământești și să înțelegem arătarea [descoperirea/mărturisirea] celor bune” din Evanghelii.

Citirea Sfintei Evanghelii ne amintește de venirea Fiului lui Dumnezeu la noi.

Însemnări din Scrisorile Sfântului Ioan Gură de Aur (2)

Partea întâi

***

Nădejde în Dumnezeu și netulburare interioară: „Să nu te tulbure dar niciunul din[tre] necazurile din viață!”.

Diferențele dintre virtute și viciu: „După cum virtutea saltă, înflorește și se arată mai strălucitoare chiar în timpul în care i se duce război, tot așa și viciul își arată slăbicuunea, râsul și batjocura, multă și nespusă, chiar în timpul în care este cultivat și răsfățat”.

Ieromonahului Maron îi scrie: „Dragostea și simțămintele mele mă leagă de tine, așa că te văd ca și cum ai fi lângă mine. Așa sunt ochii dragostei! Nu-i orbește depărtarea, nu-i veștejește vremea”.

Cere rugăciunea altora: „Dar înainte de toate, roagă-te pentru mine, te implor!”.

Sfintei diaconițe Olimpiada, ucenica sa, Sfântul Ioan îi scrie într-o scrisoare: „Îți scriu scrisoarea asta sculat chiar din porțile morții”. După ce era să mor…

Tot ei: „Tu ești femeie, ai un trup mai slab ca pânza de păianjen”. Se referă la rezistibilitatea trupului ei, a sănătății trupului ei.

Suferințele pentru Domnul: „Vrednicia ce ți-ai câștigat-o cu aceste suferințe nu se dă moștenire, nu știe și nici nu așteaptă sfârșit, este fără de margini, nu-i pune capăt nici vitregia vremurilor, nici uneltirile oamenilor, nici atacurile demonilor, nici chiar moartea”.

Înainte și după păcătuire: „Așa e păcatul; înainte de săvârșirea lui îmbată pe cel ce-l săvârșește; după ce a fost împlinit și săvârșit, după ce a zburat și s-a stins plăcerea păcatului, rămâne lângă păcătos numai conștiința care-l acuză; conștiința ține loc de călău, îl sfâșie pe păcătos, îl supune la cele mai cumplite chinuri, care-l apasă mai tare ca plumbul”.

Necazurile în viața noastră: „valurile [greutăților de tot felul] nu numai că nu te-au clintit [din credința și nădejdea ta], dar te-au făcut și mai puternică”. Tot Sfintei Olimpiada.

Adevărul păcatului și al virtuții: „păcatul pălește [devine mai puțin atrăgător] când este atacat [când se prezintă urmările lui]; virtutea însă strălucește mai mult [e și mai dorită], când e atacată”, când suntem nedreptățiți în diverse moduri.

A păcătui înseamnă a dori pedeapsa: „păcatul este pedepsit chiar când se săvârșește și nu numai [doar] după ce s-a săvârșit”.

Geneza păcatului și urmările lui: „Cel ce săvârșește adulter [adulterul = relații sexuale între două persoane căsătorite, fiecare însă fiind căsătorită cu o altă persoană], înainte de pedeapsă este pedepsit și chiar și în timpul când săvârșește adulterul; deși i se pare că simte plăcere, totuși își face sufletul mai rău și mai ticălos.

La fel și ucigașul: înainte de a vedea tribunalul și sabia ascuțită, înainte de a primi pedeapsă petru crimele săvârșite, piere chiar când săvârșește crima, pentru că și el își face mai ticălos sufletul”.

Bucuria virtuții începe de acum: „Răsplata virtuții nu este numai în Împărăția Cerurilor, ci în însăși suferința [pentru ea], pentru că cea mai mare răsplată este să suferi pentru adevăr”.

Virtutea răbdării: „nicio virtute nu este egală cu răbdarea, [ci] ea, mai cu seamă,  este împărăteasa virtuților, temelia faptelor bune, limanul cel neînvălurat, pacea în războaie, liniștea în furtună, întărirea în mijlocul uneltirilor”.

Răbdare și înduhovnicire: „răbdarea te face mai tare ca diamantul” în fața necazurilor și a morții.

Sfântul Ioan ne atenționează aici asupra pericolului tristeții, care ne îmbolnăvește.

„Nu-mi arăta cuvinte, ci fapte”.

Memorarea Scripturii și cunoașterea duhovnicească a ei: „cunoașterea textului Scripturii îți va fi de mare folos atunci când vei căuta să-i pătrunzi înțelesul” dumnezeiesc.

Din exil, Sfântul Ioan scrie: „Dragostea aceasta [a celor care îi scriu pentru că îl iubesc] nu mă lasă să văd nici pustietatea ținutului acestuia”.

Dragostea curată, „dacă vine pe undele scrisului, [totuși ea] ne duce cu mintea la izvorul scrisului”, la cel care ne scrie scrisoarea și care ne iubește.

Într-o altă scrisoare: „dragostea ce-ți port este tot în floare”, e mereu vie.

Scrisoarea îmbucurătoare: „Știi câtă bucurie au cei ce iubesc din inimă, când primesc știri bune de la cei pe care îi iubesc”.

„Oriunde m-aș duce te port în mine pretutindeni și ard nespus de dorul tău”.

***