Sfântul Gherman al Constantinopolului și Tâlcuirea Sfintei Liturghii (2)

Prima parte…

***

Hristos Dumnezeu „ni S-a arătat, în mod vizibil, ca om adevărat și a fost văzut de [către] noi ca Împărat blând și liniștit, Care S-a coborât mai dinainte, ca o ploaie pe lână, fără zgomot”.

„Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!” (rostit de popor după citirea Sfintei Evanghelii) pentru că noi credem că Acesta este Înțelepciunea și Cuvântul lui Dumnezeu.

Cei 4 Evangheliști, corespondențe: Matei / miere; Marcu / vin; Luca / lapte; Ioan / untdelemn.

Cei 4 Evangheliști, simboluri profetice: Matei / leul = conducerea și puterea împărătească a lui Hristos; Marcu / vițelul = rânduia jertfei sfinte și preoțești; Luca / om = venirea Sa ca om; Ioan / vultur= nașterea Sa preaslăvită din Tatăl și puterea Sa de conducător.

Cele 4 testamente universale: 1. curcubeul Sfântului Noe; 2. tăierea împrejur a Sfântului Avraam; 3. Legea lui Moise și 4. Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos.

Rugăciunile și cererile dintre Sfânta Evanghelie și Heruvic amintesc de viața de pe pământ a Domnului și erau momentele de catehizare liturgică a catehumenilor, a celor care se pregăteau să fie botezați.

„Rugați-vă cei chemați Domnului!”. Cei chemați erau cei neinițiați în Tainele Bisericii, adică cei nebotezați sau cei care erau puși sub epitimii la spovedanie și nu se mai puteau împărtăși.

Sfântul Antimis închipuie giulgiul Domnului.

Heruvicul este momentul în care ierarhia Bisericii intră în Sfântul Altar împreună cu Domnul și cu toți Sfinții Săi.

Sfânta Masă, acum, e locul de îngropare al Domnului, Care e purtat pe brațe de slujitorii Biserici aidoma lui Iosif și Nicodim. Pentru că mutarea Cinstitelor Daruri de la Proscomidiar, prin intermediul vohodului mare, pe Sfânta Masă e o retrăire a intrării Domnului în Ierusalim.

Ripidele diaconilor îi închipuie pe Heruvimi.

Sfântul Disc reprezintă mâinile lui Iosif și Nicodim, care Îl îngroapă pe Domnul.

Sfântul Potir e vasul care a primit sângele și apa curse din preacurata coastă a Domnului și mirul din mâinile și picioarele lui Iisus Hristos, Dumnezeul nostru.

Acoperământul Discului e giulgiul/năframa de pe capul Domnului, când El a fost înmormântat.

Acoperământul cel mare e piatra de deasupra mormântului Său.

Arhiereul își spală mâinile pentru ca să ne învețe că trebuie să ne apropiem de Sfânta Masă a Domnului cu frică și cu blândețe și cu toată bunătatea, curățindu-ne conștiința, mintea și cugetul care sunt mâinile sufletelor noastre.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *