Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri și greutăți (2010)

[item image]

Read Online
PDF (1.6 M)
EPUB
Kindle
Daisy
Full Text (168.6 K)
DjVu (1.2 M)

All Files: HTTP

Pagina sursă

***

Cuprins

Problematica tratatului Sfântului Epifanie

1. Scopul tratatului de față

2. Împărțirea tematică și importanța cărților Profeților

3. Semnele de punctuație ale primelor traduceri ale Sfintei Scripturi

4. Asteriscul: semnul grafic și rolul său în textul grecesc al Scripturii

5. Exemplificare pentru înțelegerea importanței asteriscului

6. Rolul omisiunilor din Septuaginta

7. Origen a însemnat omisiunile cu asteriscuri

8. Importanța inserării în text a asteriscurilor

9. Semnul grafic al obelusului și rolul său în ediția scripturală a lui Origen

10. Numărul traducătorilor și modul cum a fost tradusă Septuaginta

11. Relația dintre alfabetul ebraic și cărțile Septuagintei

12. Cărțile unite și cele 4 pentateuhuri ale canonului ebraic

13. Despre cele două cărți poetice nepuse în chivot

14. Pentateuhul psalmilor și modul folosirii lui în cultul mozaic

15. Despre numărul cărților Vechiului Testament și finalul discuției despre canonul ebraic

16. Ce au tradus cei 72 și de câte ori

17. Confruntarea Septuagintei cu Scriptura ebraică

18. Septuaginta este o traducere insuflată de Dumnezeu

19. Argumentarea inspirației Septuagintei

20. Este lăudată metoda traductorială a lui Origen

21.  Sunt deplânse greșelile lui Origen

22. Din nou despre rolul obelusului în varianta scripturală a lui Origen

23. Semnul grafic al limniscusului (regăsibil și în fiziologie) și rolul său în varianta scripturală a lui Origen

24. Exemple de locuri însemnate cu limniscus

25. Semnul grafic al ipolimniscusului și modul cum a fost folosit de Origen

26. Rolul explicațiilor referitoare la modul traducerii

27. Modul alegerii și numele celor 72 de traducători ai Septuagintei

28. O scurtă recapitulare și scopul ei

29. Ptolemeu al II-lea Filadelful și Biblioteca din Alexandria

30. Strângerea de cărți pentru marea Bibliotecă a Alexandriei

31. Prima scrisoare a lui Ptolemeu al II-lea către învățații Ierusalimului

32. Evreii primesc scrisoarea și darurile și îi trimit o variantă a Scripturii în ebraică, cât și aprocrifele

33. A doua scrisoare, prin care le cere traducători cunoscători de ebraică și greacă

34. Alegerea celor 72 de traducători după numărul celor aleși de Moise

35. Locurile unde au fost puse cărțile traduse de cei 72

36. Dinastia ptolemeilor

37. Împărații romani până la Aquila

38. Despre împăratul Hadrian și timpul traducerii lui Aquila

39. Împăratul Hadrian rezidește Ierusalimul

40. Relația lui Hadrian cu Aquila

41. Hadrian se stabilește în Ierusalim și îl numește Aelia

42. Întoarcerea creștinilor din Pella în Ierusalim.  Aquila devine creștin

43. Aquila rămâne la obiceiuri păgâne deși e mustrat

44. Fiind exlus din Biserică, Aquila devine prozelit evreu

45. Aquila învață limba ebraică și traduce din nou Scriptura pentru a minimaliza Septuaginta

46. Traducerea lui Aquila e o răstălmăcire a Scripturii

47. Împărații romani până la Symmachus

48. Symmachus a devenit din samarinean prozelit evreu

49. Actul demonic al retăierii împrejur

50. Teodotion era marcionit și a devenit prozelit evreu

51. Traducerea scripturală a lui Teodotion

52. Septuaginta și traducerile de după ea

53. Traducătorii Septuagintei au fost și Profeți. O concluzie la cele patru semne editoriale ale ediției scripturale a lui Origen

54. Traducerile grecești 5 și 6, anonime, ale Scripturii

55. Împărații romani până la Origen

56. Despre Origen și Octapla sa

57. Utilitatea filologică și exegetică a Octaplei lui Origen

58. Împărații romani până la ereticul Mani

59. Disputele lui Mani cu ortodocșii și umilirea aceluia

60. Moartea rușinoasă a lui Mani

61. Împărații romani păgâni și apoi cei creștini până în vremea Sfântului Epifanie

62. Finalul primei părți. Despre cele care urmează în acest tratat

63. Despre măsurile de capacitate

64. Despre kor

65. Lista măsurilor de capacitate care va fi discutată în continuare

66. Continuarea discuției despre măsura kor

67. Despre letek

68. Despre bat

69. Despre menasis sau medimnos

70. Despre seah /saton

71. Despre modius, care era măsură sfântă

72. Cele 22 de lucrări ale lui Dumnezeu din primele 6 zile ale creării lumii

73. Cele 22 de căpetenii, cărora Domnul le-a vorbit, până la Patriarhul Iacov

74. Literele alfabetului ebraic

75. Numărul cărților Vechiului Testament

76. Numele ebraice ale cărților Vechiului Testament

77. Resublinierea importanței numărului 22 în tradiția ebraică

78. Din nou despre modius

79. Despre kab

80. Despre hinix

81. Despre pumnul de făină

82. Despre artabi sau merops

83. Numărul celor care au zidit turnul și Babilonul și cel al limbilor pământului odată cu împărțirea lor

84. Despre metritis și artabi

85. Despre cele trei măsuri de făină de grâu

86. Teologia celor 3 măsuri

87. Pâinea făcută în spuză era o prefigurare a Pâinii care S-a pogorât din cer

88. Despre cele trei coșuri de făină necernută

89. Despre nevelul de vin

90. Despre collaton

91. Despre shatifta sau alabastron

92. Despre capsachisul de apă

93. Despre stamnos

94. Importanța cifrei 4

95. Făpturile duhovnicești văzute în mod extatic de Sfântul Proroc Iezechiel

96. Din nou despre stamnos și despre simbolismul manei

97. Maica Domnului a fost prefigurată de chivotul sfânt

98. Sfântul Proroc David și bucuria pe care a manifestat-o la ducerea chivotului în Sion

99. Bucuria Sfântului Ioan Botezătorul față de Domnul

100. Moartea, Pogorârea la Iad și Învierea Domnului

101. Din nou despre simbolismul stamnosului

102. Despre cotili

103. Despre chiatos

104. Despre triblion

105. Despre xestis

106. Despre apporima și saïtes

107. Despre shafitha sau sapation

108. Despre hin

109. Despre hus

110. S-au terminat măsurile și încep greutățile

111. Despre talant sau kikar

112. Despre lepton și assaria

113. Despre assaria și dinari

114. Despre arghiri

115. Despre livră și centenarius

116. Despre litra

117. Despre uncie, statir, zuza și taxa capitatio

118. Despre șechel sau codrantis

119. Despre obol

120. Despre halcos sau gologan

121. Despre mina sau maneh

122. Despre nummion

123. Despre diahrison

124. Despre follis

125. Finalul discuției despre greutăți și monede

126. Măsurile locale

127. Despre mares

128. Despre chipros

129. Despre hinix

130. Despre livră

131. Despre uncie

132. Din nou despre litra și despre carate

133. Din nou despre uncie

134. Recapitulare despre statir, șechel, lepton și obol

135. Despre trapeziți sau schimbătorii de bani. Despre moneda și talantul de argint

136. Despre xestis

137. Despre congiarium

138. Tratarea temelor e introductivă dar acrivică. Începe discuția despre măsurile și măsurătorile de pământ

139. Despre pășune

140. Despre jug, decadă sau ziga sau sintelesmata, pletron sau sataean, koraean și modius

141. Despre cot, cotul liniar și cel solid, deget, lungimea de palmă, latul de palmă, palmă, pumn și încheietura mare

142. Finalul discuției despre măsurători

143. Nume de locuri, orașe și sate

144. Despre Ararat

145. Despre Atad sau Bet-hagla

146. Despre Abarim sau Nebo sau Pisgah / Fasga

147. Despre Azekah sau Hewarta

148. Despre Aiialon sau Ailon

149. Despre Anatot

150. Despre Hafra sau Ophrah sau Efrata

151. Minunea din cetatea Efraim

152. Despre locul Eben Haazer

153. Despre aria lui Araunah Iebusitul sau Orna Iebuseul

154. Despre Abel-meholah sau Bet-meholah

155. Despre Rekem sau Edom sau Piatra sau Seir

156. Despre Enon

157. Despre Betel sau Luz

158. Despre Ierusalim sau Iebus. Problema identificării Salimului

159. Despre Iafo sau Ioppi

160. Despre Akko și Timuna sau portul Iabeneel sau Iamnia

161. Problema numărului zilelor cât a stat Sfântul Ionah/Iona în Ninive

162. Despre satul Karmel sau Carmilos

163. Despre muntele Karmel

164. Despre Carhidon sau Cartagina sau Tarșiș

165. Începe discuția despre punctele cardinale și stele

166. Punctele cardinale

167. Despre răsărit

168. Sfântul Iov a fost al cincilea urmaș al Sfântului Avraam

169. Sfântul Avraam: prietenul lui Dumnezeu

170. Despre vânturile evros, evrachilon sau tifnicos, apiliotis, evronotos, notos, livonotos și lips

171. Despre apus și vânturile zefiros, horos, aparchios/aparctios și traschion

172. Despre evrachilonul schopelic și traschionul patreatic sau traschionul chechian sau traschionul samuren

173. Despre înălțimile Israelului

174. Despre Abilene și Decapolis

175. Despre Sepelah sau câmpia de la Marea Mediterană și despre cele cinci cetăți ale Palestinei

176. Despre Pliadă sau Ciorchine, steaua serii sau coritis, steaua nordului, orion și cămările sudului

177. Despre precipitații și originea lor

178. Despre munți, dealuri, culmi, rasin și șevalteu

179. Finalul tratatului

Ratingul obscen de macabru

În prima zi, doar Mihai Gâdea și-a dat seama că sinuciderea premeditată poate fi exploatată mediatic.

În comparație cu Laura Stoica (o moarte dramatică dar fără detalii șocante), Mădălina Manole a iscat emisiuni și discuții interminabile, tocmai pe ideea că s-a sinucis cu sânge rece, calculat, chiar în ziua ei de naștere…

Invitații, cu sau fără contacte directe și reale cu persoana artistei, au găsit în viața ei un motiv de autoreflexivitate și autocompătimire.

Din acest motiv, la ore de vârf, s-au discutat probleme interioare, teologice și filosofice, la care nimeni nu se pricepea dar fiecare își spunea propria lui dramă.

Moartea ei a fost un motiv de dramatizare a biografiei fiecăruia. Singurătatea, depresia, starea în fața morții au devenit subiecte deschise.

Însă mediatizarea priveghiului ei a fost și un motiv prielnic de răfuială interioară cu „legislația” Bisericii, care se arată „dură” cu sinucigașii, deși mulți consideră că viața e „un dar mai mare” decât credința.

Coșciugul alb, lumânările aprinse, discuția despre valoarea ei ca interpretă, transformarea ei într-un simbol național (în două-trei zile), s-au dorit o compensare a morții sinucigașe cât și a lipsei unei înmormântări creștinești totale.

Dar scenariul mediatizării ei nu a fost însoțit (ca altădată) de o condamnare morală a actului în sine și nu a persoanei și astfel, o persoană sinucigașă a devenit subiectul cel mai important al unei Românii în pragul falimentului.

Chiar o imagine emblematică pentru o Românie disperată, atâta timp cât „soluția” disperării, pentru cei fără credință, rămâne suicidul.

Media românească, cu această ocazie, și-a ascuns impudoarea și aviditatea pentru rating prin reconsiderarea  „pozitivă” a finalului dramatic, în loc să îl lase sub vălul tăcerii.

A contat mai mult comentariul decât realitatea dură, cutremurătoare pentru o minte limpede, pe care artista ne-a pregătit-o de ziua ei.

Și aceasta, pentru că viața nu mai e văzută ca darul lui Dumnezeu pentru ca noi să ne mântuim, ci e, de foarte multe ori, doar amfiteatrul patimilor noastre.