Sfântul Vasile cel Mare, Despre Sfântul Duh (însemnări) [1]

23 septembrie 2000. După traducerea Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu.

*

Cei care îți pierd timpul: „aceștia pun întrebări, nu pentru a trage vreun folos din ele, ci pentru ca, în cazul în care vor găsi că răspunsurile nu concordă cu dorința lor, să pară că au un motiv întemeiat de ceartă”.

*

Asemănarea [cu Dumnezeu] însă, nu [se realizează] fără cunoaștere [teologică], iar cunoașterea [teologică și ascetică este imposibilă] fără învățătură”.

*

Să căutăm adevărul dumnezeiesc, în mod zilnic, cu sudoare și cu multă atenție și răbdare: „întrucât adevărul [se lasă] cu greu surprins trebuie să-l căutăm pretutindeni”.

*

„dacă evlavia, întocmai ca și meșteșugurile, crește prin mici adăugiri; nimic nu trebuie neglijat din cele care conduc la cunoaștere; dacă cineva va trece cu vederea noțiunile elementare [socotindu-le] ca fără importanță, nu va ajunge niciodată la culmile înțelepciunii”.

În cunoașterea teologică, cu alte cuvinte, nu trebuie să ignori niciun amănunt pe care îl întâlnești, atât în ceea ce privește lexicul, forma cărților, modul în care ele au fost scrise cât și teologia și bogăția de detalii pe care o cuprind.

*

Între luminarea dumnezeiască și cuvinte: „libertatea Sfântului Duh nu este aservită, întru totul, logicii celor din afară [adică literelor], căci în fiecare împrejurare [Scriptura] acomodează expresiile după nevoi”. După nevoia de a exprima adevărurile.

Pentru că adevărul Sfintei Scripturi stă în înțelegerile exprimate în cuvinte, pentru care trebuie să ai experiența lor și nu în cuvinte.

Când nu ești un om duhovnicesc idolatrizezi filologia. Când ești, atunci ești atent, deopotrivă, la cuvinte și la înțelesul lor, pentru că cuvintele te duc la înțelegerile de care te faci capabil prin curățirea inimii.

*

Șezi de-a dreapta Mea (Ps. 109, 1) și a stat de-a dreapta măreției lui Dumnezeu (Evr. 1, 3).

De-a dreapta nu indică un loc de jos (după cum zic ei [ereticii arieni]) ci un raport de egalitate; și întrucât dreapta nu trebuie luată în sens corporal, (pentru că astfel ar trebui să existe la Dumnezeu și o stângă), prin cuvinte care exprimă cinstea de a fi așezat lângă cineva, Scriptura prezintă marea cinste [a deoființimii și a egalității cu Tatăl, de care Se bucură] Fiul”.

*

„în sânul Tatălui (In. 1, 18)…Pentru că sânul părintesc este scaunul care se cuvine Fiului” și care indică deoființimea cu Tatăl și cu Duhul a Fiului.

*

„Cel care, pentru a[-L] pune mai presus pe Tatăl [decât Fiul și Duhul], Îi atribuie un loc mai sus iar despre Fiul zice că stă mai jos [decât Tatăl], acesta, consecvent raționamentului său, va accepta [pentru ambele persoane] caracteristicile corporale [care urmează de aici].

Acestea sunt [de aceea, adică cele spuse de către ereticii subordinațianiști,] închipuiri de bețivani și de nebuni” cu privire la modul de a fi al Prea Sfintei Treimi.

*

De-a dreapta Tatălui: „locul din dreapta indică egalitatea de vrednicie” a Fiului cu Tatăl.

*

„Tradiția Părinților”

*

„aceștia, care s-au săturat de cele obișnuite, care se ridică împotriva celor vechi [ale credinței] ca [împotriva unor lucruri] învechite, aceștia sunt cei care acceptă inovațiile [în domeniul teologic], după cum în materie de îmbrăcăminte, iubitorii de găteli preferă întotdeauna îmbrăcămintea excentrică celei obișnuite”.

*

Despre pseudo-teologii eretici ai timpului său: „acești comedianți, dibaci în luptele de cuvinte [în disputele teologice], vorbele [lor] poartă stigmatul noii înțelepciuni”. Nouă înțelepciune la modul ironic.

*

Numirile date Domnului, ca acelea de Păstor, Împărat, Doctor etc. „nu se referă la firea Sa [dumnezeiască], ci, după cum s-a zis, la multiplele haruri, pe care, din îndurare pentru creaturile Sale, le acordă celor care I le cer, pentru felurite trebuințe”.

Sunt numiri potrivit modului în care Domnul îi ajută pe oameni.

***

Sfântul Vasile cel Mare, Cuvânt către cei bogați (însemnări)

22 septembrie 2000. După traducerea Pr. Prof. Dr. Constantin Cornițescu. Textul e cf. PG 31, col. 277-304.

*

„crescând bogăția a scăzut iubirea”, atenția față de aproapele nostru, solidaritatea, cuviința între noi. Pentru că a crescut egoismul și indiferența.

*

„atunci când îngropi bogăția [când nu împarți din ea și altora] îți îngropi, împreună cu ea, inima”. Îți închizi inima față de semenii tăi și pe când faci asta devii un om mormântal, un mormânt ambulant.

*

„Cele ce iubesc aurul se bucură când sunt legate cu lanțuri, dacă lanțurile sunt de aur”.

Legate cu lanțuri = cu lanțuri de aur la gât.

Sfântul Vasile le viza pe femeile cu stare ale vremii sale, care considerau, ca și astăzi, că frumusețea constă în bijuterii și vestimentație și nu în frumusețea sufletului și sfințenia vieții lor.

*

Avariția: „Pe aceștia nu-i bucură cele ce au, deși sunt atât de multe, cât îi întristează cele câte presupun ei că le lipsesc, încât, întotdeauna, sufletul lor este răvășit de griji, dat fiind că poftesc tot mai mult”. Doresc să aibă și mai multe proprietăți, bunuri…

*

„câte vede ochiul, atâta dorește cel lacom”. Adică dorește tot ceea ce vede…

*

„Iadul n-a zis: ajunge, nici lacomul n-a zis vreodată: ajunge”. Aluzie la Pilde 27, 20 și 30, 16.

*

„precum umbra însoțește obiectul, așa însoțesc păcatele trupul”. Pentru că trupul și sufletul nostru se resimt de la traumele provocate de căderile noastre în păcate.

*

„dacă amenințările nu te înfricoșează iar răsplățile faptelor bune nu te îndeamnă la virtute, atunci vorbesc unei inimi de piatră”. Insensibilă la voia lui Dumnezeu.

*

„Fă ca bogăția să meargă [împreună] cu tine, fă-ți din prețul ei [din milostenie] podoabă pentru viața de dincolo”. Podoaba duhovnicească a persoanei noastre.

***