Ce am mai citit pe 17 octombrie 2000

Cuvântul la Melchisedec [Melhisedec cf. LXX,], al Sfântului Ioan Gură de Aur, în trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, cf. PG 56, col. 257-262.

„un cuvânt ușor de interpretat prin natura lui, ajunge greu de înțeles din pricina lipsei de experiență a ascultătorilor”

*

Apoi am citit Cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur la In. 5, 19: „Niciodată Fiul nu poate face de la Sine nimic, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând”.Tot în traducerea Pr. Fecioru, cf. PG 56, col. 247-256.

„să fie bine sădite în mintea dragostei voastre”

„nu vreau să mă auziți numai voi, ci vreau să[-i] învăț și pe alții” prin cele pe care voi le învățați de la mine

„nu e de ajuns citirea, dacă nu este urmată de înțelegere

*

Tot de la Sfântul Ioan Gură de Aur: Omilia a II-a la David și Saul. Traducerea Pr. Prof. Dumitru Fecioru, cf. PG 54, col. 687-695.

*

În trad. Ierom. magist. Apostolos Dimelis: Sfântul Atanasie cel Mare, Cuvânt la Înălțarea Domnului, cf. PG 28, col. 1092-1100.

„îmi vine să gândesc lucruri mari împotriva tiraniei diavolului acum, când văd firea neamului meu împărățind în ceruri”

*

„Fără să știi [diavole], mi-ai devenit profet al bunătăților, fiindcă făgăduințele pe care le-ai folosit pentru momeală, le-am dobândit în fapt. Închipuirea făgăduinței a ajuns, prin experiență, să fie adevărată”.

*

„Acelora cărora li s-a închis raiul [adică oamenilor], li s-a deschis cerul”, prin înălțarea Domnului cu trupul la cer.

*

De ce au fost înălțați la cer Enoh și Ilie:

„Răpind la ceruri pe Enoh din mijlocul oamenilor, [Dumnezeu] a arătat moartea biruită de oameni și a învățat firea muritoare să accepte condițiile nemuririi și să învețe oamenii înșiși a împiedica drumul către fosta moarte.

Astfel mutarea celui Drept a devenit oprire a morții. Faptul acesta care s-a petrecut în toiul durerii, a învățat firea să înlăture trecutul și prin bunele nădejdi să se ridice din cădere.

Și ca nu cumva vremea îndelungată să acopere amintirea acestei minuni și, ștergând urmele nădejdii să mărească tristețea, iar moartea, iarăși, să se arate [și] mai cumplită împotriva oamenilor, [Dumnezeu] repetă minunea, dublează darul și [îl] cheamă pe Ilie să se prezinte ca biruitor împotriva morții”.

*

Ce reprezenta cortul mărturiei: „Rânduiește [Dumnezeu, totodată], ca scriitorul de Lege Moise să fie iconograf al zidirii și îi poruncește ca prin cort [cortul mărturiei] să [Îl] imite pe Creatorul [lumii].

Exteriorul văzut al cortului era închipuirea pământului și-a lucrurilor de pe el, iar cele dinlăuntru ale cortului, închizându-le cu cortina și făcând ca oamenii să nu vadă nimic din cele cerești, imitau partea nevăzută, adică cerul”.

*

Intrarea arhiereului la Liturghie închipuie Înălțarea Domnului.

*

„Pavel, educatorul neamurilor”

*

Scopul arătărilor Domnului după învierea Sa din morți: „ca nu cumva iuțeala celor întâmplate cu prilejul Învierii [Sale], să înlăture înțelegerea minunii, a binevoit Hristos să întărească un anumit timp pe Apostolii Săi prin vederea minunilor de după Înviere, ca prin deasa exercitare a ochilor, să le trimită credința în suflet”.

***

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *