Citite pe 10 decembrie 2000 (1)

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a 3-a la Serafimi, în trad. Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, cf. PG 56, col. 112-119.

*

„nimic nu dă [mai mult] naștere mândriei ca o conștiință curată, dacă nu suntem cu luare aminte”. Propria noastră stare de curăție poate fi o ispită puternică în viața noastră.

*

„Scriptura are obiceiul, ca atunci când vrea să învinuiască pe cineva, să nu-i spună numai păcatul [pe care l-a făcut], ci să-i arate și cauza păcatului”, adică pentru ce s-a ajuns să Îl mânie pe Dumnezeu.

*

„Frumusețea este opera înțelepciunii lui Dumnezeu iar opera lui Dumnezeu nu poate fi niciodată cauza răului”. Tocmai de aceea niciodată trupul nostru sau lucrurile din jur nu sunt rele pentru noi ci răul e format din alegerile noastre contrare voii lui Dumnezeu.

*

„într-o predică nu trebuie să faci lungi digresiuni”. De ce? Pentru că nu mulți te pot urmări și nu mulți le înțeleg, în cele din urmă, rostul.

*

Pune capăt cuvântului, ca „să [nu] vatăm, adică mintea noastră cu mulțimea spuselor”. Un gest de iconomie față de aceia, care n-au puterea să urmărească și să înțeleagă lucrurile grele ale teologiei și ale vieții duhovnicești.

*

„se cuvine să rezum în puține cuvinte [pe] cele ce am de spus”. Se referă tot la predică.

***

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia a II-a la Serafimi, tot în traducerea părintelui Fecioru.

*

„dragostea de cuvintele dumnezeiești este semn de sănătate sufletească”

*

„aripile gândurilor”

*

„Citirea Scripturilor este [o] deschidere a cerurilor” pentru noi.

***

Sfântul Ambrozie al Milanului, Despre Sfântul Duh (însemnări)

10 decembrie 2000. În traducerea Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă, cf. ed. PL 20.

*

Alegerea lui Ghedeon = chipul Întrupării Fiului.

*

Jertfa iedului = spălarea păcatelor prin Trupul lui Hristos.

*

Jertfa vițelului = nimicirea zeilor păgâni.

*

Cei 300 de soldați = chipul răscumpărării ziditoare prin Crucea Domnului.

*

Uscăciunea și umiditatea lânii = necredința iudeilor și chemarea neamurilor.

*

Roua luată din căldărușă = spălarea picioarelor Apostolilor.

*

Stejarul = umbra Sfintei Cruci și a înțelepciunii dumnezeiești.

*

Piatra = Hristos.

*

„a atins piatra, din care a țâșnit foc” (Jud. 6, 21) = Trupul Domnului, pătruns de către Duhul dumnezeiesc, va șterge toate păcatele condiției umane.

*

Taurul = Hristos.

*

În chipul iedului = jertfa se face pentru păcate.

*

În chipul oii = animalul se jertfește de bună voie.

*

În chipul vițelului = jertfa este neprihănită.

*

„este necesară o precauție din partea Sfinților”

*

„Este o însemnată taină a smereniei, căci în timp ce spăl murdăriile altora, le curăț [și] pe ale mele”.

*

„Există o singură lucrare, fiindcă există o singură taină; există un singur Botez, fiindcă există o singură moarte pentru lume, o unitate a predicii [a predicării, a întregii teologii predicate de către Biserică], care nu poate fi despărțită”.

*

„căci unde este Duhul Mângâietor, acolo este și Fiul”

*

Ulcioarele de la Jud. 7, 6 = trupurile noastre.

*

Făcliile aprinse = văpaia harului dumnezeiesc.

*

Trâmbițele = vocea răsunătoare, care își mărturisește dragostea pentru Hristos Domnul.

*

„O, mare bogăție a Cărților Sfinte, pe care nimeni nu poate s-o cuprindă cu mintea omenească!”. Se referă la bogăția teologică și duhovnicească a Dumnezeieștii Scripturi.

*

apa cea bună [de băut] este harul duhovnicesc

*

Rugina = desfrânarea, pofta, dezmățul.

*

Molia = ereticii.

***

Alte însemnări din data de 9 decembrie 2000

În primul rând am citit: Fericitul Augustin, Despre buna înțelegere dintre frați, în trad. Pr. Prof. Dr. Vasile Răducă.

„În comparație cu ura, mânia nu este decât un pai; dar dacă vei hrăni paiul, ve deveni bârnă; dacă însă îl vei smulge și-l vei arunca, nu va fi nimic”.

*

Dacă „nu s-au rușinat din cauza nedreptății [pe care au făcut-o], roșesc însă din cauza umilinței” că au fost deconspirați.

*

o chemare blândă este ca și o cere de iertare

*

„fii totalmente pregătit ca să ierți din inimă. Dacă ești pregătit să-i ierți greșeala, [atunci înseamnă că] tu i-ai iertat-o deja”.

*

Rugăciunea Dumnezeiescului Augustin pentru iertare:

„Doamne, Tu știi că eu nu am greșit fratelui meu ci, mai degrabă, el a greșit față de mine și că-i face rău că a greșit față de mine, dacă nu-mi cere iertare; eu Te rog, din suflet, să-l ierți!”.

*

„Ce înseamnă a te răzbuna, dacă nu faptul că te hrănești din răul [făcut] celuilalt?”.

***

Apoi am citit o a doua traducere a părintelui profesor  Vasile Răducă, tot din Dumnezeiescul Augustin: Tratatul despre Patima Domnului.

„să ne potrivim cu cele modeste”

***

O a treia traducere citită în această zi, de astă dată de la Pr. Dr. Olimp N. Căciulă: Sfântul Macarie cel Mare, Despre libertatea gândului, cf. PG 30, col. 835-968.

„Când un suflet se învrednicește de har, atunci el are nevoie mai mult decât oricând de cunoștință [teologică și ascetică], de înțelegere [a vieții duhovnicești] și de puterea de a deosebi lucrurile” pe care le trăiește, adică de discernământ duhovnicesc.

*

„diavolul nu necăjește sufletul în măsura în care voiește el, ci numai în măsura în care i se îngăduie de Dumnezeu”. Altfel ne-ar zdrobi foarte cumplit în răutatea lui, atunci când îl enervăm cu faptele noastre bune.

***

O a patra traducere, tot de la părintele Olimp: Sfântul Macarie cel Mare, Despre paza inimii.

„inima este un adânc de necuprins”

*

moartea Sfinților o mai numim și adormire

*

„Temelia  [vieții] creștinului este aceasta, ca oricâte fapte de dreptate ar face omul, să nu se încreadă în ele și să se socotească mare, ci să fie mereu sărac cu duhul”, simplu în inima sa, crezând că e un om foarte păcătos.

*

„Drept ar fi însă, ca omul să facă și să spună adevărul: să mărturisească atât harul, care este în el, cât și lucrarea păcatului.

Căci unul ca acesta, care ar zice că are inimă curată, minte. Căci nu se întâmplă niciodată, ca de îndată ce a venit harul, omul să fie curat; ci el este dat [de Dumnezeu] pe mâinile vrăjmașului [diavol] și al piraților [lui] spre exercițiu și instruire, tot așa cum a fost și Iov ispitit”.

*

„harul cedează [întotdeauna] liberului arbitru, chiar când puterea dumnezeiască este de față [adică în om], pentru ca să se arate voința omului”.

Și, de aceea, și oamenii duhovnicești pot păcătui, pentru că harul lui Dumnezeu nu ne anulează niciodată voința,  iar noi cădem în păcate, pentru că alegem rău.

***

Două poeme ale Sfântului Grigorie de Nazianz (însemnări)

9 decembrie 2000. Ambele în trad. Pr. Dr. Gheorghe Tilea.

*

1. Despre existențele cugetătoare

„cel de acum, frământatul”

*

Demonii „vin la cei care-i cheamă, dar îi urăsc după ce în păcat îi trântesc”.

*

„Acestea m-a învățat Duhul…”

*

„Cu cât cineva e mai lângă
Stăpânul, cu atât el e mai lumină și ea îi
este și slava”.

*

2. Despre suflet

„Sufletul este suflu din Dumnezeu, cerescul suferind astfel amestecare
cu pământescul, e ca o lumină ascunsă
în peșteră, dar totuși dumnezeiască și nemuritoare”.

*

„Și viața de aici eu o iubesc pentru pământ și-n piept
dorul celeilalte îl port, pentru dumnezeiscul din mine”.

*

„Iar felul în care
în noi, întâi duhul Său l-a suflat
și cum de pământ chipul Lui
l-a legat, o știe [doar] Cel ce le-a amestecat”.

*

„ci lege firii lui punând
și binele în inimă întipărindu-i”

*

„Și raiul acesta, cred eu, e viață cerească”.

*

„în haine de piei s-a îmbrăcat [Domnul],
în greaua noastră carne adică
și morții supus”.

***