Mineiul pe luna decembrie (ed. 1991) [însemnări]

11 decembrie 2000. Îmi notez ceea ce îmi sare în ochi la citirea textului. Adică toate sintagmele sau construcțiile interesante ale imnelor din punct de vedere teologic și experențial.

*

p. 247: „ a sărăcit cu neînfrânarea, prin mâncarea cea prea amară”

„Înscriindu-Te, Hristoase, cu robii, din porunca cezarului, prin milostivire, vii să dai libertate, viață de izbăvire robilor celor nerecunoscători, Îndelung-Răbdătorule”

*

p. 248: „sobor de stele”

„Daniel, bărbatul doririlor”

„ieslea primește pe Cel ce cu cuvântul ne-a dezlegat pe noi, pământenii, de fapta, care nu se poate spune prin cuvânt”, adică de păcat

*

p. 251: „punând înainte cântarea, ca pe o stea”

*

p. 252: „Iosif cel înțelept”

*

p. 253: la cei trei Sfinți tineri din cuptorul de foc a venit Dumnezeu Cuvântul

*

p. 254: „Sărac se face Cel bogat, îmbogățind pe cei sărăciți din răutate”.

*

p. 257: „Daniel, Prorocul, încleștând oarecând gurile leilor în groapă, a arătat că sălbăticia lumii, prin venirea lui Hristos, se va împăca cu pacea cea după buna plăcere a lui Dumnezeu”.

*

p. 262: Domnul, „ca un străin în mormânt mic este primit”.

*

p. 264: „tânguirea femeilor în bucurie a întors-o”

*

p. 267: „nevoințele tale cele purtătoare de viață, Sfințite Bonifaciu”

„aprinzându-ți-se sufletul de dumnezeiasca dragoste”

*

p. 268: „toată năvălirea necazurilor ai răbdat veselindu-te”

„arma crucii”

„Sfărâmă supărările celor ce aleargă la tine, Fecioară”

*

p. 269: „ai rănit pe cei fără de Dumnezeu, care boleau fără vindecare, din neștiință”

„purtătorule de biruințe”

*

p. 272: „Ucis fiind pentru dragostea Celui ce te-a zidit”

„rugăciunile tale cele făcătoare de viață”

„pe cei ce cad sub uciderea patimilor”

*

p. 295: „Cu frumusețile fecioriei împodobindu-te”

*

p. 297: „de noapte mânecând”. A mâneca = a porni, a pleca dis-de-dimineață.

*

p. 305: „cu înțelepciune îmbărbătându-te”

„masă de taină fiind pusă în ieslea animalelor”

*

p. 307: „Pe magi, pe ucenicii vrăjitorului Valaam, îi cheamă Hristos, spre cunoștință prin stea”.

*

p. 399: „preacinstite povățuitorule în cele de taină”

*

p. 400: „Arătându-te bogat în dragoste”.

*

p. 401: „Înfingându-ți picioarele pe piatra credinței, Cuvioase”

*

p. 402: „Limba, fiindu-ți mișcată de Duhul, lămurit a grăit învățăturile adevărului, picurând luminat darul cel de Dumnezeu dat”.

*

p. 411: „Îndrăgostindu-te de petrecerea împreună cu Îngerii și de lumina vieții celei de veci”

*

p. 424: „Astăzi, Dumnezeu aduce prin stea, pe magi, la închinare, mai înainte vestind, prin aur și prin smirnă și tămâie, îngroparea Sa cea de trei zile”.

*

În duminica după Nașterea Domnului Hristos se face pomenirea Sfinților și Drepților: Iosif, logodnicul [Prea Curatei], David împăratul și Iacob, fratele Domnului.

*

p. 427: „Iosife, sfințindu-te prin pipăirea cea înfiorătoare, înțelepte”. Pipăirea trupului Domnului…

*

p. 431: Sfântul Proroc Natan fiind în Gavaa, a văzut [duhovnicește] că David va păcătui cu Batșeba și a vrut să-i vestească acest lucru. Însă a fost împiedicat de demonul Veliar, căci pe drum a dat de un mort,  de un om înjunghiat și gol, și a rămas ca să îl îngroape pe acela.

Și în noaptea aceea, din nou, a cunoscut că Sfântul David a păcătuit și s-a înapoiat plângând.

*

p. 435: Alcătuire a lui Anatolie

Sângele și focul și fumegarea de fum sunt semnele pe care, mai înainte, le-a văzut Ioil pe pământ; sângele este Întruparea, focul Dumnezeirea, iar fumegarea de fum [este] Duhul Sfânt, Care S-a pogorât peste Fecioara și a umplut lumea de plăcută mireasmă. Mare este taina Întrupării Tale, Doamne, slavă Ție!”.

*

p. 437: „La rănile înstrăinării ți s-au adăugat rănile izgonirii, Cuvioase”.

*

Paremia poate fi și un Apostol. Ex: 27 decembrie.

*

Autori de canoane și de cântări (aproape anonimi) pentru Mineiul din luna decembrie:

Sfântul Ioan Monahul (adică Sfântul Ioan Damaschin)

Gheorghe

Teofan (Sfântul Teofan Mărturisitorul?)

Ciprian

Sfântul Andrei Criteanul

Anatolie (se pare: patriarh al Constantinopolului)

Iosif

Sfântul Teodor Studitul

Gherman (poate Sfântul Gherman al Constantinopolului)

Vizantie

Sfântul Roman Melodul

Casiana (Sfânta Cuvioasă Casiana)

Malaxos

Andrei Pirul

Sfântul Sofronie al Ierusalimului

Sfântul Ștefan Savaitul.

*

Pentru 24 decembrie, cântările și canoanele sunt scrise de Sfântul Sofronie al Ierusalimului, cf. p. 359.

*

Pe 25 decembrie, pentru Vecernia praznicului, au scris Gherman, Anatolie, Casiana și Ioan Monahul iar pentru Utrenie: Cosma Melodul, Ioan Monahul, Roman Melodul (condacul glas 3), Andrei al Ierusalimului (laudele pe glas 4) și Gherman.

*

Sfântul Ștefan Savaitul, pentru 4 decembrie, a scris canonul Sfintei Mare Mucenițe Varvara.

***

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *