Sfântul Antim Ivireanul, Chipurile Vechiului și Noului Testament (însemnări) [1]

Însemnări din data de 26 noiembrie 1999, după Antim Ivireanul, Opere, ed. critică și studiu introd. de Gabriel Ștrempel, Ed. Minerva, București, 1972.

*

Scrierea de față a fost închinată la data de 1 iulie 1709, la Târgoviște, Sfântului Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești.

*

„scârba inimii”, adică durerea duhovnicească a inimii

*

Domnul îl însuflețește pe Adam în Damasc și apoi îl mută în Grădina desfătării.

*

Prin punerea numelui femeii de către bărbat, Adam și Eva au închipuit pe Hristos Domnul și Sfânta Sa Biserică.

*

La 15 ani Adam îl naște pe Cain. La 30 de ani pe Avel/ Abel. La 230 de ani pe Sit/Set.

*

Protopărintele Adam a mai avut 30 de fii și 30 de fiice, afară de Cain și Abel, după istoricul Filon din Alexandria.

*

În anul 3682 de la facerea lumii, începând cu Sfântul Moise, a început legea scrisă, până atunci toate informațiile fiind transmise oralo-tradițional.

*

La vârsta de 100 de ani, Propărinții noștri îl plâng pe Sfântul Abel: primul martir al istoriei lumii.

*

Din neamul lui Set se trage neamul fiilor lui Dumnezeu.

*

Cele 7 greșeli ale lui Cain:

1. nu aduce jertfă dreaptă, din toată inima, lui Dumnezeu;

2. l-a gelozit pe fratele lui, pe Abel;

3. a fost viclean față de Abel;

4. l-a omorât pe Abel;

5. a spurcat pământul prin uciderea fratelui său;

6. a tăgăduit crima făcută, cu obrăznicie, în fața lui Dumnezeu;

7. nu s-a căit pentru păcatele lui.

*

Cain a aflat cumpenile și măsurile și a pus hotar pământului și a zidit cetăți.

*

Într-un desiș de pădure, Cain a fost ucis de Lameh, al 7-lea om după Adam, fiul lui Matusal.

*

Cain l-a omorât pe Abel, când Abel avea 100 de ani.

*

Adam și Eva îl plâng pe Abel în Valea Lacrimilor, de lângă Evron.

*

Lameh e primul bigam de pe pământ. Adică primul care a avut două soții în același timp.

*

Enos = om sau bărbat, adică cuvântător și tare.

*

Enos a început să se roage lui Dumnezeu și să cheme numele Lui. El a făcut chipuri în cinstea lui Dumnezeu asemănătoare Sfintelor Icoane.

*

Enoh a fost omul care a creat cuvintele și cartea prima oară pe pământ. Pe vremea lui moare Sfântul Adam.

*

Matusala, după Fericitul Ieronim, moare în vremea potopului.

*

Iovil e cel care face corturile păstorilor, desparte turmele după feluri și după neamuri și rânduiește anii.

*

Iuval află cum se poate produce muzică. El e cel care inventează lăutele, organele și felurile cântărilor.

Cunoscând faptul, că va avea loc un potop universal, a scris istoriile vremii sale pe un stâlp de lemn și  pe unul de piatră, pentru ca să rămână stâlpul de piatră dacă potopul va fi cu apă și să rămână stâlpul de pământ dacă potopul va fi cu foc.

*

Femeia Noeman află meșteșugul țesăturii și al cusăturii.

*

Tubal inventează fierăria, construind băi de fier, de aramă, de aur și de argint etc. Datorită sunetului ciocanelor lui Tubal, Iavan/ Iuval află potrivirile și întocmirile glasurilor.

*

În vremea lui Maleleil apar uriașii pe pământ, ca rezultat al căsătoriilor dinte fiii lui Set și fetele lui Cain.

*

Neamul lui Cain, care număra 77 de suflete/oameni moare la potop.

*

Noe se naște la anul 1642 de la facerea lumii.

*

De la Sfântul Adam și până la potopul universal, din timpul Sfântului Noe, au fost 2242 de ani.

*

Corabia Sfântului Noe a fost făcută cu 100 de ani înainte de venirea potopului, după Dumnezeiescul Ieronim.

*

După Dumnezeiescul Augustin al Hipponei sunt 8 veacuri ale lumii:

1. De la Adam la Noe;

2. De la Noe la Avraam;

3. De la Avraam la David;

4. Aflarea împăraților;

5. Mutarea poporului lui Israel în Babilon;

6. Întruparea Domnului;

7. Deschiderea ușilor cerului, adică veacul de acum, când tot omul se poate mântui;

8. Învierea morților și viața veșnică.

***

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *