Dorin Streinu, O carte pentru un singur cititor (partea a doua) [vol. 14 de poeme, 1999] [3]

Prima și a doua parte…

*

Răsunetul decupat din suflet

Răstignirea unora
e doar o fanfaronadă:
lacrimi de reptilă flămândă…

Răstignirea reală însă e
jupuirea inimii,
crucificarea forțată
pe care unii decid
să o ducă până la capăt.

El S-a răstignit între doi
tâlhari.

Eu, aici, mă răstignesc,
la fel,
din proprie inițiativă,
prin aceea că mă las tot la fel de
neînțeles…

Ce să-i spun însă unui bolnav
pe moarte?

Nu cred că multe
lucruri…

Voi zice două vorbe,
întotdeauna pe cele care nu trebuia
să le zic
,
și mă va durea inima,
când el îmi va zâmbi
scârbit de amabilitatea mea
sau de lipsa mea de spirit.

Voi pleca
și el va putea să
moară,
în sfârșit,
necompătimit
și neînțeles.

Însă noi,
meschinii,
îi vom face o fișă de ieșire din spital
și vom spune,
cu un scris ininteligibil:
„a murit de prea multă inimă”.

Răstignirea mea
poate fi făcută oricum.

Numai să țin minte
că trebuie să trăiesc
și după ce mor.

Și atunci va pleca și el
ca un colet anonim

Nu va mai avea timp de Crăciun
și nici
de cadourile mele.

Probabil vitalitatea râsului meu
i-a tăiat pofta de mâncare.

*

Milostenii de aruncat

Am aruncat și eu
în cutia milei 300 de lei,
cu care poți cumpăra
doar un creion chimic…
prin care să îl putem ajuta pe un sărac…

Dânsa a aruncat 500 de lei,
tot la fel: fără scop precis.

Cu sumele noastre,
ale amândurora,
vom cumpăra o jumătate de pâine,
pentru un sărac,
care ne va privi chiorâș…

Însă, dacă am înmulți milostenia noastră,
cu milostenia voastră,
am sătura,
cu pâine,
pe toți săracii,
care acum ne privesc chiorâș…

Vom mânca împreună,
atent,
nu ca sparții.

Eu voi mânca o firimitură
ca să nu stric porția nimănui.

Pentru că un sărac,
care privește chiorâș
și niciodată nu știe să mulțumească,
se poate ridica în picioare
și să vrea să mă strângă de gât,
pentru că am îndrăznit să iau o firimitură
din pâinea pe care eu i-am dat-o.

Vom mânca atent
precum firele de iarbă.

Și chiar dacă toți sunt înfometați,
acum,
seara,
va trebui să ne gândim și la
îmbrăcămintea lor,
a acelor săraci
care au mâncat
dar sunt goi…

Atunci vom merge și noi goi,
ca niște egrete,
și vom exclude iarna de la noi,
o vom exclude pe lună,
ca să mai înghețe și luna un pic.

Și, cu celelalte,
adică după primele două,
vom cere apelor
și munților ajutor.

Cine vrea să își facă o casă
va primi,
în mod gratuit,
o peșteră.

Iar cine va dori să bea ceva,
răcoros și cristalin,
fără doar și poate,
va primi câte un râu
sau câte un pârâu,
ca să ne ajungă la fiecare.

Și așa îi ajut eu pe oameni: le dau
curajul să creadă în vise,
care nu pot fi abandonate
și nici nu pot fi absurde.
*

Lecție deschisă pentru oameni complicați

Vreau să vă învăț ceva
complicat de simplu:
focul se stinge prea repede.

Fie el de paie
sau de lemne,
focul se stinge
și se stinge pentru totdeauna.

Stam pe un tamburel
și priveam focul
și cazanul de țuică.

Limbi de foc
vroiau să mă termine;
limbi de foc…

Parcă erau o femeie
geloasă și rea.

Niciuna nu m-a atins
dar mi-au încălzit picioarele.

„Așa e geniul, focul inimii mele”, i-am spus bunicii mele:
„te arde și…mori”.

– Asta vrei tu?
– Așa se întâmplă cu toți! Vreau să mor de tânăr…
– Poate că ai să trăiești 80 de ani și ai să scrii în continuu, ca acu’…
– Eu nu prea cred…

Mă simțeam cu rezultatele muncii mele
asidue în mână: poeme nenumărate
și din care nu știu niciun vers.

Doamne,
de ce să scriem versuri
și alții să le învețe?

Doamne, de ce e multă plictiseală
și mult prost gust, când îl citești pe un altul?

Câteodată îmi iubesc confrații
la nebunie: pe cei care spun adevărul
și sunt umani.

Sunt ca niște flori
care ies din nămol
și extaziază.

Eu îi miros
și prind viață.

Primăvara mirosim copacii,
numai ca să nu uităm
că fiecare în parte
are parfumul lui.

*

Poem cu detalii erbivore

Fiecare poet e o altă
briză a mării.

Te lovește la suflet și
asta e.

Nu poți să te aperi de brutele astea
fenomenale,
de poeți.

Cei care ascultă poezie
sunt niște stane de piatră.

Cine nu plânge în timpul unei poezii
este un înger. Asta nu înseamnă că
e un înger bun

Ei dau totul pe față
și îți aduc istorii sub nas,
adică sentimente nemiloase,
sentimente care te fac
să te simți un purece.

Versul poate avea 5000 de ani,
dar el e nou,
de acum,
dacă îți vibrează în inimă.

Omul e limpede,
se vede limpede în el,
atunci când versul său
îți palpită
în sânge
și în propriile-ți vene.

Of, eu am zis că fiecare
poet e un mort care vorbește!

Dacă nu ar vorbi
s-ar nărui cuvintele.

Și dacă s-ar nărui cuvintele
nu am mai știi
că cerul e albastru
iar copacul e un purtător
de frunze pasagere
.

Mineiul pe luna iulie, ed. 1894 (însemnări) [4]

Părțile 1, 2, 3

*

Ziua a 4-a

„întuneci pornirile patimilor” = oprești declanșarea patimilor în persoanele noastre

*

„zugrav [al] deșertăciunii vieții” = cel care expui, într-un mod corect și credibil, păcatele și conduita păcătoasă a lumii

*

„smerind cugetul luptătorului împotrivă” = ai smerit mintea celui care te prigonea

*

„ai gonit pe lupii cei înțelegători cu toiagul învățăturilor tale”

lupii înțelegători= ereticii

*

Sfânta Biserică a lui Hristos „împrejur o ai îngrădit cu tăria cuvintelor”. Tăria propovăduirii duhovnicești.

Iar propovăduirea adevărului e platoșa cu care ne îmbrăcăm și cu care ne apărăm și de demoni și de patimi și de eretici.

*

Motivul întrupării Domnului: „S-a făcut Om pentru iubirea de oameni”.

*

Hristos Dumnezeu „cu totul este dorire și dulceață” dumnezeiască. Exprimarea imnologică a unei mari iubiri pentru Dumnezeu.

*

„rănit fiind cu dumnezeiescul dor al bunătăților celor veșnice”

Sunt rănit de dorul de Împărăția Ta, Dumnezeul meu!

*

„cu râvnă dumnezeiască fiind înfocată”

A fost umplută Sfânta lui Dumnezeu de râvna dumnezeiască a iubirii pentru Mirele ei.

*

„bărbăție dumnezeiască”

Cel care e plin de bărbăție dumnezeiască e plin de răbdare în fața ispitelor și durerilor și e plin de cuvânt duhovnicesc și de înțelepciune dumnezeiască când vine vorba de apărarea credinței sale.

*

„Cela ce ai înfipt pe nimic pământul, cu porunca Ta…ai ridicat neținut pe cel îngreuiat [îngreunat] pe piatra cea neclătită  [neclătinată] a poruncilor Tale, Hristoase”.

Cel ce ai făcut să fie și să stea, cu puterea Ta, pământul în univers, Hristoase Dumnezeul meu, tot la fel i-ai ridicat pe oameni din păcat și i-ai întărit prin poruncile Tale, dându-le să nu se clatine în credința și viața lor de puterea celui viclean.

*

„versuri de cântare, scoțând dumnezeiasca bogăție” interioară

Ai început să cânți din bogăția duhovnicească a inimii tale…

*

„lărgindu-ți gura sufletului Cuvioase [Andrei Criteanul], [în mod] arătat ai primit toată strălucirea cea purtătoare de lumină a strălucirii celei în trei sori”

Pentru că ți-ai lărgit inima, Sfintei Andrei Criteanul, inima ta plină de dorul de Dumnezeu, de aceea ai primit, în mod extatic, vederea slavei Prea Sfintei Treimi.

*

„zdruncinarea păcatului”

De fiecare dată, păcatul ne zguduie, ne șubrezește viața duhovnicească, ne face slabi și fricoși, fără îndrăzneală la Dumnezeu.

*

„cu prea dulce glăsuire, îndulcești [în]totdeauna inimile tuturor”

Cu cântarea ta cea dulce, duhovnicească, ne îndulcești întotdeauna inimile.

*

„fapta este suirea privirii”

Fapta bună e făcută după voia lui Dumnezeu și, întotdeauna, ea ne face să înțelegem și mai mult cele ale lui Dumnezeu și să ne ridicăm la o vedere și o înțelegere mult mai înalte despre Sine, despre noi și despre rostul nostru în viață.

*

„de către [de la] dorul celor stricăcioase te-ai [în]depărtat”

Te-ai îndepărtat de iubirea celor de aici pentru iubirea lui Dumnezeu.

*

„marea patimilor cea sălbăticită”

Inima noastră e privită sub forma unei mări pline de patimi neîmblânzite, rele, răzbunătoare pe noi.

*

„pe cele din lume curățindu-le de nepriceperea cea întunecoasă”

Nepriceperea întunecoasă = prostie.

Necunoașterea voii lui Dumnezeu înseamnă cea mai groaznică și demonică prostie.

Ai curățit pe oameni, prin teologia ta, de prostia necunoașterii voii lui Dumnezeu, care e cel mai groaznic întuneric spiritual.

*

„Simeon, inima și dorirea ta cea cunoscută de Dumnezeu”

Pentru că Dumnezeu Își cunoaște credincioșii Săi fără niciun dubiu…

*

„cu credința inimii l-a încoronat”

A moștenit Împărăția lui Dumnezeu datorită credinței inimii sale.

*

„cu diadema bunei cuviințe te-a încununat Hristos, Împăratul tuturor”

Hristos Dumnezeu te-a primit în Împărăția Sa ca urmare a vieții tale duhovnicești.

Buna cuviință = totalitatea faptelor unei vieți duhovnicești.

*

„tăinuitorule al lucrurilor celor peste fire”

Ai păstrat în taina inimii tale vederile extatice pe care le-ai avut de la Dumnezeu și tot ajutorul pe care l-ai primit de la el în întreaga ta viață.

Lucrurile peste fire = vederile extatice, vedeniile. Pentru că la ele suntem ridicați de către harul lui Dumnezeu și nu putem să ajungem prin propria noastră asceză. De aceea sunt peste fire = peste puterea umană.

***

Predică la duminica a 14-a după Rusalii (2010)

Iubiții mei,

Evanghelia de astăzi, de la Mt. 22, 1-14, este o parabolă care urmează și o dezvoltă pe cea din duminica trecută, pentru că și aici, în cazul nunții Fiului lui Dumnezeu cu creația Sa, ca și în parabola viei sau a Bisericii, avem o discuție despre cei care vin și despre cei care nu au timp de Împărăția lui Dumnezeu.

Și, ca și în duminica trecută, Evanghelia zilei ne obligă să percepem parabola nu numai cu referire la trecut ci, mai degrabă, cu referire la prezent, pentru că cei invitați la cină, la Împărăție își găsesc și astăzi alte treburi.

Iar afacerile, politica, divertismentul, plăceri mărunte și ilare (la o privire de profunzime) ne fac să ne gândim toată ziua la grija pentru viața de aici și să nu mai căutăm, mai deloc, dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu în viața noastră.

Însă Evanghelia zilei, prin nuntă/gamus (gr.) [v. 2], prin nunta noastră interioară cu Dumnezeu ne vorbește tocmai de întreaga dăruire a persoanei noastre în relația cu El, pentru ca El să ne îmbrace în haina de nuntă/ endima gamu (gr.) [v. 11] a harului Său.

Pentru că nu viața socială (strada, locul de muncă, societatea, cultura, cunoașterea științifică etc.) ne conturbă de la viața duhovnicească, ci viața socială și cea familială se includ, în mod organic, în viața noastră duhovnicească, care înseamnă să ne comportăm ca creștini ortodocși ori unde mergem și în orice facem.

Și în cazul în care dorul de Dumnezeu ar fi pe primul plan în viața noastră, Dumnezeu ne-ar învăța cum să ne comportăm în fiecare moment al vieții noastre, cum să ne trăim bucuriile dar și necazurile care ne traumatizează.

Iar când spun că ne va învăța, mă refer la faptul că ne va învăța pas cu pas, prin gândurile pe care ni le insuflă, prin oamenii pe care îi întâlnim, prin cărțile sau intuițiile pe care le avem.

O continuă și bogată călăuzire a noastră, pentru ca să trecem de la o gândire trupească sau intelectuală asupra vieții și asupra relației cu Dumnezeu, la una duhovnicească, în care voia lui Dumnezeu și harul Său sunt cele care ne conduc viața.

Și la nunta din veci, la comuniunea veșnică cu Prea Sfânta Treime [v. 2], pentru ca să cunoaștem iubirea veșnică și preadumnezeiască și incomparabilă dintre Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, la comuniunea veșnică cu Prea Sfânta Treime în Împărăția Sa a fost și este chemată  întreaga umanitate, fără discriminare, prin Sfinții Vechiului Testament și apoi prin Sfinții Bisericii până astăzi.

Toți au fost, sunt și vor fi chemați, în mod insistent, la nunta fericirii dumnezeiești. Slugile lui Dumnezeu, [v. 3, 4, 8, 10, 13], adică Sfinții și slujitorii Bisericii i-a chemat, îi cheamă și îi vor chema pe toți la fericirea veșnică a relației cu Dumnezeu.

Numai că insistenței acesteia de mii de ani i se opune foarte multă rezistență în inimile multora. Și mulți preferă o viață aiurea, fără sens, fără bucurii reale, fără bucurii autentice, veșnice în locul vieții cu Dumnezeu, care e singura împlinire a omului.

Pentru că nunta veșnică la care suntem chemați e viața  împreună cu Prea Sfânta și Prea Curata Treime, la comuniunea cu Dumnezeul nostru treimic și nu la o veșnicie văzută ca singurătate și inactivitate. Fiindcă Împărăția lui Dumnezeu e comuniunea veșnică a celor care au aceeași credință și aceeași iubire, pe care au exersat-o încă de aici, din viața Bisericii și din cea socială.

De aceea, Biserica lui Dumnezeu ne cheamă la comuniune, la conlucrare și la întrajutorare duhovnicească și materială pe toți, pentru că ne pregătește pentru această maximalizare a vieții și a bucuriei cu Dumnezeu și cu semenii noștri întru Împărăția Sa.

Aici, pe pământ, nu facem altceva decât să ne formăm și să ne dezvoltăm organele sufletului și ale trupului nostru pentru starea transfigurată, înduhovnicită a persoanelor noastre, pe care o vom avea la învierea morților, când tot conținutul interior al vieții noastre sufletești se va reliefa, în mod pregnant, în trupul nostru transparentizat de  către harul dumnezeiesc.

Însă, întorcându-ne la conținutul punctual al parabolei, trebuie să precizăm faptul, că între audienții Domnului erau din nou fariseii [Mt. 22, 15], care se știau vizați. Printre cei care refuzau invitația la nuntă erau și ei. Însă ei nu făceau altceva, decât ceea ce făcuseră mulți dintre cei invitați la nuntă în trecutul lui Israel: doreau să rămână în păcatele lor și să nu primească iertarea lui Dumnezeu.

Nedorind nunta, nu doreau iertarea și comuniunea cu Dumnezeu. Și tot cel care nu vrea să vină la Biserică și să fie un fiu credincios al Bisericii Ortodoxe nu face altceva decât să prefere Iadul în locul Împărăției veșnice a lui Dumnezeu.

Versetul al 4-lea al Evangheliei are o perspectivă dublă din punct de vedere teologic. Pentru că, pe de o parte, ospățul/cina (formată din boii și din cele îngrășate care au fost jertfite) face referire la Sfintele Taine ale Bisericii, izvorâte din întruparea, moartea și învierea Domnului și fără a participa aici, la cină, nu poți participa și în veșnicie la cină iar, pe de altă parte, în perspectiva veșniciei, la comuniunea cu Dumnezeu se intră numai în stare de jertfă.

Iar boii și cele îngrășate ale Domnului, care s-au jertfit pentru El sunt toți Sfinții Lui, care au fost  nevoitori, credincioși și blânzi lui Dumnezeu precum boii și s-au umplut de fapte bune și de har în așa fel încât, unii au fost pizmuiți și prigoniți și omorâți pe nedrept, pe când alții s-au mutat, cu o moarte pașnică, la Dumnezeu, cu rod însutit.

Dar așa după cum ne-a spus El: „dacă nu veți mânca trupul Fiului Omului și nu veți bea sângele Lui, nu veți avea viață întru voi” [In. 6, 53], în persoanele voastre (lucru care se face  mereu la Dumnezeiasca Liturghie a Bisericii) tot la fel, la cină nu poți intra, dacă nu te-ai unit ființial cu Hristos în Dumnezeiasca Euharistie și dacă nu ești plin de harul Treimii, adică îmbrăcat cu haina harică a nunții celei veșnice.

Și de aceea insistența aceasta dumnezeiască vizavi de noi, pentru că aici, în viața pământească, se începe pregătirea pentru nunta cea veșnică. Iar cum Evanghelia de astăzi se spune în Biserică acum, aproape de culegerea roadelor, de venirea toamnei, cu atât mai mult vrea să ne spună Dumnezeu prin ea, că și roadele noastre trebuie să fie pline de dulceața harului dumnezeiesc.

Dar ca să ai roade sau să fii îmbrăcat cu haina harului dumnezeiesc și a faptelor bune nu trebuie să te lipești de pământ sau de afaceri [v. 5] și să te dedici exclusiv lor, și nici să lupți împotriva Bisericii și a propovăduirii adevărului dumnezeiesc [v. 6].

Și actualitatea acestor cerințe e cu atât mai mare, cu cât lumea postmodernă nu mai crede în adevărul  unic, transcendent, dumnezeiesc ci doar într-o sumă de adevăruri personale, subiectiviste, fapt pentru care a renunțat la o împlinire duhovnicească și valorică pentru una frugală, telurică și fără sens.

În locul personalizării și a înduhovnicirii persoanei, postmodernitatea noastră alege notorietatea obținută facil sau obscen, lipsa de gust și de principii, conformismul cu tot felul de ideologii extremiste, decadența ca mod de viață.

Însă Domnul ne spune aici, că cei care i-au ucis pe Sfinți au fost pedepsiți [v.7]. Și vor fi pedepsiți întotdeauna  de către El, cei care îi minimalizează pe Sfinții Săi, cei care batjocoresc și neagă dogmele și sfințenia Bisericii Ortodoxe și cei care sunt exemple de demoralizare pentru cei inocenți dar bine intenționați.

Și pedeapsa Lui e veșnică. Iar dacă până la versetul al 8 putem să vedem istoria zbuciumată a lui Israel, unde în loc să se mântuiască mulți, dimpotrivă mulți au pierit, cu toate că văzuseră minuni fără seamăn, făcute de Dumnezeu pentru împietrirea inimii lor, de la versetul al 9 ne vedem pe noi, pe oamenii Bisericii, care, deși am umplut casa de nuntă a Bisericii, totuși mulți dintre noi suntem goi, fără o viață plină de sfințenie și fără har.

Versetul al 10-lea însă ne dă o deslușire a situației Bisericii. A situației de acum a Bisericii. Pentru că Domnul ne spune, în mod profetic, că cei care vor umple casa Bisericii vor fi „atât răi cât și buni”/ ponirus te che agatus (gr.) și nu că vor fi, cu toții, Sfinți.

Tocmai de aceea, în Biserica Sa, poți să ai, de multe ori, surprize profund neplăcute. Pentru că poți să te duci la cineva, ca la un om duhovnicesc și sensibil la problemele oamenilor și să vezi că e un om infatuat și indiferent, cum, dimpotrivă, poți găsi o inimă iubitoare și ajutor de la altul, pe care nu îl credeai în stare de atâta mărinimie.

Biserica lui Dumnezeu, ca și în parabola năvodului sau a grâului înfrățit cu neghina, e formată din diverse caractere și din oameni de diverse stări duhovnicești sau plini de multă decadență și impostură, fapt pentru care oaia stă, de multe ori, alături de lup sau păstorul nu e păstor ci impostor.

Dar pentru că toți suntem oaspeți/invitați (anachimenon gr.) [v. 10] și doar unul e Stăpânul, adică Dumnezeu, trebuie să conviețuim la un loc, bunii cu răii și răii cu bunii, pentru ca să se observe, pe de o parte, rectitudinea celor buni dar, pe de altă parte, și posibilitățile multiple de reconversie a celor răi, impasibili și leneși din Biserica Sa.

Și așa cum, în familie, exemplul bun al unuia poate să-i convertească pe mulți sau pe toți ai casei sau ai neamului  său, tot la fel, exemplul unui credincios sau al unui membru al ierarhiei poate să smerească și să îndemne la reconsiderare personală pe mulți care îl văd și îl cunosc.

Însă Domnul ne spune la versetele 9 și 10 că pe noi, cei ai Bisericii, El ne-a luat de pe drumuri.  Un lucru care trebuie să ne smerească continuu!…

Ne-a luat de pe drumurile noastre subiectiviste, egoiste și ne-a adunat la un loc, ne-a făcut să fim împreună. Biserica Sa e casa umplută cu cei de pe drumuri, cu chemați de pe drumurile păcatelor, pentru ca să ne învețe pe toți iubirea și delicatețea, jertfelnicia și cumsecădenia, respectul și întrajutorarea.

Și cei care suntem flămânzi și însetați după Dumnezeu, iubim Biserica Sa, îi iubim pe cei credincioși, iubim adevărul dumnezeiesc și dorim ca toți să se bucure, împreună cu noi, în veșnica și preasfânta Împărăție a lui Dumnezeu.

Versetul al 11-lea ne vorbește, în mod acoperit, de Judecata lui Dumnezeu. El va veni și va sta la judecată cu noi și va vrea să privească pe cei care au fost chemați la nunta Sa.

Însă cei care nu vom fi îmbrăcați în har și în fapte bune, cei care nu vom fi îmbrăcați în iubire și în smerenie, vai nouă, vom tăcea în fața Lui [v. 12], pentru că știm încă de acum că ne pregătim, prin viața noastră rea, pentru „plângerea și scrâșnirea dinților” [v. 14] și nu pentru bucuria cea veșnică a comuniunii cu Sine.

Tocmai de aceea finalul Evangheliei de astăzi ne vorbește despre diferența dintre a fi membru al Bisericii și aceea de a deveni un Sfânt al Bisericii.

Fiindcă atunci când El a spus: „căci mulți sunt chemați (cliti, gr.), dar puțini sunt aleși (eclecti, gr.)” [v. 14], ne-a spus, cu alte cuvinte, că darul acesta imens, de a deveni membru al Bisericii lui Dumnezeu nu e de ajuns pentru a ne mântui, dacă noi rămânem nepăsători și goi de sfințenie, ci e nevoie de viață sfântă pentru a deveni membrii ai comuniunii veșnice cu Sine.

Că am venit, de pe căile noastre, la calea Lui, e un prim pas. E un pas imens, pentru că am ascultat de chemarea lui Dumnezeu și am venit, de la moarte la viață, adică de la păcat la comuniunea cu Sine, în Biserica Sa.

Și îmbisericirea e un pas imens, dacă observăm diferența de teologie și de viață a eterodocșilor în comparație cu Sfinții Bisericii Ortodoxe: adevăratul etalon de viață bisericească și umană. E un pas imens și greu, atâta timp cât mulți nu îl fac.

Însă de la primul pas spre Dumnezeu, care e Botezul nostru, până la asumarea, purtarea și răstignirea firii noastre în comuniunea cu Sine și până la umplerea noastră de viața Lui cea dumnezeiască și veșnică și apoi, mutarea, prin moarte, de la cele trecătoare la cele veșnice, sunt miliarde de pași interiori pe care trebuie să îi parcurgem.

Din acest motiv sunt puțini aleșii, pentru că sunt puțini cei care cred și Îi urmează Lui în pofida multor ispite, necazuri, greutăți, prigoniri. Sunt puțini dar sunt oamenii totali, bărbați sau femei, care nu au fost ortodocși doar cu numele ci, în lăuntrul ființei lor L-au purtat pe Dumnezeu și s-au păstrat în credința cea dreaptă și în harul lui Dumnezeu și în faptele cele îndumnezeitoare.

Acestora trebuie să le urmăm exemplul. Exemplul celor puțini. Însă să ne folosim de orice lucru, de la oricine, care e spre zidirea noastră și spre folosul păcii și al comuniunii între noi.

Și asta cu harul lui Dumnezeu, Cel ce îi întărește pe cei slabi și îi învață pe cei neștiutori și îi conduce la Sine pe toți cei care doresc să se bucure, acum și veșnic, de comuniunea cu toți Drepții și Sfinții lui Dumnezeu, întru vederea slavei Sale celei veșnice. Amin!