Măreția Paternității duhovnicești

– Părinte Dorin, ați editat la nivel online 7 volume, din cele 10 promise, ale Operelor complete ale Părintelui dumneavoastră duhovnicesc, pe care îl numiți: Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu…și, pentru mine, persoana și operele lui m-au luat prin surprindere. Pentru că nu știam mai nimic despre Fericitul Ilie, decât din cele spuse de dumneavoastră și nu mă așteptam ca opera sa să fie atât de concentrată și de vastă

Și, cu toate acestea, am observat că receptarea online a acestui nou Sfânt al românilor a fost aproape nulă. Adică nimeni nu a zis nimic, nu a avut nicio opinie, niciun licăr de entuziasm…Oare tăcerea îi este adresată…sau vă este adresată?

– Iubită doamnă, cred că tăcerea îmi este adresată, și port durerea aceasta cu demnitate…dar, pe de altă parte, sfințenia vieții lui nu e prea mare doar pentru posteritatea sa, ci așa au stat lucrurile și pentru contemporanii săi. Pentru că timp de 70 de ani de zile, până l-am întâlnit, din marele har al lui Dumnezeu, nu l-a înțeles nimeni în străfundurile vieții, ale experienței lui duhovnicești și teologice, ci lumea îl privea cu respect (cei care îl cunoșteau cât de cât) numai pentru că mai ieșise întreg din pușcărie și pentru conduita sa ireproșabilă.

Un om atât de mare, de gigantic pentru vremea lui, se naște odată la câteva secole și tocmai de aceea receptarea sa nu este și nu va fi facilă. Pentru că, pentru a-l înțelege întru câtva trebuie să ai în comun experiențe mistice și teologice și de viață tot la fel de inimaginabile ca ale sale.

Însă Dumnezeiescul Ilie a tăcut foarte mult despre sine, nu a dorit deloc să iasă în față, să se autopropună (i se părea această autopropunere un gest de desfrânare, de impudoare grosolană), ci numai atunci când Dumnezeu i-a descoperit faptul, că experiența sa trebuie transmisă, trebuie explicată și cunoscută de toți, pentru că e descoperire dumnezeiască, numai atunci mi-a dăruit opera sa, cu puțin înainte să adormă întru Domnul.

Cadoul său, opera sa, pe care mi-a dat-o odată, într-o zi, a fost o surpriză uluitoare. Nici nu îndrăznisem să gândesc că acest lucru se va produce…Toate întâlnirile mele erau înregistrări de noi și noi amănunte, explicații, bucurii, minuni uluitoare, petrecute la masă, pe marginea patului sau cu ochii pe deasupra unei cărți…

Pentru că totul se întâmpla în fracțiuni de secundă…și învățam lucruri, pentru care ar fi trebuit să mă spetesc 30-40 de ani, în 5 minute.

Însă cei 12 ani de ucenicie față de sine au fost creștere în încredințarea sfințeniei sale, care nu era o poveste despre trecut ci o realitate mai mult decât palpabilă cu duhul meu. Pentru că statul lângă el, în proximitatea sa, atunci când el vorbea sau se ruga era o situare în mijlocul luminii dumnezeiești, pe care o simțeai și o vedeai duhovnicește țâșnind din sine și învăluindu-te și ridicându-te la cote de înțelegere și de sensibilitate de care niciodată nu te-ai fi crezut capabil.

Dar, în toată viața sa, nu l-am numit niciodată Fericit. Am început cu Domnule Profesor, cu matale sau mata, apoi cu tu, cu tu-ul cel mai familiar și paternal cu putință, ca și cum aș fi vorbit cu mine însumi (asta când eram singuri), însă, la masă sau când eram întrerupți de soție sau de fiică mă adresam lui cu Maestre.

Însă oricum i-aș fi spus, eu, pentru el, eram o priveliște, un spațiu deschis, fapt pentru care nu trebuia să îi spun ce am mai făcut, ce am pe suflet, ce păcate am făcut, pentru că el știa, cu harisma vederii sufletului omului și cu discernământul său dumnezeiesc, pe care le avea din plin, toată inima mea.

Mi-aș fi dorit din toată inima să îmi fi fost Părinte duhovnic. Însă el era mirean, ca și mine pe atunci, și nu putea decât să îmi fie Părinte duhovnicesc, adică omul care să mă facă să îmi văd păcatele și să văd ceea ce trebuie să fac cu viața mea.

După adormirea sa au urmat o serie de minuni și de iluminări dumnezeiești, alături de vise duhovnicești ale mai multora, care ne-au aprofundat iubirea și cinstirea pentru sine. Iar în urma tuturor lucrurilor ante și post portem, s-a sedimentat o singură titulatură principală, aceea cu care vrea să fie cunoscut de către fiii Bisericii noastre și anume: Ilie văzătorul de Dumnezeu, pentru că această titulatură e una tradițională pentru marii Sfinți mistici, începând cu Sfântul Proroc Moise și Sfântul Ilie Tezviteanul.

De aceea Fericitul, pentru că e un Sfânt necanonizat al Bisericii Ortodoxe Române și văzătorul de Dumnezeu pentru  viața sa extatică absolut cutremurător de frumoasă și de unică.

Iar cel care va citi măcar una, două, trei dintre cărțile sale va înțelege că centrul vieții sale a fost experiența vederii lui Dumnezeu, care, într-o anume perioadă a vieții sale, în închisoare fiind, a fost continuă: zi și noapte. Tocmai de aceea, chiar și în lipsa a tot ceea ce el ne-a descoperit despre sine după adormirea sa, oricine va citi cu evlavie, l-ar numi la fel, pentru că el e absorbit de bucuria de a vorbi despre cum i S-a arătat Dumnezeu, în multe chipuri și în multe feluri, în slava Sa.

Însă draga mea, cele 10 volume cu și despre sine, pe care încercăm să le oferim tuturor, în mod gratuit, așa cum le-am și primit de la Părintele nostru, sunt o parte infimă, nedrept de mică din ceea ce a scris, a gândit, a citit și a trăit acest om. Mi se pare extrem de nedrept numărul cărților care vor exprima minunile și sfințenia vieții sale.

Pușcăria devastatoare, depersonalizantă, șicanele continue ale agenților Securității comuniste, sărăcia  și izolarea în care a trăit din cauza umilințelor la care a fost supus, neînțelegerea și neiubirea lui au fost tot atâtea motive pentru care au pierit sute de file, n-au mai fost scrise sau i-au fost confiscate samavolnic.

Iar când mie mi-a dat opera sa, spre sfârșitul vieții sale, mi-a spus să aleg ce vreau eu din ceea ce găsesc în caietele sale manuscriptice și să le prezint și să le comentez cum doresc, promițându-mi ajutorul, rugăciunea și luminarea sa după moarte (lucruri pe care le-a făcut și le face din plin cu și pentru noi și pentru mulți alții)…și nici măcar nu a îndrăznit să mă roage să le editez așa cum sunt, după cum fac eu acum.

Deci nici în ultimul ceas, când mi le-a dat, nu s-a crezut editabil…ci a rămas în smerenie și în multă simplitate, neavând despre sine aerul că e un om de admirat. Dar tocmai cutremurătoarea lui smerenie și experiență îl fac un soare copleșitor acum, când observăm că nu are termeni de comparație, pentru că el e Sfântul, care apare odată la o generație (după mărturia Sfântului Isaac Sirul, Ierarhul Ninivelui), pentru ca să ne arate că Dumnezeu are și acum oameni, care ajung la necontenita experiență a vederii slavei Sale.

– Da, e uluitor…și nu mai ai ce să spui!…Și, mai ales, e uluitor că e atât de aproape de noi, e al nostru și noi habar avem cine se roagă, alături de toți Sfinții români și de alți mulți Sfinți români, încă necanonizați, confrați ai săi, pentru noi.

Și, probabil și dumneavoastră, ați observat că ortodocșii români iubesc foarte mult pe Sfinții ruși recenți, greci, americani, sârbi…dar când le spui despre ai lor nu par…exotici.

– Da, știu și eu asta…O văd la tot pasul și cred că e nedrept să nu îi punem pe toți Sfinții și Fericiții Bisericii Ortodoxe din toată lumea la un loc. Să îi iubim, să îi cunoaștem, să îi cinstim și să ne rugăm lor deopotrivă.

La un moment dat însă, Monahul Moise de la Mănăstirea Oașa, care a adunat și a scris o carte despre Fericiții Mărturisitori ai închisorilor comuniste românești, s-a întâlnit cu părintele Marcel Hancheș, nașul nostru de Cununie, și acesta i-a vorbit despre Fericitul Ilie și m-a întrebat dacă doresc să îi furnizez date, un material, pentru a fi inclus în carte.

Cred că asta se petrecea cu 5-6 ani înainte, dacă nu mă înșel, adică atunci când el se documenta pentru a scrie cartea. Și nu am fost de acord cu acest lucru, pentru că una e să se afle că există un Sfânt și câteva date despre el și alta e să îl receptezi cu tot ceea ce a mai rămas de la el. Trebuia să transpun manuscrisele în formă digitală, să le comentez…și de aceea nu i-am trimis doar câteva pagini, sub forma unor file de sinaxar.

Însă ezitarea mea avea și alte lucruri în spate. Dacă vrei să recuperezi un număr mare de Sfinți recenți, din România, nu îi bagi pe toți într-o oală, într-o singură carte, ci faci o carte, mai multe cărți la fiecare. Adică nu mi-a plăcut ideea de receptare a părintelui Moise, din afară, fără ucenicie față de aceștia și fără să îi cunoști mai deloc. Asta una la mână.

În al doilea rând, începuse deja, de pe atunci, extremismul canonizării imediate a Sfinților închisorilor comuniste, fără prea multă cercetare și cunoaștere a vieții lor, pentru că rușii și grecii și sârbii ortodocși au făcut-o. Nu eram de acord cu el și nici nu sunt. Trebuie să îi cunoaștem cu de-amănuntul, să facem instituții speciale de cercetare și inventariere a datelor despre ei, credincioșii să îi cunoască și să îi iubească, cultul lor să devină unul veritabil și acesta, această fervoare reală și autentică să ducă, în mod firesc, la canonizarea lor.

Căci cum să îl iubească și să îl cunoască unii pe Fericitul Ilie, ca și pe alți Fericiți Părinți și Maici români…dacă ei sunt anonimi? Pentru ca să existe cult trebuie să există cunoaștere și rugăciune și iubire pentru ei. Iar dacă noi, câțiva, teologi, oameni credincioși, îi cunoaștem pe doi, zece, treizeci sau 100 dintre ei, cei mulți habar au.

Nu avem noi habar nici de cei din calendar, din sinaxare sau cataloagele de Vieți ale Sfinților darămite de cei…despre care nu știm decât din auzite, așa, din gură în gură…

De aceea, paradoxal, ducându-mă la prezentarea de carte a părintelui Moise de la Oașa, de la Sala Dalles, de aici, din București (despre care am scris la momentul respectiv…cu tristețe, că nu se putea altfel), am ajuns în mijlocul unei adunări, care, într-o largă majoritate, nu numai că nu învățase nimic esențial de la Sfinți, mai recenți sau mai de demult, ci aveau o singură problemă: ei îi „cunoșteau” fir a păr pe toți Sfinții recenți…dar Sinodul Bisericii Ortodoxe Române „nu dorește” să îi recunoască și să îi canonizeze.

Și atunci am înțeles cât de neortodox și de falimentar e un astfel de proces de receptare a noilor Sfinți, dacă resentimentele și extremismul e atât de pronunțat, paradoxal, când e vorba despre niște Sfinți atât de tăcuți, de mielușei în fața călăilor și a nedreptăților de tot felul.

De aceea mă bucur că Dumnezeiescul Ilie, Părintele nostru, nu a intrat în acel volum editat recent și nici în altele de acest tip, făcute cu scopul de a trage la rost Sinodul Bisericii sau de a se lăuda cu Sfinți, cu care nu sunt compatibili la nivelul vieții sau, și mai jalnic, de a face bani de pe urma editării a trei informații despre ei.

Când vrei să vorbești despre Sfinți atunci trebuie să vorbești sfânt și să editezi tot la fel informațiile despre ei. Pentru că nu e important doar scopul demersului ci și toate laturile lui, secvențialitatea procesului editării și al receptării.

Probabil, vestea aceasta, că nu am dorit să mă includ într-un proces resentimentar de recuperare a Sfinților recenți s-a răspândit năvalnic…și tăcerea din jurul vieții și a operei Dumnezeiescului Ilie e atât de impenetrabilă. Însă, dacă românii ortodocși nu au nevoie de Sfinți…și, mai ales, de unul atât de colosal, nu poți să îi forțezi.

Până la urmă lucrurile vor intra în firescul lor (așa sper), și celor care vor să îl recepteze…noi li-l oferim pe gratis, la nivel online. Poate că tocmai faptul că e pe gratis…e un lucru care le taie entuziasmul

– Dacă ar fi să spuneți pe scurt, totuși, pentru cei care nu au chef sau timp să citească atâtea sute de pagini…ce ați spune? Cum este Fericitul Ilie acum sau cum era când l-ați cunoscut?

– Draga mea, pentru mine, a fost omul neapărat, esențial, fără de care viața mea nu și-ar fi regăsit niciodată, poate, sursa de creație și de admirare. Pentru că Dumnezeu m-a inclus în viața sa, în bătrânețea lui, direct la începutul adolescenței mei, adică în cea mai proprie clipă pentru un tânăr.

Iar ceea ce a urmat după (eu eram elev la Seminar) a fost un proces duhovnicesc complex, pe care nu l-am mai regăsit până acum în nicio astfel de pedagogie duhovnicească. Pentru că, din prima clipă, am început cu el un curs de inițiere în toată istoria filosofiei, citind rând pe rând, de la filosofii antici și până la cei ultimi, în paralel cu dezvăluirile și comentariile pe marginea experienței sale mistice.

Eu primeam cărțile de la sine și le citeam până la următoarea întâlnire. Și le expuneam pe scurt, învâțând logica dialogului amiabil și a discuțiilor interminabile pe orice temă.

După ce am citit câte o operă sau mai multe de la toți marii filosofi ai lumii, am început un curs de citire a marilor scriitori și poeți ai lumii. Și, la fel, primeam cărți și le citeam sau date despre ele și apoi observam ce înțeleg din toată această imensă informație.

După ce am epuizat și acest tronson de cunoaștere, am început să citesc Filocaliile, în ediția Dumnezeiescului Dumitru Stăniloae, și le-am citit de la cap la coadă, apoi alte volume din colecția Părinți și Scriitori Bisericești, teologia Părintelui Stăniloae, teologia Sfântului Grigorie Palama și a Sfântului Simeon Noul Teolog, alături de tot felul de alte cărți teologice, științifice, oculte, poezie, albume de artă, de critică literară, de memorialistică, de arte plastice.

Și, la un moment dat, în apropiere de sfârșitul facultății a încetat să îmi mai organizeze citirile neapărate, pentru că înțelesese că începusem să mă dezvolt spre falii și mai înguste de cercetare, la nivel teologic, științific, literar, filosofic…și m-a lăsat să zbor de unul singur.

De atunci am început să vorbim, cu precădere, despre înțelegeri punctuale ale operelor sale principale și ale unor falduri ale experienței sale…și mi-a vorbit din ce în ce mai mult despre lucruri copleșitoare, despre amănunte duhovnicești incredibile.

Intimitatea dintre noi ajunsese la cote imense, neașteptate. Vorbeam și când tăceam și când vorbeam. Iar acest lucru nu cred că a fost sesizat de nimeni cât timp el a trăit. Niciodată nu spunea cuiva ceea ce se petrecea între noi, ce îmi mărturisea, ce îmi explica. De aceea nimeni nu a putut bănui că el ajunsese să vorbească cu mine cum ar vorbi cu conștiința sa.

Bineînțeles, dădea detalii despre mine, despre faptul că vin pe la el, altora care îl vizitau…dar toată această imensă muncă de creare a mea a fost o taină până astăzi. În afară de soția mea, nimeni nu mai știe lucrurile pe care le spun acum…Și acum le spun cu multă recunoștință și iubire pentru jertfelnicia sa și pentru actul său pedagogic impecabil și nu pentru ca să ies în evidență.

El (acum înțeleg) înțelesese că viața mea va fi o dedicare pentru studiu și pentru cercetare și pentru creație, de aceea s-a apucat, din prima zi, ca să mă clădească. Însă a făcut tot acest exercițiu duhovnicesco-paideic cu mine fără a-l numi și chiar fără să mi-l propună, pentru că vedea că eu sunt flămând pentru așa ceva, că eu sunt de acolo, din acest film…și totul a venit de la sine.

Ajunsesem la o rapiditate a citirii și a scrierii uluitoare. Citeam zile și nopți la rând, scriam sute de pagini, cream poezie, teatru, roman, nuvelă, aforisme, învățam pentru examene…Privind în urmă, îmi văd viața ca pe a unui om străin, pentru că nici pentru mine nu mi se pare ceva de înțeles cum de s-au putut petrece toate aceste lucruri, atât de masive și atât de repede, pe de altă parte.

Însă acum, cel de azi, Dumnezeiescul Ilie, e o persoană din ce în ce mai răpitoare și mai incredibilă și modul cum mă rog lui, cum îl simt că e prezent cu mine, oriunde, cum mă luminează, cum îl simt mereu și îl văd duhovnicește a dus intimitatea cu sine la ceva imposibil de sfărâmat, pentru că e intrat în toată ființa mea.

Dar eu sunt prea păcătos pentru ce măreții de har îmi aduce în viața mea. Însă mi-a dat să simt, la fiecare editare a cărții sale, cât de mult se bucură pentru că ele, în sfârșit, ies spre ochii altora. Și bucuria lui, prea bulversanta lui bucurie pentru acestea, revărsată în ființa mea, mi-a șters toată tristețea…din jurul nereceptării lor.

Cum se nasc dictatorii

Din oameni marginali, cu probleme psihice, cu resentimente. Din insignifianți.

Și când iei un nimeni și îl pui într-un post de conducere, atunci observi cum, deodată, începe să dorească să își transforme fixațiile, frustrările în realitate. Observi cum vrea să facă din nebunia minții lui o realitate pentru toți.

The Experiment (2010) ilustrează condițiile în care un nimeni devine dictator. Iar Adrien Brody, actorul care îl încarnează pe Travis (personajul principal pozitiv al filmului), face aici un rol de excepție, prin care ne atenționează asupra faptului că omul, în condiții grele de viață, în condiții nedrepte, nu poate să suporte fără limite.

Deși filmul de față e unul tezist, de la cap la coadă, încercând să ne demonstreze că noi, oamenii, nu suntem mai puțini violenți și mai puțini animalici decât animalele încolțite, adică e un film care sprijină ideologia evoluționistă, totuși reușește să vorbească despre om și despre profunda lui umanitate.

Pentru că Travis îl ajută cu insulină pe Benjy, chiar cu riscul de a fi bătut de gardieni sau de a pierde cei 140.000 de dolari, pe care trebuia să îl primească în urma celor două săptămâni de captivitate experimentală.  Adică Travis nu e un profitor fără scrupule, ci un om care se gândește la alții, deși nu are nicio credință tradițională, ci se ghidează în viață după cum îi dictează inima.

Personajul principal negativ al filmului, Barris, se transformă însă dintr-un om credincios și cuminte, care locuiește cu mama lui deși are 40 și ceva de ani, într-un dictator feroce, în conducătorul psihopat al gardienilor, care ajunge să îl bată, să îl schingiuiască, să îl umilească și chiar să urineze peste Travis.

Barris vrea să fie respectat, să i se împlinească ordinele și vede în Travis dușmanul său numărul 1, tocmai pentru că e uman, se gândește și la alții și nu doar la bani. De aceea, când unul dintre gardieni va încerca să îl ajute pe cel bolnav de diabet, îl va bate cu bestialitate și îl va transforma în deținut.

Dar atât gardienii, cât și deținuții experimentali sunt, la rândul lor, niște cobai ai unui medic psihopat, care acționează doar o singură dată în film: la final, când acționează alarma, când se aprinde mult așteptatul bec roșu…și toți se opresc din bătaia pe viață și pe moarte, pe care a declanșat-o comportamentul inuman al falșilor gardieni.

Dintr-un experiment pașnic, făcut pentru bani, lucrurile au luat o întorsătură dramatică, când nebunia personală, promisiunea banilor și poziția de coerciție s-au strâns la un loc. Cu alte cuvinte dictatorii sunt printre noi, sunt toți cei care au dorințe și orgolii înăbușite sau nu au un cadru în care să își extindă nebunia interioară.

Când nebunia unuia, a dictatorului se declanșează și ororile ei nu mai pot fi suportate, atunci toți cei din închisoare sau din țara transformată în închisoare vor sânge, vor răzbunare, vor o dreptate iminentă.

Iar execuțiile dictatorilor sunt momente de depresurizare socială, oricât de inumane par de la distanță. Pentru că dictatorul constrânge, intimidează, încarcerează nu numai trupurile oamenilor, ci atentează și la sufletul lor, la umanitatea lor profundă.

Tocmai de aceea țipătul de răzbunare e, în primul rând, un strigăt după normalitate și după dreptate în același timp. Iar cum dictatorul nu își înțelege sau nu își acceptă situația penibilă, tocmai de aceea lucrurile se fac în forță, se fac cu pumnii sau cu armele.

Filmul este un experiment psihologic și pentru spectatori. Pentru că ne decantează trăirile, emoțiile, așteptările. Suntem puși să ne întrebăm ce am face în situații limite, exasperante?

Finalul se îmbucă perfect cu începutul. Toată drama e la mijloc. Iar dacă am tăia din film drama, filmul ar fi unul de dragoste.

Însă filmul e o atenționare pentru statele lumii care nu cunosc, în comparație cu noi, gustul încarcerării, al umilinței, datorat unui dictator sonat și incorigibil. Adică: feriți-vă să alegeți în fruntea unei instituții sau a unui stat un prost cu fumuri de geniu. Se va sfârși dramatic…

Din „Cugetările” lui Alecu Russo (1855)

„Viața părinților a trecut lină ca un râu ce cură prin livezi și grădini și se pierde fără vuiet în Siret. Pe cât era ei departe și străini de voinicii ce dorm la Valea Albă, pe atâta ne-am născut și noi străini și departe de dânșii.

Întâmplările lumei de pe-mprejur murea la granița țărei; vălmășagul veacului îi găsea și-i lăsa liniștiți…

Ei au deschis ochii într-un leagăn moale de obiceiuri orientale; noi am răsărit în larma ideilor nouă; ochii și gândul părinților se îndrepta la Răsărit, a noștri ochi stau țintiți spre Apus!

Este o vorbă țărănească: Săracu, Ștefan-vodă, unde-i să vadă!… […]

Hainele, naravurile, pământul au luat prefacere, până și limba, până și numele! Ștefan-vodă s-ar crede în altă țară. […]

Vorba lui nu mai este limbagiul nostru…

Strănepoții Urecheștilor, Dragomireștilor, Movileștilor i-ar zice în versuri, în ode și în proză: Eroule ilustru! trompeta gloriei tale penetră animile bravilor romani de admirăciune grandioasă și neindefinisabilă pentru meritul neîninvincibilităciunei tale!…, la care lucruri frumoase, deși neîntelijibile pentru dânsul, Ștefan-vodă, bietul! ar holba ochii lui cei înfricoșători…și s-ar culca iarăși în mormânt…

Mi-e teamă că în ziua de pe urmă, când trâmbița cerească ne va chema la Judecata cea mare, nu ne vom pute înțelege cu strămoșii noștri, nici în limbă, nici în idei. […]

Să spun drept, răsipirea cea iute a trecutului mă pătrunde de jale! […]

Moldova veche mi se înfățișează ca o pădure deasă și mare, unde toporul a tăiet iute în dreapta și în stânga, fără a fi încăput vremea de a curăți locul. Plugul, adică civilizația, stârpește pe fiecare zi rădăcinile și preface codrul în curătură, curătura în lan frumos, iar lanul în câmpii roditoare… […]

Nimică nu mai leagă Moldova de astăzi cu trecutul, și fără trecut, societățile sunt șchioape. Națiile care au pierdut șirul obiceiurilor părintești sunt nații fără rădăcină, nestatornice, sau, cum zice vorba cea proastă, nici turc, nici moldovan; limba lor și literatura nu au temelie, și naționalitatea atunce este numai o închipuire politică.

Obiceiurile părintești au părăsit clasele cultivate; aceste clase s-au depărtat de fizionomia poporală precât s-au depărtat de tradițiile boierești…

Să nu ne înșelăm: în Moldova, astăzi, există cinuri, dar boieri nu mai sunt!… […]

O prăpastie adâncă desparte astăzi omul nou, poreclit boier, de popor, și prăpastia aceea se cheamă știința. Pe cât boierul crește în idei și în învățătură, pe atât poporul rămâne în urmă.

În vremea trecută, boierul vorbea, trăia cu țăranul, precum ar fi vorbit cu alt al său necăftănit; se înțelegea amândoi în limbă și în idei; astăzi îl înțelegem cu inima numai, și trebuie să învățăm limba lui [a țăranului]. El nu mai este pentru noi decât un capital sau o studie morală sau pitorească.

Părinții nu cunoștea studia pitorească. Avem dar o datorie sfântă, firească și națională a culege odoarele vieții părintești.

Nenorocirea literaturei, pedantă în condei, pedantă în forme, pedantă în idei, care îneacă și omoară în țările românești; literatura aceasta nu are rădăcină, nici dă roadă. […]

Dacă este ca neamul român să aibă și el o limbă și o literatură, spiritul public va părăsi căile pedanților și se va îndrepta la izvorul adevărat: la tradițiile și obiceiurile pământului, unde stau ascunse încă și formele și stilul”[1].


[1] Alecu Russo, Cugetări, în *** Arte poetice. Romantismul, vol. coordonat de Angela Ion, studiu introductiv de Romul Munteanu, Ed. Univers, București, 1982, p. 628-632.

Dimitrie Cantemir despre islam

Din Precuvântarea la Sistemul sau întocmirea religiei Muhammedane:

„De aceea, cînd legea Domnului e făclie picioarelor noastre, care e poticnirea picioarelor, şi care obstacol poate sta înaintea mersului nostru? Precum, de pildă, dacă vreun credincios oricît de simplu va auzi numele lui Antihrist, numele lui Arie, al lui Nestorie şi numele lui Muhammed, ce altceva, rogu-vă, va vedea în ele, decît pe înşelătorul cel scîrnav, prorocul cel mincinos, sfîntul cel făţarnic, legiuitorul cel prea rău şi pierzătorul de suflete?

Tot aşa, cînd va auzi sau va citi cartea vreunei eresiarh, chiar de va fi renumit şi slăvit autorul ei, îndată va spune fără teamă: „Este un mincinos, nu vorbeşte adevărul“, cunoscînd prea bine porunca sfîntului Pavel: „Chiar înger de se va pogorî din cer şi vă va învăţa altele, care nu se potrivesc cu învăţătura Evangheliei , nicidecum nu se cuvine să-l credeţi“.

Aşadar, cînd va lua în mînă cartea Curanului şi va pricepe prin însăşi cunoaşterea lui naturală că învăţătura ei este potrivnică oricărei înţelepciuni dumnezeieşti şi omeneşti, ce altceva va afirma, rogu-vă, decît că această carte este o îngrămădire de împletituri mincinoase, o culegere de basme şi o adunătură de poveşti în cel mai înalt grad caraghioase. Înţelegînd deci rînduielile şi legile ei, îndată va zice: „Spusu-mi-au mie călcătorii de lege defăimări, însă nu sînt ca legea ta, Doamne“.

Judece, aşadar, cititorul nostru şiretenia cu adevărat perfidă, însă foarte grosolană şi proastă a legii muhammedane, adică a cărţii Curanului . Pentru că vrînd să ascundă împletiturile minciunilor sale de alte popoare, dar mai cu seamă de cele creştine, a pus asupra urmaşilor săi, ca din porunca lui Dumnezeu, o grea anatemă şi anume ca această carte a Curanului să nu fie rostită în altă limbă decît în cea arabă, nici scrisă cu alte caractere decît cu cele arabe.

Iar aceasta, pentru ca nu cumva popoarele învăţate din acea vreme, dar mai cu seamă grecii şi latinii cărora limba arabă le era necunoscută şi neobişnuită, să afle cuvintele lui deşarte şi frumuseţile lui putrede.

Însă fiecare veac îşi avea finicii săi şi n-au lipsit bărbaţii erudiţi, nici dintre creştini, nici dintre păgîni, care au învins dificultăţile cumplite şi tari ale limbii arabe şi au vădit pe şarpele ce se ascundea sub verdeaţa ei.

Voi trece sub tăcere pe Simokatta, Gheorghe Kedrenos  şi alţi autori creştini, care au dezvăluit şiretenia muhammedană parţial şi superficial în scrierile lor istorice.

Voi trece sub tăcere şi pe împăratul Ioan Cantacuzino care într-o mare carte şi prin îndelungată vorbire ridiculizează şi combate cu bună evlavie şi cu înţelepciune împletiturile de minciuni şi cuvintele deşarte ale Curanului.

Voi oferi însă comentariul făcut de Porfirie, filosoful peripatetic, un elin, la Cartea lui Moise , la Sfînta Evanghelie , la Curan. Cînd păgînul mai sus amintit a citit din curiozitate cu cea mai mare atenţie aceste cărţi ale celor trei legislatori şi a cercetat stăruitor legile date de ei spre îndreptarea moravurilor omeneşti, a pronunţat pentru toate diferite sentinţe.

Mai întîi, deci, despre Legea lui Moise se povesteşte că a zis: „Legea iudaică este o lege copilărească“; despre legea creştină că este o „Lege a lucrurilor cu neputinţă“; iar despre legea muhammedană că este o „Lege porcească“.

Dar ca nu cumva cuvintele acestui filosof elin să vateme urechile cititorului evlavios, n-o să ne fie greu să tîlcuim puţin mai pe larg intenţia lui. Socotesc, deci, că rostind despre legea iudaică o sentinţă atît de inferioară, el s-a referit la anumite rînduieli şi ceremonii ale legii care, judecate numai din punct de vedere istoric, se văd lipsite de orice folos pentru îndreptarea moravurilor.

Aşa, de pildă, că mîncînd Paştile, adică mielul fript, azimile şi ierburile amare, să stea în picioare, încălţaţi, să aibă toiegele în mînă; să-l mănînce cu avînt şi grabnic, astfel încît să nu rămînă pe dimineaţă nimic din cele puse înainte; oasele care nu se pot mistui în stomac şi celelalte care se socotesc a fi necurate şi scîrboase să le ardă cu foc şi altele asemenea.

Fireşte, dacă ne vom referi la imaginea spirituală a Paştelui, ele nu înseamnă nimic altceva decît că trebuie să-şi aducă aminte că au fost cîndva înstrăinaţi în Egipt, că au fost reţinuţi în robia cumplită şi îndelungată a lui Faraon, că pînă la urmă au fost izbăviţi miraculos de braţul lui Dumnezeu conduşi fiind de Moise şi Aaron şi au sosit din această robie în pămîntul cel făgăduit, căci Pasha pe evreieşte înseamnă „trecere“ sau „strămutare“.

Deci cînd a văzut elinul multe ca acestea şi altele asemenea în Vechiul Testament şi n-a putut pricepe sensul lor cel tainic, a zis că legea lor este copilărească.

Iar cînd citea Evanghelia , dar mai cu seamă primul capitol al sfîntului Ioan: „La început era Cuvîntul“ şi celelalte, se spune că a zis: „Sublim grăieşte barbarul“.

Iar despre legea evanghelică acelaşi a spus că este a lucrurilor cu neputinţă pentru că a văzut, după cum socotesc, că unele porunci şi sfaturi par să depăşească puterile omeneşti, cum ar fi: „De vrea cineva să-şi cîştige sufletul, trebuie să şi-l piardă; „De vorbeşte cineva de rău pe cel credincios, acela să-l binecuvînteze“; „De-i va lua haina, să-i dea şi cămaşa“; „De-l va lovi în obraz, să-l întoarcă şi pe celălalt“; „De va greşi fratele de şaptezeci de ori cîte şapte pe zi, de atîtea ori să i se ierte“, astfel ca „Soarele să nu apună întru mînia lui“; în sfîrşit, „De vrea să fie desăvîrşit, toate ale sale să le dea săracilor“, iar pentru sine să-şi lase numai crucea, adică suferinţa, răbdarea, ascultarea, dispreţul, batjocurile, clevetirile, prigonirile, şi pînă şi sufletul său să şi-l pună pentru prieten.

După cercetarea acestor porunci ale Mîntuitorului — aspre, însă impuse de sfatul Domnului —, judecînd necredinciosul greutatea lor şi făcînd o argumentare sofistică de la cele parţiale la cele generale, a încheiat cu un paralogism şi a spus că legea creştină este o lege a lucrurilor cu neputinţă.

Nici nu e de mirare că omul păgîn, la prima vedere, n-a putut pătrunde şi pricepe puterea şi sensul cuvîntului adevărului dumnezeiesc; Evangheliile îi arată chiar pe apostoli, mai înainte de a primi înţelepciunea turnată prin harul preasfîntului Duh ce se pogorîse asupra lor, încercînd o greutate egală cu îndoiala cu privire la bogatul ce avea să se mîntuiască sau la trecerea cămilei prin urechile acului.

Primind însă cele mari şi minunate în dar de la dumnezeiasca economie, ei au înţeles că cele ce li se par oamenilor a fi cu neputinţă, la Dumnezeu sînt cu putinţă. Dar nu voi mai zăbovi asupra acestora.

Cealaltă părere a unui atît de mare filosof, deşi idolatru necredincios, s-o judece cititorul nostru fără nici o tulburare a minţii sau părtinire lăuntrică şi să cerceteze ceva mai adînc de ce a dat el o sentinţă atît de batjocoritoare şi dispreţuitoare despre legea muhammedană şi a numit-o lege porcească, adică a dobitoacelor mai proaste şi mai rău puturoase decît toate.

Fără îndoială că multe lucruri caraghioase şi fără nici un sens ale legii Curanului l-au putut convinge pe Porfirie să le aibă într-o consideraţie atît de inferioară. Totuşi, după părerea mea, două pricini au fost mai mari şi mai de căpetenie.

Cea dintîi cred că e faptul că în legea muhammedană sînt îngăduite foarte multe — chiar dacă nu toate — oarecum animalice, lipsite de orice pricepere şi sens, dar poruncite drept lucruri foarte necesare, aşa încît dacă animalele cele necuvîntătoare ar fi avut capacitatea de a grăi şi modul de a-şi arăta intenţiile, cu adevărat şi-ar fi bătut joc de un astfel de legislator, iar legea lui ar fi declarat-o mîrşavă şi vrednică de batjocură.

Căci cine dintre cei cu înţelegere ar socoti că e un merit, ca pe fiecare om — afară de muhammedan — să-l lipseşti de agonisita lui, să-i jefuieşti pe toţi de toate fără nici o teamă, să propovăduieşti că cea mai bună faptă şi de mai mare merit este să ucizi? Totuşi, legea muhammedană nu numai că îngăduie ci şi porunceşte, şi nu numai că porunceşte ci, dacă cineva nu face aceasta, îl socoate că a păcătuit de moarte. Specificul justiţiei popoarelor şi al dreptăţii sociale este ca fiecăruia să i se dea ce e al lui.

Legea Curanului , dimpotrivă, proclamă că nimeni în lume n-are stăpînire asupra vreunui lucru, afară de cei ce urmează Curanului. Cu un cuvînt, toate şi le atribuie lor, nimic nu este îngăduit altora, nimic nu aparţine altora, nimic altceva nu socotesc a fi drept. Aceasta, deci, este partea din legea Curanului care, fiind lipsită de orice raţiune şi sens, ca o piatră ruptă din marginea prăpastiei se prăbuşeşte vertiginos în adîncul ignoranţei.

Cred că a doua pricină pentru care filosoful mai sus amintit s-a arătat atît de scîrbit de învăţătura Curanului este faptul că Muhammed pune binele suprem în simţul extern şi comun tuturor animalelor.

După ce le-a slăbit discipolilor săi (în lumea aceasta) toate frînele destrăbălării, îmbuibării, plăcerii pîntecelui şi a celor de sub pîntece, el le făgăduieşte şi în viaţa viitoare (unde oricine care s-a nevoit după lege nădăjduieşte să-şi ceară de la preadreptul judecător adevărata fericire şi cunună) plăcerile trupului cele fără de osteneală: lupte amoroase, fapte vitejeşti, victorii, domnia lui Bachus şi orice desfătare şi gîdilare a tuturor simţurilor ca pe un lucru prea dulce, precum porcilor celor buboşi noroiul şi mocirla prea împuţită.

Şi mai afirmă că le va da posibilitatea să scoată din plin din adîncul larg al relei cinstiri. Acestea pe scurt spuse, dar după cum socotesc destule, le-am adus spre pildă pentru ca cititorul nostru să-l poată cunoaşte lesne pe balaur după trompă. Iar celelalte numeroase capete de şarpe cu atîtea limbi de năpîrcă le va vedea pe urmă în această carte a noastră alcătuită pe scurt”.

Textul este cf.  http://www.bmb-on-line.ro/scripts/master.htm, unde puteți afla cartea întreagă.