Părțile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

***

Ziua a 8-a

„ai prăpădit semețiile vrăjmașilor celor răi, cu semnul lui Hristos cel făcător de biruință”

I-ai umilit pe demoni, pe eretici și pe păgâni cu iubirea Ta cea mare și cu puterea Crucii Tale, Doamne!

*

Sfântul Apostol Pavel = „predicatorul limbilor”

Limbi de aici înseamnă neamuri, etnii, popoare.

Sfântul Pavel a predicat neamurilor păgâne.

*

„ai părăsit întunericul idolilor”

Ai părăsit închinarea la idoli, idolatria, care e cauza întunericului spiritual, a lipsei dreptei credințe.

*

„prin înfrânare adormind mai ‘nainte mișcările trupului”

Prin asceza ta ai făcut să înceteze în tine lucrarea patimilor.

*

„fiind înarmat cu crucea ca o căpetenie de ostași nebiruit”

Arma noastră împotriva demonilor și a patimilor e Dumnezeiasca Cruce.

*

„lepădându-se de neam și de cinstea cea cu mândrie”

A renunțat la neamul și la cinstea lumească pentru dragostea lui Dumnezeu.

*

„cu pofta bunei credințe”

Cu râvna dreptei credințe.

*

„bătăile cele ca niște ploi ale vrăjmașilor” = multele bătăi primite în timpul martirizării, aidoma rafalelor de ploaie

*

„vrând să mântuiască din necuvântare”

Scoțându-l din starea lui de nepreamărire a lui Dumnezeu.

*

„cu dreapta ta fericite ai dat palme întunecoaselor obraze ale dracilor”

Prin sfințenia ta i-ai umilit pe draci, ca și când i-ai fi luat la bătaie.

*

„îngreuindu-te cumplit cu pietre, care te ușurau pe tine către bucurie fără de greutate”

Greutatea și durerea pietrelor răbdate în timpul martirizării tale, te-au făcut să mergi mai ușor, curățit de păcate, la Domnul.

*

„cu buna poftă încingându-se”

Având voința determinată de râvna de a sluji Domnului.

*

„te-ai suit pe sângele tău ca pe o căruță”

Se face analogie cu luarea Sfântului Ilie la cer. De aici sângele ca o căruță care îl înalță la cer.

Sângele muceniciei tale te-a urcat la Domnul, după cum l-a urcat căruța harului pe Sfântului Ilie Tezviteanul.

*

„Laudă să[-I] cântăm lui Dumnezeu din buze de lut” = din tot sufletul și până la ultima picătură de energie a trupului nostru.

*

„podoaba purtătorilor de chinuri” = podoaba Mucenicilor

*

„cântând cu glas de trâmbiță”

Exemplul bun e un exemplu care se propagă imediat în rândul oamenilor evlavioși.

***

Did you like this? Share it: