Postmodernitatea văzută cu ochi ortodocși

Motto:

„Ca să înțelegi lumea în care trăiești…trebuie să o privești cu ochi teologici”

***

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

A vedea

şi

a fi văzut

vol. I

A vedea şi a fi văzut

De la privirea contextuală şi fixaţia vizuală

la contemplarea creației şi vederea lui Dumnezeu

*

Cuprins (aproximativ complet):

1. Introducere. O invitaţie la teologie în spaţiul postmodernităţii

2. Între definiţii ale vederii şi ochii propuşi de medicină

2. 1. Vederea în dicţionare

2. 1. 1. În limba română

2. 1. 2. În limba latină

2. 1. 3. În limba greacă veche

2. 1. 4. În limba franceză

2. 1. 5 În limba germană

2. 1. 6. În limba italiană

2. 1. 7. În limba engleză

2. 2.  Vederea în medicină

2. 2.1. Sistemul optic uman

2. 2. 1. 1. Anatomia ochiului uman

2. 2. 1. 2. Traiectul fiziologic al vederii

2. 2. 1. 3. Traiectul psihic al vederii

2. 2. 2. Patologia vederii

2. 2. 3. Relaţia dintre ochiul uman şi culori

3. Privire şi vedere: o trecere liberă sau o trecere amputată a lumii spre noi înşine?

4. Văd ceea ce sunt sau văd ceea ce se vede?

4. 1.Vederi diferite ale aceleiaşi realităţi: Dumnezeiescul Augustin al Hipponei pe drumul spre credinţă

4. 2. Puterile sufletului şi înţelegerea noastră în teologia Sfântului Teofan Zăvorâtul

4. 3. Platon cel din scrisori sau vorbirea despre sine către alţii

4. 4. Vederea în teoria vederii a lui George Berkeley

4. 5. Imaginea de sine din epistolarul lui Nietzsche

5. Vedere şi cunoaştere

5. 1. Cunoaşterea la Socrate

5. 2. Vederea şi cunoaşterea la Aristotel

5. 3.  Sufletul şi cunoaşterea la Plotin

5. 4. Termenii cunoaşterii la Pascal

5. 5. Cum vede Nietzsche  în „Dincolo de bine şi de rău”

6. Cunoaştere de sine şi cunoaştere iluzorie

6. 1. Cunoaşterea de sine a omului credincios după Sfântul Isaac Sirul

7. Între vederea diurnă şi vederea onirică

7. 1. Ziua şi noaptea în jurnalul lui Eugène Delacroix

7. 2. Simţul culorii la Paul Gauguin

8. Obiectualizarea imaginii

8. 1. Impactul imaginii obiect în pornografie sau despre crearea obsesiei genitale

8. 2. Sexul regizat şi falsa dezinhibare

8. 2. 1. Despre ce poţi vedea dincolo de…pictorialul erotic

8. 2. 2. Despre ideologia saiturilor porno

8. 3. Constructul vizual Rambo sau despre ideologizarea forţei

8. 4. Ucigând iadul cu pistolul sau Constantine ne învaţă cu demonii printre noi

8. 5. Mesmeea sau cultura imaginilor insolite şi pline de stranietate

8. 6. Imaginea hipermodernă: reperul vandabil al zilelor noastre

8. 6. 1. Imaginea-exces

8. 6. 2. Imaginea-multiplex

8. 6. 3. Imaginea-distanţă

9. Omul redus la vedere sau concepţia restrictivismului secular

9. 1. Femeia de mâncare

9. 2. Plata pentru o frumuseţe perisabilă

9. 3. Sex cu părinţii sau implementarea ideologiei porno într-un protest social

10. Publicitatea sau standardizarea vederii

10. 1. Imagologia publicitară a supermarketului Carrefour

10. 2. Reclama TV. Ce conţinut ideatic au enervantele pauze publicitare?

10. 3. Imagologia reclamelor hipermarketului Cora

11. Obsesia vizuală sau haina demonică a ficţionalului

11. 1. Imaginile obsesive ale liricii eminesciene

11. 1. 1. Semnificaţiile vederii în poezia lui Mihail Eminescu

11. 1. 2. Femeia în lirica eminesciană

11. 1. 3. Chipul geniului în lirica eminesciană

11. 1. 4. Raportarea la moarte a lui Eminescu

12. A vedea în roman sau a vedea prin scris

12. 1. Părintele Abel Pavel, confidentul Roxanei

12. 2. Portrete din casa morţilor

12. 3. Balzac şi descriptivitatea imagologică

***

Munca noastră de cercetare din cartea prezentată acum e o continuare a problematicilor atinse în cartea noastră, existență deja la nivel online: Lumea postmodernă și depersonalizarea omului, care are următorul cuprins:

Cuvânt înainte………………………………………………….2-3.

Un preambul necesar. Distanţa dintre lumea pe care ne-o dorim şi lumea în care trăim: un continuu subiect nevralgic…………………………………………….4-8.

1. Lumea postmodernă sau o discuţie despre spaţiul ripostei, al deconstrucţiei şi al nihilismului………9-37.

1. 1. Legitimarea postmodernităţii şi riposta acerbă la idealurile moderne………………………………….9-13.

1. 2. Consistenţa de drept a postmodernismului sau discutarea paradigmei modernităţii………………….13-20.

1. 3. Între cunoaşterea narativă şi cunoaşterea ştiinţifică sau o discuţie despre rolul omului şi cel al mijloacelor tehnice în lumea postmodernă………………………………….20-32.

1. 4. Deconstrucţia ca paralogie şi simţul utilităţii negaţiei: punctul în care lumea postmodernă se dedică necunoscutului…..……………………………………………32-37.

2. Satanismul între filozofie şi practică. O discuţie asupra ideologiei sataniste şi a propagării ei începând cu a doua jumătate a secolului al XX-lea şi până astăzi……38-95.

2. 1. Reprezentanţii de bază ai satanismului postmodern şi motivaţiile lor ideologice………………………….38-56.

2. 2. Biserica Satanei şi Templul lui Set sau diferenţa dintre satanismul materialist şi cel spiritualist…………..56-69.

2. 3. Propagarea în masă a satanismului la nivel mondial prin muzica rock…………………………………..70-79.

2. 4. Satanismul românesc postdecembrist şi impactul său real…………………………………..…………….79-89.

2. 5. Antropologia satanistă şi o concluzionare a raportului dintre satanism şi legile de drept………………….89-95.

3. Derularea procesului de emancipare sexuală în postmodernism şi situaţia de azi a pornografiei. O trecere în revistă a ultimelor „victorii” ale hedonismului în materie de libertinaj furibund……………….96-187.

3. 1. Impactul feminismului în viaţa lumii postmoderne şi a mişcărilor de legitimare a minorităţilor sexuale…..96-112.

3. 2. De la nuditatea sexuală a femeii la statutul ei de obiect sexual……………………………………………..112-130.

3. 3. Pornografia ca utilitate socială şi resorturile ei mai mult sau mai puţin oculte………………………………130-139.

3. 4. Cultura pornografică şi amplitudinea pe care a luat-o în ultimii ani…………………………………………139-150.

3. 5. Pornografia românească şi stadiul de permisivitate a societăţii româneşti în această problemă………….150-176.

3. 6. Noua estetică şi metafizică a trupului şi racordarea directă a acestei mutaţii cu propaganda pornografică………………………………………176-187.

4. Terorismul mondial şi dubla legitimare a violenţei. O discuţie despre manifestarea violenţei în numele unei ideologii şi despre folosirea violenţei sub pretextul unei hegemonii mondiale……………………………..188-266.

4. 1. Statutul de terorist sau trecerea de la teroristul revoluţionar la teroristul asasin………………….188-193.

4. 2. Profilul real al terorismului şi mijloacele lui defensive……………………………………………193-208.

4. 3. Realitatea istorică: între manipularea factorilor de putere şi  recrudescenţa violenţei prezentate de mass-media..…………………………………………….208-229.

4. 4. Evenimentul 11 septembrie 2001 sau distanţa indicibilă dintre atacul armat şi conspiraţie…………………230-252.

4. 5.  Despre o altfel de intoleranţă şi încălcare a drepturilor omului sau lupta între ideologie şi tradiţie………..252-260.

4. 6. Între spiritul terorist de masă şi spiritul terorist de clan. O abordare a violenţei ca teroare în societatea românească…………………………………………………….260-266.

5. Teologia Sfântului Simeon Noul Teolog  şi răspunsul ei pentru lumea postmodernă…………………….267-313.

5. 1. Condiţia omului Bisericii şi rolul său în societate………………………………………….267-279.

5. 2. Viaţa creştinului ortodox ca legătură vie cu Dumnezeu şi distanţa ce o separă pe aceasta de individualism şi secularism……………………………………….279-289.

5. 3. De la vederea lui Dumnezeu la vederea păcatului sau distanţa dintre bucuria harică şi cea libertină………………………………………….290-300.

5. 4. Între libertatea interioară şi curajul duhovnicesc şi stagnarea în violenţă……………………………301-307.

5. 5. Antiteza dintre personalizarea omului şi depersonalizarea lui sau a vorbi despre o caracteristică schizoidă a lumii postmoderne……………………….307-313.

Epilog…………………………………………..314-315.

Sursele bibliografice………………….316-330.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *