Recomandări omiletice

Ioanichie Haleatovski, arhimandritul Mănăstirii Elețk din Cernigov, în Cheia înțelesului, volum de omilii imprimat în 1659 la Kiev, în tipografia Lavrei Pecerska (retipărit în 1663 și 1665) – tradus și în românește și tipărit de Mitropolitul Varlaam al Ungrovlahiei în 1678 – spunea, într-un mic îndrumar de omiletică inclus:

„Trebuie citită Biblia, Viețile Sfinților, trebuie de asemenea parcurse scrierile Dascălilor Bisericii, ale lui Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Chrisostom, Athanasie, Theodoret, Ioan Damaschinul, Efrem Sirul și ale altor învățați ai Bisericii care tălmăcesc scrierea sacră a Bibliei.

Trebuie să citești istoriile și cronicile diferitelor domnii și țări, ce s-a întâmplat și ce se întâmplă prin acele locuri.

Trebuie parcurse cărțile despre animale, păsări, reptile, pești, arbori, ierburi, pietre și despre feluritele ape ce se află în mare, în râuri, în fântâni și prin alte locuri.

Trebuie să le observi natura, proprietățile /…/.

Citește, pe lângă acestea, felurite cazanii ale predicatorilor acestui timp și urmează-le…”.

Cf. Nauka albo sposob zlozennja Kazannja... (Știința sau modul compunerii cazaniei), apud. Dan Horia Mazilu, Recitind Literatura Română Veche, vol. II, 1998, p. 365.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *