Traduceri patristice (vol. 2)

[item image]

Read Online
(7.0 M)PDF
(318.2 K)EPUB
Kindle
Daisy
(644.1 K)Full Text
(3.8 M)DjVu

All Files: HTTP

***

Cuprins

*

Dumnezeiescul Augustin al Hipponei, Predica de pe munte a Domnului nostru (8-273)

Cartea întâi. Capitolul 5 de la Sfântul Apostol Matei

Capitolul 1 (8-11)

Predica de pe munte este o lecție extinsă de viață creștină * Împlinitorii predicii Domnului își zidesc casa pe stânca adevărului dumnezeiesc * Mt. 5, 1-2. Legea lui Moise și Evanghelia * Ne vorbește Cel care a deschis gurile Prorocilor * Mt. 5, 3. Despre îndrăzneala rea a sufletului * Ce înseamnă „sărac cu duhul”. El e preferabil celui mândru *

Capitolul al 2-lea (12-15)

Mt. 5, 4. Pământul transfigurat e locașul Sfinților *  Mt. 5, 5. Jelirea pentru lucrurile pierdute vs. părăsirea lucrurilor pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt ne mângâie în dorul nostru după Dumnezeu * Mt. 5, 6. Despre cei îndrăgostiți de adevărul dumnezeiesc și de binele veșnic * Mt. 5, 7. Despre cei îndurători/milostivi * Mt. 5, 8. Dumnezeu se vede numai de către inima curată * Mt. 5, 9-10. Făcătorii de pace și unitatea interioară  *

Capitolul al 3-lea (16-19)

Cele 8 fericiri și Mt. 5, 11, ca fericire generală * Numărul fericirilor și logica lor internă. O continuare a comentariului la fericiri * Prima și a opta fericire vorbesc despre Împărăția Cerurilor * Relația dintre cele 7 și a opta fericire. Autorul își propune o nouă discuție despre fericiri *

Capitolul al 4-lea (20-24)

Relația dintre darurile Sfântului Duh și fericiri *  Împărăția Cerurilor e numită diferit în fiecare fericire în parte. Din nou despre relația dintre fericiri și darurile Duhului Sfânt * Fericirea a 8-a și relația ei cu prima fericire. Tăierea împrejur și ziua învierii Domnului. Multiplul de 7, cifra 8 și Cincizecimea * Harul Sfântului Duh e acela care ne dă să trăim consecințele fericirilor *

Capitolul al 5-lea (25-29)

Mt. 5, 12 sau a  noua fericire. Fericirea și frumusețea creștinului sunt interioare * Durerile sunt trecătoare, pe când bogăție cerească e simțită încă de acum * Ereticii și schismaticii nu se bucură de consecințele fericirilor. Credința adevărată și dragostea sunt împreună cu dreptatea. Schismaticii nu distrug Biserica * Vorbirea de rău în fața noastră și în absența noastră. Exemplificări evanghelice: In. 8, 48 și In. 7, 12 * Despre prigoana pentru Dumnezeu. Adevăratul creștin este următorul lui Hristos întru toate * Despre răsplata în cerul duhovnicesc. La II Cor. 5, 1 se vorbește despre acest cer * De acum ne veselim de bunurile dumnezeiești, de care ne vom bucura, în mod desăvârșit, în veșnicie *

Capitolul al 6-lea (30-33)

Mt. 5, 13. Cei ai lui Dumnezeu vor fi înțeleși foarte prost. Cel care are inima țintuită în cer * Mt. 5, 14.  Despre ce înseamnă aici „pământ” și „lume” * Ce înseamnă „muntele” de la Mt. 5, 14 * Mt. 5, 15. Despre predicarea adevărului. Ce înseamnă „dublul de măsurat”. Nu trebuie să te opui luminii dreptei credințe * Continuare la Mt. 5, 15. Despre predicarea adevărului și slujirea trupească. Confirmare cu I Cor. 9, 26-27. „Casa” de la Mt. 5, 15 e lumea în integralitatea ei sau Biserica *

Capitolul al 7-lea (34-37)

Mt. 5, 16. Despre cei ce umblă după slava deșartă și onoruri trecătoare * Oamenii Îl laudă pe Dumnezeu datorită vieții noastre exemplare * Exemplificări despre cum e lăudat Dumnezeu prin faptele bune ale Sfinților *

Capitolul al 8-lea (38-39)

Mt. 5, 18-19. Ce înseamnă „a desăvârși” Legea. Despre cel care strică poruncile lui Dumnezeu și despre cel care învață, în mod drept, poruncile Sale *

Capitolul al 9-lea (40-46)

Mt. 5, 20. Trebuie să împlinim și pe cele ale Legii și pe cele ale Evangheliei * Dreptatea Legii și cea a Evangheliei. Evanghelia desăvârșește poruncile Legii * Mt. 5, 21-22. Despre cele trei pedepse * Ce înseamnă „raca” în greacă și în ebraică. Despre interjecții și greutatea de a le traduce * Prezentare graduală a păcatelor * Cele trei trepte ale pedepselor * Despre mânie și ucidere. Dumnezeiasca Judecată a Domnului * O nouă analiză a celor 3 verdicte *

Capitolul al 10-lea (47-50)

Mt. 5, 23-24. În ajutorul fratelui care ne urăște. Locul de aici explicat prin Efes. 4, 26 * Cererea iertării față de fratele prezent în Biserică și aducerea darului în fața lui Dumnezeu * Înțelesul duhovnicesc al „altarului” de la Mt. 5, 23. Omul credincios e templul lui Dumnezeu * Dorința de a te împăca cu aproapele și cererea iertării. Rugăciunea de iertare în fața Domnului trebuie să preceadă cerea iertării către aproapele * Vindecarea omului se dobândește prin rugăciune *

Capitolul al 11-lea (51-57)

Mt. 5, 25-26. Despre judecata Domnului. Despre pedeapsa și răsplătirea dumnezeiască * Ce înseamnă „plata până la ultimul ban” * Despre adversarul nostru. Mai multe variante de interpretare * Dumnezeu este mereu cu noi * Continuarea discuției despre adversarul nostru * Supunerea față de adevărul Scripturii *

Capitolul al 12-lea (58-62)

Mt. 5, 27-28. Despre adulterul săvârșit în inima omului  * Cele trei trepte ale păcatului: momeala, vorbirea cu plăcerea și consimțirea cu ea * Despre treptele păcatului în cazul păcatului Protopărinților noștri * Trebuie să cugetăm la cele dumnezeiești și să nu ne coborâm la fărădelegea plăcerii păcătoase * Obișnuința cu plăcerea. Războiul nevăzut. Pacea și ordinea de la început * Cele trei feluri ale păcatului: în inimă, prin fapte și prin obișnuințe. Cele trei feluri de morți * Adulterul de la Mt. 5, 28 reprezintă toată plăcerea păcătoasă * Venirea în fire și căutarea ajutorului dumnezeiesc *

Capitolul al 13-lea (63-65)

Mt. 5, 29. Despre renunțarea la prietenia aceluia care e o povară pentru mântuirea noastră * Mt. 5, 30. Din nou despre prietenul iubit care ne obstrucționează viața cu Dumnezeu * Despre sfătuirea care ne poate sminti. Despre mâna dreaptă și cea stângă din acest context evanghelic  *

Capitolul al 14-lea (66-68)

Mt. 5, 31-32.  Despre cartea de divorț și mânia și răceala bărbaților față de soțiile lor. Domnul nu dorește despărțirea soților * Motivul desfrânării fărâmă cuplul căsătorit * Teologia Sfântului Apostol Pavel în ceea ce privește divorțul: I Cor. 7, 10-11 *  Despre feciorie și viață duhovnicească în cuplul căsătorit. O explicație la I Cor 7, 29 *

Capitolul al 15-lea (69-72)

Lc. 14, 26. Despre aparentele contradicții dintre poruncile Domnului * Cum trebuie să înțelegem aparenta contradiție dintre iubirea vrăjmașilor și urârea familiei pentru Hristos * Despre relația dintre soț și soție. Copiii ca dar al lui Dumnezeu și căsătoria în feciorie ca cea mai sublimă căsătorie creștină * Ce înseamnă trupul de la Mt. 6, 25 și punerea sufletului pentru oi de la In. 10, 15 *

Capitolul al 16-lea (73-85)

Cum trebuie să fie înțeleasă desfrânarea de la Mt. 5, 32. Înțelesurile multiple ale desfrânării în Sfânta Scriptură *  I Cor. 7, 10-11. Motivul divorțului. Reîmpăcarea soților despărțiți * I Cor. 7, 4. Drepturile soților sunt egale * I Cor. 7, 12-13. Sfatul Sfântului Apostol Pavel: să nu se despartă de soțul necredincios * Despre feciorie. Soții divorțați trebuie să nu se mai căsătorească sau să se reîmpace. Fecioara poate rămâne fecioară sau se poate mărita * Despărțirea soților din cauza desfrânării e îngăduită și nu poruncită de Domnul * I Cor. 7, 14. Soțul necredincios se poate converti prin cel credincios * Despre copiii proveniți dintr-un cuplu în care unul dintre soți era necredincios * Din nou despre sensurile plurale ale desfrânării * Pricina de desfrânare apare nu numai ante ci și post divorț * Despre cea divorțată și adulterul premeditat * Nu este acceptat divorțul din îngăduință * Ascultarea față de soț. Exemplul femeii credincioase soțului ei *

Capitolul al 17-lea (86-92)

Mt. 5, 33-37. Nu trebuie să ne jurăm. Trebuie să fim sinceri în vorbele noastre * Cele care par „jurăminte” la Sfântul Pavel * Despre o expresie grecească. Jurămintele strâmbe * Jurământul din momentele de necesitate * Jurământul făcut din cauza unei conjucturi demonice. Necesitatea jurământului atunci când trebuie să convingi pe cineva * Comentariu la Mt. 5, 33-36. Niciun lucru creat de către Dumnezeu nu a fost creat fără un rost al său * Jurământul făcut trebuie respectat. Vom fi judecați de Domnul pentru ceea ce ne-am jurat. Dumnezeu ca Atotțiitor și Atotprezent * Comentariu la I Cor. 15, 31 * Nu trebuie să avem o perspectivă antropomorfă asupra lui Dumnezeu. Universul e un întreg organic * Ce înseamnă „cer” și „pământ” în Mt. 5, 34-35 * Despre omul duhovnicesc * Fac. 3, 19 și plata pentru păcat *

Capitolul al 18-lea (93-96)

Despre lupta soțului împotriva desfrânării și despre acceptarea defectelor soției lui * Lauda adusă vieții sfinte. Lupta împotriva patimilor * Greutățile vieții și ajutorul lui Dumnezeu. Întrajutorarea confraților noștri *  Despre omul blând și omul milostiv *

Capitolul al 19-lea (97-111)

Mt. 5, 38-42. Despre non-violența evanghelică * Răul nu e scos afară prin rău ci prin bine. Nedreptățile făcute omului credincios îl umplu de o și mai mare sfințenie * Despre dreptatea milostivă a Evangheliei * Comentariu la  Mt. 5, 17 * Omul milei. Nu trebuie să întoarcem nimănui răul pe care ni l-a făcut * Mila preotului față de păstoriții săi și grija pentru ei * Ce înseamnă „obrazul drept”. Manuscrisele grecești ale Scripturii și relația lor cu cele latine * Nevoințele Sfinților Apostoli pentru cei credincioși * Obrazul drept și cel stâng * Sfântul Apostol Pavel se lasă prins și legat deși era cetățean roman * Motivația interioară duhovnicească pentru care Sfântul Pavel s-a lăsat înlănțuit * Profeția Sfântului Pavel de la F. Ap. 23, 3. Despre ipocrizie * Despre pacea interioară și înțelepciunea Sfântului Pavel * Pregătirea interioară continuă pentru a suferi pentru Domnul * Exemplul și suferința Domnului pentru noi * Poruncile dumnezeiești ne duc la curățirea inimii * Despre judecata în instanță și despăgubirile înțelese în mod creștin. Despre avere ca povară a omului credincios * Poziția Dumnezeiescului Augustin față de sclavi și sclavia vremii lui * Despre „îmbrăcăminte” și „haină” * Din nou despre pregătirea interioară pentru a suferi pentru Domnul * Gradația poruncii suferinței pentru Domnul și cifra 3 *

Capitolul al 20-lea (112-121)

Injurii și răsplată. Răzbunarea e o slăbiciune și nu o plăcere sănătoasă și un act de tărie * Pedeapsa și suportarea ei. Corecțiile paternale la adresa copiilor * Mt. 5, 44. Despre iubirea lui Dumnezeu și pedepsele Sale în viața noastră * Rolul justiției în societate. Trebuie să se judece ținându-se seama de omul inculpat * Cum văd Sfinții lui Dumnezeu moartea * Moartea survenită în urma voinței Sfinților * Domnul ne învață îndreptarea prin iubire. Pogorârea harului Sfântului Duh s-a petrecut la 10 zile de la Înălțarea Sa la cer * Din nou despre pedepsele venite prin Sfinți. Ele au fost date din dragoste pentru ei și nu din ură * Dumnezeiescul Augustin neagă autenticitatea unei secvențe din viața Sfântului Apostol Toma, care a rămas drept veridică de-a lungul timpului * Compătimirea celui care ne ocărăște * Gradele restituirii. Despre pedepse * Sentințele judecătorești în viața noastră * Domnul ne cere ca să ne pregătim cu dârzenie în fața nedreptăților de tot felul * La dârzenia în fața necazurilor trebuie să adăugăm milostenia. Milostenia se face din câștigul cinstit și potrivit dreptății  *  Nu putrem da milostenie pentru ca cel care o primește să facă păcate sau lucruri rele * Prin față se referă la minte în Mt. 5, 42 * Despre împrumut și milostenie * Dumnezeu răsplătește milostenia noastră *

Capitolul al 21-lea (122-126)

Mt. 5, 43-48. Nu se pot împlini poruncile lui Dumnezeu fără dragoste * Dumnezeu e desăvârșit și noi ne putem desăvârși în relația cu Sine * Porunca iubirii evanghelice e superioară dreptății fariseilor în materie de relații interpersonale * Cum trebuie să înțelegem iubirea pentru vrăjmașii noștri. „Blestemele” din Vechiul Testament. Prorocie despre Iuda vânzătorul * „Blestemele” Scripturii sunt profeții *

Capitolul al 22-lea (127-134)

I In. 5, 16. Pentru cine să ne rugăm și pentru cine nu trebuie să ne rugăm * „Frați” înseamnă „creștini” * Care e „păcatul de moarte” și cel care nu e „de moarte” * Cum s-a raportat Domnul și Sfinții Apostoli la păcatele făcute împotriva lor * Păcatul vânzării al lui Iuda și păcatul negării al  Sfântului Apostol Petru * Păcatul împotriva Sfântului Duh e păcatul împotriva iubirii de Dumnezeu și de aproapele * Pentru cine nu ne rugăm și de ce * Sfinții Mucenici la Apoc. 6, 10 cer nimicirea stăpânirii păcatului * Cum se nimicește domnia păcatului * Nevoința dumnezeiască a Sfântului Apostol Pavel* Despre rugăciunile Sfinților. Îndemn la împlinirea poruncii iubirii *

Capitolul al 23-lea (135-138)

Despre fiii lui Dumnezeu după har. Despre înfiere și transformarea noastră duhovnicească * Suntem chemați la faptul de a fi asemenea Lui * „Soarele” de la Mt. 5, 45 trebuie înțeles ca o referire la Fiul lui Dumnezeu * „Ploaia” de la Mt. 5, 45 e o referire la harul dumnezeiesc *  Mântuirea noastră e o consecință a bunătății Sale și a înduhovnicirii noastre * Dumnezeu a adus la existență totul și creația nu se confundă cu Sine * Cel care împlinește poruncile lui Dumnezeu are o milă desăvârșită * Finalul primei cărți. Promisiune pentru o nouă carte, în care să termine de discutat predica Domnului de pe munte *

Cartea a doua. Capitolele  6 şi 7 de la Sfântul Apostol Matei

Capitolul 1 (140-146)

Amintirea problematicii din finalul primei cărți. Despre curățirea inimii și vederea lui Dumnezeu * Trebuie să trăim ca niște oameni drepți * Nu trebuie să acceptăm laudele în mod păcătos și nici să ne lăudăm * Despre falsificarea bunătății interioare. Curăția inimii și a conștiinței * Mt. 6, 1. Nu trebuie să ne arătăm dreptatea interioară în mod ostentativ * Faptele noastre trebuie să placă lui Dumnezeu și să-i bucure pe oameni * Urmarea exemplului bun. Ce urmăresc adevărații propovăduitori ai dreptei credințe * E un păcat să căutăm laudele oamenilor pentru a ne simți fericiți *

Capitolul al 2-lea (147-154)

Mt. 6, 2.  Milostenia nu trebuie să fie un gest ipocrit * Cine sunt oamenii ipocriți * Răsplata de la oameni pentru gesturile ipocrite * Din nou despre urmarea exemplului bun * Mt. 6, 3. Ce înseamnă „mâna stângă”. Faptele noastre îi vizează și pe credincioși și pe necredincioși * Familia creștină și faptele de milostenie * Despre faptele de dreptate în general * Ce înseamnă „mâna stângă” și „mâna dreaptă” * Nu trebuie să unim conștiința de a face fapte bune cu dorința de a fi lăudați de către oameni * Mt. 6, 4. Milosteniile sunt actele unei conștiințe bune * Păruta milostenie. Milostenia pentru ceva la schimb * Nu trebuie să unim milostenia cu fuga după avantaje materiale * Pentru milostenie e nevoie de curăția inimii * Dumnezeu e Cel care ne răsplătește milosteniile * Variantă la Mt. 6, 4 în traducerile latine. Preeminența traducerilor grecești ale Scripturii în fața celor latine *

Capitolul al 3-lea (155-159)

Mt. 6, 5. Rugăciunea nu trebuie să fie ostentativă * Mt. 6, 6. Trebuie să ne rugăm în cămara inimii * În rugăciune trebuie să închidem ușile simțurilor * Dumnezeu aude rugăciunea noastră tainică * Mt. 6, 7. Rugăciunea nu înseamnă multă vorbire * Mt. 6, 8. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile pentru că e Creatorul lor * Domnul ne-a învățat să ne rugăm. Cum ne pregătim de rugăciune și când ne rugăm * Care este rostul rugăciunii * Dumnezeu dorește întotdeauna ca să ne arate lumina Sa cea nematerială. Cum se produce și care sunt urmările vederii extatice *

Capitolul al 4-lea (160-164)

Mt. 6, 9-13. Rugăciunea „Tatăl nostru” * Faptul de a avea bună voință e începutul rugăciunii * Cererile rugăciunii „Tatăl nostru” sunt scripturale și le găsim peste tot în Scriptură * Despre Dumnezeu ca Tată în Vechiul Testament * Profețiile vechitestamentare îi vizează pe creștini, care trebuie să devină fiii lui Dumnezeu după har * Înfierea noastră duhovnicească se face prin harul dumnezeiesc * Primele două cuvinte ale rugăciunii domnești ne introduc în rugăciune și ne aprind dragostea de Dumnezeu * Marele dar că suntem fiii unui asemenea Tată. Nădejdea în rugăciune * Înficoșătoarea chemare a lui Dumnezeu ca Tată al nostru * Ascultarea de Dumnezeu. Toți oamenii suntem frați pentru că avem un singur Tată ceresc *

Capitolul al 5-lea (165-168)

Despre însușirile lui Dumnezeu: sfințenia, dreptatea, arhiprezența * Cerurile: cele mai mari înălțimi create de Dumnezeu. De ce Dumnezeu e prezentat ca fiind în cer * Păcătosul e „pământ”, pe când omul drept e „cer” * Dumnezeu locuiește întru Sfinții Săi * Rugăciunea cu fața spre răsărit. Dumnezeu e pretutindeni prezent în creația Sa * Trepte diferite de viețuire și de sporire duhovnicească * Din nou despre locuirea lui Dumnezeu în cei Drepți ai Săi * Purtarea noastră în sfințenie. Trebuie să ne raportăm la Dumnezeu potrivit Sieși *

Capitolul al 6-lea (169-174)

Dorim manifestarea Împărăției lui Dumnezeu întru noi * A doua venire a Domnului va fi universal cunoscută. Ei îi urmează Judecata finală. Despre viața întru Împărăția lui Dumnezeu * Despre modul de viețuire al Sfinților și al Sfintelor Puteri cerești întru slava lui Dumnezeu * Cerem ca Dumnezeu să fie prezent în noi cum e în Sfinții Îngeri * Ascultarea de poruncile lui Dumnezeu * Cerem ca să se facă voia lui Dumnezeu în cei păcătoși ca în cei Sfinți și Drepți * Suntem cerești și pământești în același timp * Învierea trupurilor și transfigurarea Drepților * Nu există luptă ontologică între suflet și trup. Sufletul conlocuiește cu trupul în această viață * Omul în integralitatea sa va moșteni viața veșnică * „Cerul” și „pământul” pot fi înțeleși în relație cu bărbatul și femeia *

Capitolul al 7-lea (175-179)

Cerem de la Dumnezeu pâinea zilnică * Împărtășirea zilnică cu Hristos euharistic. Împărtășirea de hrana duhovnicească a cuvântului lui Dumnezeu * Rugăciunea noastră și ajutorul lui Dumnezeu. Căutarea Împărăției lui Dumnezeu și primirea de la Dumnezeu a lucrurilor necesare existenței noastre * Sfânta Euharistie e Pâinea noastră zilnică. Necesitatea împărtășirii zilnice * Împărtășirea zilnică și necesitatea de a spune de mai multe ori rugăciunea „Tatăl nostru” după ceea ce ne-am împărtășit * Facem rugăciune după împărtășirea euharistică pentru a rămâne în harul primit * Pâinea noastră zilnică sunt și învățăturile dumnezeiești * Avem nevoie de cele duhovnicești cât și de cele trupești * „Astăzi” în înțelesul de: întreaga noastră viață pământească * Resublinierea celor trei înțelesuri ale „pâinii zilnice” din Rugăciunea Domnească *

Capitolul al 8-lea (180-183)

Ne rugăm pentru iertarea datoriilor sau a păcatelor noastre * Nespovedirea păcatelor e urmată de cumplite dureri. Păcatele noastre sunt niște crime * Datoriile față de oameni * Cum se reîntorc datoriile față de oameni * Trebuie să avem grijă de sănătatea credinței aceluia față de care suntem datori * Iertăm pentru că dorim să fie iertați de către Tatăl nostru * Rugăciunea pentru vrăjmașii noștri *

Capitolul al 9-lea (184-193)

Variantă manuscriptică la a 6-a cerere din Rugăciunea Domnească * Dumnezeu suferă pentru noi atunci când suntem atrași spre ispită * Însă îngăduie să fim ispitiți pentru ca să ne cunoaștem pe noi înșine * Dumnezeu le cunoaște pe toate * Încercarea lui Dumnezeu e o cunoaștere a noastră de sine și nu o cunoaștere a noastră de către Dumnezeu * Despre ereticii care credeau că Dumnezeu e neștiutor în ceea ce privește viața oamenilor * Nu ne rugăm ca să scăpăm de ispite ci să nu ne pierdem cu totul atunci când suntem ispitiți * Exemple de ispitiri din Scriptură * Dumnezeu nu l-a rugat pe Satana ca să îl ispitească pe Sfântul Iov * Dumnezeu e atotprezent * O perspectivă antropomorfă despre Dumnezeu * Dumnezeu vorbește în conștiință ființelor raționale. Dumnezeu a scris legea naturală în inimile oamenilor * Dumnezeu ni se adresează tuturor. Și noi trebuie să vorbim cu fiecare om, după exemplul Domnului * Polemică cu ereticii care nu înțeleg cum se raportează Dumnezeu față de Satana * Ispitele sunt expresia milostivirii lui Dumnezeu * Despre diverse feluri de ispite * Eliberarea noastră de rău * Am ajuns muritori prin păcatul Protopărinților noștri dar credem și nădăjduim că vom scăpa de mortalitate * Înțelepciunea duhovnicească e o achiziție personală  veșnică * Transfigurarea trupului nostru începe de acum *

Capitolul al 10-lea (194-196)

Se va face un rezumat al Rugăciunii Domnești. Ne pregătim pentru veșnicie * Despre primele trei cereri ale rugăciunii: ele încep acum și se continuă în veșnicie * Despre ultimele patru cereri ale rugăciunii. Iarăși despre sensurile pâinii * Cum va fi viața noastră în Împărăția lui Dumnezeu * Despre mâncare și băutură în sens duhovnicesc * Iertarea păcatelor se face acum * În veșnicie nu vor mai fi nici ispite și nici păcate * Răul de care vrem să scăpăm ține de viața de acum *

Capitolul al 11-lea (197-199)

Cifra 7 în Scriptură. Conexiunile teologice dintre Fericiri și Rugăciunea Domnească * Poruncile lui Dumnezeu în viața noastră * Rugăciunea noastră rămâne fără rod dacă nu îl iertăm pe aproapele nostru. Mt. 6,14-15 *

Capitolul al 12-lea (200-204)

Mt. 6, 16-18. Postul nu trebuie să fie fățarnic * Ostentația și viclenia care parodiază sfințenia * Despre lupii în piei de oaie * Creștinii nu trebuie să fie robi ai modelor vestimentare * Curățirea omului interior * Semnificațiile duhovnicești ale „ungerii capului” și ale „spălării feței” * Grijile lumești și omul interior * Grija și iubirea față de aproapele. Toate se fac sub privirea lui Dumnezeu *

Capitolul al 13-lea (205-209)

Mt. 6, 19-21. Să ne facem inima dintr-un pământ al păcatului într-un cer al sfințeniei * Cum ajungem oameni necurați * Despre care „cer” se vorbește aici. Comoara noastră este în inima noastră * Mt. 6, 22-23. Toate poruncile Domnului vizează curățirea inimii * Despre „ochiul” de la Mt. 6, 23 * Lumina din noi e buna intenție pe care o avem. Faptele întunericului * Milostenia îl luminează pe cel care o primește * Fapta din intenție rea e întuneric. Intențiile rele creează o inimă fățarnică * Întunericul imens al faptelor făcute cu intenții păcătoase *

Capitolul al 14-lea (210-212)

Mt. 6, 24. Ce se indică prin „mamona”. Cel care slujește iubirii de bani slujește diavolului * Pe cine iubim și pe cine urâm * Disprețuirea lui Dumnezeu prin netemerea de El * Păcătuirea continuă pe premisa îndurării imense a lui Dumnezeu față de noi * Nimeni nu e mai milostiv și mai drept cu oamenii ca Dumnezeu * Trebuie să Îi slujim lui Dumnezeu cu inimă bună *

Capitolul al 15-lea (213-217)

Mt. 6, 25. Neliniștea pentru viața zilnică ne schimbă inima * Trebuie să ne îngrijim de existența zilnică dar să nu ne neliniștim continuu din cauza ei * Prin întruparea Sa, Hristos Dumnezeu a făcut lucruri mai importante pentru noi decât grija pentru ziua de mâine * Viața noastră în trup e mai importantă decât hrana și îmbrăcămintea. Dumnezeu ne va dărui tot ceea ce ne trebuie * Despre mâncarea sufletului. Sufletul este imaterial  * Mt. 6, 26. Ființele raționale sunt mai valoroase, în rândul creaturilor, decât cele neraționale * Mt. 6, 27-28. Dumnezeu ne-a adus la existență și tot El ne dă să creștem * Mt. 6, 28-30. Nu avem aici un pasaj alegoric. Din cele mici noi le înțelegem pe cele necesare mântuirii noastre * Despre parabola judecătorului nedrept (Lc. 18, 2-6) *

Capitolul al 16-lea (218-223)

Mt. 6, 31-33. Trebuie să căutăm mai întâi Împărăția și dreptatea lui Dumnezeu * Le vom primi de la Dumnezeu și pe cele necesare vieții, dacă trăim în mod sfânt * Nu trebuie să ne îmbogățim din slujirea noastră preoțească, ci să predicăm Evanghelia mântuirii tuturor * Membrii ierarhiei bisericești, deși au îngăduința să trăiască din slujirea preoțească, trebuie să știe și o altă meserie din care să se întrețină. Exemplul magnific al Sfântului Apostol Pavel * Predica e datorie preoțească * Despre cum trebuie să predicăm * Trebuie să predicăm pentru mântuirea oamenilor și nu pentru banii noștri * Cei care slujesc pentru bani și nu pentru mântuirea altora se comportă ca niște slugi și nu ca niște fii ai lui Dumnezeu * Nu trebuie să punem nevoile materiale în prim plan ci pe cele duhovnicești *

Capitolul al 17-lea (224-231)

Vom primi de la Dumnezeu pe cele ale vieții acesteia dacă Îl căutăm, în primul rând, pe El * Despre imposibilitatea slujirii la doi stăpâni * Soldatul și preotul * Cei care împlinesc voia lui Dumnezeu trebuie să fie exemplele noastre * Grija de lucrurile trecătoare este indicată în acel „mâine” de la Mt. 6, 34 * Despre răutatea zilei (Mt. 6, 34) * Nu trebuie să lăsăm ca grijile și exemplele smintitoare să ne schimbe viața în rău * Cel care l-a vândut pe Domnul fura din punga cu bani * Sfântul Apostol Pavel și grija pentru ziua de mâine * Milostenia se face din munca proprie, din cea pentru care te-ai trudit * Domnul nu dezaprobă munca ci slujirea preoțească doar pentru foloase materiale * Durerile și necazurile vieții sunt întăriri duhovnicești ale noastre *

Capitolul al 18-lea (232-237)

Mt. 7, 1-2. Trebuie să dăm explicații pentru intențiile faptelor noastre, atunci când planează îndoiala asupra lor * Faptele care pot fi judecate sunt păcate explicite. Faptele care nu trebuie judecate sunt cele cărora nu li se cunoaște resortul interior * Faptele echivoce și adâncul faptelor noastre vor fi explicite doar la Judecata Domnului * Situațiile când nu trebuie să judecăm pripit * Despre judecata Domnului * Despre dreptate și pedeapsă. Suferința nedreaptă a Sfinților Mucenici * Ura și judecata pripită * Exegeză asupra Mt. 26, 52. Ne omorâm sănătatea sufletului prin păcatele pe care le facem *

Capitolul al 19-lea (238-243)

Despre judecata nedreaptă și pripită * Mt. 7, 3. De la mânie la ură * Despre așteptarea îndreptării aproapelui. Despre consecința urii * Mt. 7, 4-5. Numai iubirea poate îndrepta pe aproapele *  Masca fățărniciei * Trebuie să certăm păcatele altora cu milă având conștiința păcătoșeniei proprii * Unirea în pocăință * Exemplul de străduință apostolică al Sfântului Apostol Pavel * Când trebuie să certăm * Cum vedem cu ochii porumbelului *

Capitolul al 20-lea (244-250)

Mt. 7, 6. Despre tăinuirea lucrurilor care întrec puterea de înțelegere a auditoriului * Ce se înțelege prin: cele sfinte, nestemate, câini și porci * Păgânii și ereticii sunt conduși de ură și de dispreț în aversiunea lor față de dreapta învățătură a Bisericii * Cum propovăduia Domnul mulțimilor * Cum trebuie să ne comportăm cu cei care ne pun întrebări ispititoare *

Capitolul al 21-lea (251-254)

Finalul discuției despre „ceea ce este sfânt” și „nestemate” * Mt. 7, 7-8. Putem împlini poruncile lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie să cerem de la Dumnezeu și apoi să căutăm * Trebuie să cerem, să căutăm și să batem la ușa milei lui Dumnezeu. Parabola celui beteag la picioare * Dumnezeu își împlinește întotdeauna făgăduințele * Trebuie să stăruim în rugăciune și în învățarea binelui * Mt. 7, 9-11. Cei răi fac lucruri bune doar pentru viața aceasta * Milostenia e dăruire din darurile lui Dumnezeu *

Capitolul al 22-lea (255-259)

Faptele bune sunt urmări ale curățirii și simplificării inimii. Mt. 7, 12 * Mt. 7, 12 în traducerile grecești * Adevărata voință coincide cu binele. Cuvintele cu înțeles strict din Scriptură * Mt. 7, 12 implică, deopotrivă, iubirea de Dumnezeu și de oameni * Cele două porunci împlinesc toată prorocia * Raportarea la sine și la aproapele * Despre curățirea ochilor inimii * Adevărata raportare la faptele bune și la mulțumirile venite din partea altora *

Capitolul al 23-lea (260-261)

Despre înțelepciunea dumnezeiască * Mt. 7, 13-14. Este grea viața cu Dumnezeu dar și ușoară în același timp, pentru că Dumnezeu ne întărește întru toate *

Capitolul al 24-lea (262-267)

Ereticii se declară „aleși” ai Domnului * Mt. 7, 15-20. Îi cunoaștem pe oameni după fructele lor  * O explicare eretică a celor „doi pomi” de la Mt. 7, 17. Prin aceasta se neagă atât convertirea cât și apostazia oamenilor * Despre convertirea oamenilor. Analogia cu transformarea zăpezii în căldură/apă fiartă * Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și cei răi ajung să facă lucruri folositoare, chiar dacă nu le doresc din toată inima * Slujitorii bisericești, care propovăduiesc adevărul lui Dumnezeu dar nu îl trăiesc și ei, îi ajută pe alții dar nu se ajută și pe ei înșiși * Cum îi cunoaștem pe oameni și faptele lor * Lupii în piele de oaie *  Fructele rele și cele bune * Despre bucuria adusă de lucrarea binelui. E vorba despre „dreapta credință” și nu despre „orice fel” de credință *

Capitolul al 25-lea (268-273)

Curăția inimii și încercările * Mt. 7, 21. Cei care fac voia lui Dumnezeu nu se comportă fariseic. Faptele bune sunt alegeri voite și fapte teologice * Faptele și minunile văzute la eretici nu le validează credința lor greșită. Mt. 7, 22-23 * Și păgânii cât și ereticii pot face minuni dar acestea nu au nimic de-a face cu adevărul vieții cu Dumnezeu * Avem nevoie de curăție interioară și de înțelepciune dumnezeiască pentru ca să înțelegem capcanele de tot felul  * Mt. 7, 24-25. Faptele făcute în credința în Hristos * Mt. 7, 25. Ce înseamnă „ploaia”, „râurile” și „vânturile” de aici. A sta pe stânca Hristos înseamnă a asculta și a împlini voia lui Dumnezeu * Mt. 7, 26-29. Cel care nu împlinește voia lui Dumnezeu nu clădește pe piatra Hristos. Finalul predicii de pe munte a Domnului * Iarăși despre cifra 7. Cele 7 cereri și cele 7 daruri ale Sfântului Duh *

*

Sfântul Fotie cel Mare, Opere trinitare (277-325)

1. Scrisoare enciclică către Scaunele Episcopale ale Alexandriei şi întregului Răsărit, conţinând expunerea adevărurilor fundamentale; şi că noi trebuie să mărturisim că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl, şi nu de la Tatăl şi de la Fiul (866)

(277-297)

Lucrările Satanei înainte și după întruparea Domnului * Ereticii care au luptat împotriva Bisericii cât și cei condamnați la Sinoadele ecumenice * Biruința Bisericii asupra ereziilor de tot felul. Viața în Constantinopolul ortodox * Reconvertirea armenilor la Ortodoxie * Convertirea bulgarilor la Ortodoxie * Misionari din Apus vin și introduc în credința ortodoxă a bulgarilor ereziile și inovațiile lor * Marea erezie a lui Filioque și consecințele ei nefaste asupra triadologiei * Filioque nu apare în Scriptură și nici la Sfinții Părinți. Noi argumente împotriva lui Filioque * Promisiune de aprofundare a discuției despre Filioque * Durerea pentru Biserica Bulgariei * Sinodul împotriva noilor eretici care au atacat Bulgaria ortodoxă * Motivele canonice ale excomunicării * Chemarea la conclucrare a episcopilor și la întrunirea unui alt Sinod * Noi nădejdi de catehizare a poporului bulgar * Și rușii se convertesc la Ortodoxie * Din nou cere ajutor în misiunea de evanghelizare a popoarelor * Cum să fie delegații care vor participa la Sinod *  Probleme teologice și de comportament în Biserica Italiei * Atenționare a Patriarhului Alexandriei * Patriarhul Alexandriei nu recunoscuse până la acea dată hotărârile celui de Al 7-lea Sinod ecumenic * Enumerarea unor participanții la Sinodul al 7-lea ecumenic * De ce nu cunosc cei din patriarhia Alexandriei hotărârile ultimului Sinod ecumenic * Urmările neacceptării ultimului Sinod ecumenic * E nevoie de acceptarea imediată a Sinodului al 7-lea ecumenic în patriarhia Alexandriei * Finalul Scrisorii Enciclice *

2. Epitom împotriva susţinătorilor Vechii Rome; despre faptul că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl şi nu de la Tatăl şi de la Fiul

(298-303)

Argumente împotriva ereziei lui Filioque * Fundamentarea ereticilor pe Sfinții Părinți. Problema coruperii cărților patristice și cea a greșelilor unor Sfinți Părinți * Episcopii ortodocși ai Romei nu au vorbit despre Filioque * Filioque nu are fundamentare scripturală * Argumente scripturale împotriva lui Filioque * Filioque atentează la neschimbabilitatea Crezului ortodox * Smintirea aproapelui * Un alt argument scriptural împotriva lui Filioque *

3. Scrisoarea către Mitropolitul de Aquileea (către 883)

(304-325)

Evidențierea persoanei destinatarului și a trimisului prin care i-a parvenit scrisoarea la care răspunde  * I se confesează despre durerea pe care i-au provocat-o noii eretici prin Filioque * Despre Patriarhii ortodocși ai Romei * Cere ajutorul Arhiepiscopului de Aquileea împotriva noii erezii * Despre dogma purcederii Duhului Sfânt de la Tatăl * Conținutul și urmările ereziei lui Filioque * Noii eretici vor să se fundamenteze pe cuvintele Sfântului Apostol Pavel * Relația dintre Fiul și Duhul Sfânt în teologia paulină * Alte consecințe teologice dezastruoase ale lui Filioque * Despre adevărata teologie prezentă la In. 16, 14 * Despre greșelile Sfinților Părinți * Cum trebuie să ne comportăm față de eventuale greșeli ale Sfinților lui Dumnezeu * Exemple de Sfinți Părinți cu anumite greșeli dogmatice * Nu acceptăm Filioque chiar dacă vreun Sfânt Părinte l-a mărturisit * Papii Romei au fost ortodocși *  Nu trebuie să urmăm necuviinței lui Ham * Finalul scrisorii *

Între adevăr și minciună

Dumnezeiescul Augustin

al Hipponei

Predica de pe munte

a Domnului nostru

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Cartea a doua. Capitolele  6 şi 7 de la Sfântul Apostol Matei

Capitolul al 25-lea

Curăția inimii și încercările

82. Dar vedem că, oricât de curat ar putea fi ochiul, adică oricât de simplă şi de sinceră este o inimă, care trăieşte acum, totuşi nu putem privi în inima altuia.

Deşi, oricând lucrurile ne pot deveni vizibile prin fapte şi cuvinte, ele totuși trebuie să fie dezvăluite și prin încercări.

Şi încercările sunt îndoite: fie cu nădejdea de a obţine unele avantaje temporare, fie din frica de a le pierde.

Şi, în mod special, trebuie să ne păzim, mai ales, când luptându-ne după înţelepciune –  care poate fi găsită numai în Hristos, întru Care este ascunsă toată comoara înţelepciunii şi a cunoaşterii (Col. 2, 3) – noi trebuie să fim cu pază, zic eu, întrucât, sub adevăratul nume al lui Hristos, noi putem fi păcăliţi de către eretici sau de cei care, fiind într-o parte a înţelegerii lor defectuoşi, iubesc această lume.

Mt. 7, 21. Cei care fac voia lui Dumnezeu nu se comportă fariseic. Faptele bune sunt alegeri voite și fapte teologice

Pentru că din acest motiv El a adăugat o atenţionare, zicând: „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în Împărăţia Cerurilor, ci cel care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri, acela va intra în Împărăţia Cerurilor” (Mt. 7, 21).

Asta numai dacă ne gândim, că simplul fapt de a zice Domnului nostru: „Doamne, Doamne”, aparţine acelor fructe, care ne par nouă a fi de la un pom bun. Însă adevăratele fructe le au pe acestea, adică cei care fac voia Tatălui nostru, Care este în ceruri şi cărora Domnul, prin marea Sa pogorâre la oameni, S-a făcut cel mai bun exemplu.

83. Dar această discuţie poate fi începută corect, numai când se împreunează aceste cuvinte [ale Domnului] cu cele ale Apostolului, atunci când el a zis: „Nu poate omul, care vorbeşte în Sfântul Duh, să numească pe Iisus blestemat (accursed), căci nu poate un om să zică, că Iisus este Domnul, decât întru Sfântul Duh” (I Cor. 12, 3).

Căci nu putem spune, că cineva care Îl are pe Sfântul Duh nu intră în Împărăţia Cerurilor, dacă continuă aşa de la început până la sfârşit, după cum iarăși nu putem afirma, că aceia care spun „Doamne, Doamne” şi nu intră în Împărăţia Cerurilor, Îl au pe Sfântul Duh.

Căci cum astfel ar mai spune cineva, „că Iisus este Domnul, fără numai întru Sfântul Duh” –  numai dacă nu cumva Apostolul a folosit cuvântul „a zice” de aici într-un sens strict sau propriu – fără ca aceasta, să implice voinţa şi înţelegerea celui care zice?

Căci Domnul a folosit aici acest cuvânt, care implică un sens general: „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra întru Împărăţia Cerurilor”.

Pentru că, acela care, fie doreşte[1], fie înţelege cele care sunt zise, i se pare că sunt zise aşa.

Dar sensul potrivit a-l celor spuse, lasă exprimarea voinţei şi a minţii celui care vorbeşte cu propria lui gură.

Şi cum, doar cu puţin înainte, am spus că s-a folosit cuvântul „bucurie”, pentru unul din fructele Duhului[2] şi aceasta într-un sens propriu, strict şi nu în modul în care acelaşi Apostol foloseşte undeva expresia: „Bucuraţi-vă, nu în nedreptate” (dacă cineva s-ar putea să se bucure întru nedreptate).

Fiindcă  acest entuziasm al minţii stârneşte confuzie şi demonstraţii zgomotoase, cum că bucuria nu este bucurie, pentru că aceasta este cuprinsă mai târziu, numai prin bine.

Deci acelora cărora li se pare că s-au spus acestea, despre cei care prind adevărurile cu înţelegerea dar nu se angajează cu toată voinţa în cele pe care le spun şi spun acestea numai din gură, despre aceştia Domnul a zis: „Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra întru Împărăţia Cerurilor”.

Însă, cu adevărat şi la propriu, cei care spun acestea şi care mărturisesc prin viu grai realitatea [inimii lor], ei îşi arată astfel voinţa şi intenţia pe care o au. Şi aceasta e în acord cu semnificaţia pe care Apostolul o dă propriilor sale cuvinte : „Nu poate spune cineva că Iisus este Domnul, ci doar întru Sfântul Duh”.

Faptele și minunile văzute la eretici nu le validează credința lor greșită. Mt. 7, 22-23

84. Şi pe lângă acestea, între alte mult lucruri aparte, e şi aceea că, în nevoinţa după întrezărirea adevărului, noi nu numai că nu vom fi înşelaţi întru numele lui Hristos, prin înţelegerea celor care au doar numele dar nu au şi faptele ci, de asemenea, nici prin fapte şi minuni, dacă Domnul va arăta pe unii ca aceştia, între cei care sunt necredincioşi.

Căci El ne-a atenţionat, ca să nu fim păcăliţi prin astfel de fapte şi să nu gândim că o înţelepciune nevăzută este prezentă, acolo unde noi vedem doar minuni văzute.

Căci de aceea El adaugă acestea: „Mulţi vor zice către Mine în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu am prorocit întru Tine, şi în numele Tău nu am scos demoni, şi întru numele Tău nu am făcut multe lucruri minunate? Şi atunci, Eu voi zice către ei: Eu niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei care lucraţi nedreptatea” (Mt. 7, 22-23).

De aceea, El nu îl va recunoaşte pe acela, care nu a lucrat dreptatea. Fiindcă El le interzice propriilor Săi Ucenici bucuria acestor lucruri, adică să se bucure că duhurile li se supun lor, zicându-le: „Ci bucuraţi-vă mai ales, fiindcă numele voastre sunt scrise în ceruri” (Lc. 10, 20).

Şi eu cred, că [sunt scrise]  în cetatea Ierusalimului, care este în ceruri, în care numai dreptatea şi sfinţenia vor împărăţii. Şi „nu cunoaşteţi”, zice Apostolul despre aceasta, „că nedrepţii nu vor moştenii Împărăţia lui Dumnezeu?”( I Cor. 6, 9).

Și păgânii cât și ereticii pot face minuni dar acestea nu au nimic de-a face cu adevărul vieții cu Dumnezeu

85. Însă cineva poate să spună, că cei nedrepţi nu pot face acele minuni văzute şi poate crede, mai degrabă, că acelea sunt spuse ca minciuni, care se regăsesc şi în cuvintele: „noi am prorocit întru numele Tău, şi am scos demoni întru numele Tău, şi am făcut multe lucruri minunate”.

Pe unul ca acesta să îl lăsăm să citească, ce lucruri mari au făcut vrăjitorii egipteni ca să se întreacă cu Moise, slujitorul lui Dumnezeu sau, dacă nu vrea să citească acestea, fiindcă ele nu au fost făcute întru numele lui Hristos, să-l lăsăm pe el să citească, ceea ce Domnul Însuşi a zis despre falşii proroci, când a zis: „Astfel, dacă vreun om vă va spune, uite, aici este Hristos sau acolo, să nu-l credeţi.

Pentru că se vor ridica falşi hristoşi şi falşi proroci, şi vor face semne mari şi minuni, ca, dacă este posibil, să-i păcălească şi pe cei aleşi. Iată, Eu vă vestesc vouă acestea mai înainte” (Mc. 13, 21-23).

Avem nevoie de curăție interioară și de înțelepciune dumnezeiască pentru ca să înțelegem capcanele de tot felul

86. De aceea, cum să nu avem mare nevoie de un ochi simplu şi curat, în sensul de a găsi această cale a înţelepciunii, împotriva acelora care trăiesc în zarva marilor înşelăciuni şi erori, adică în partea oamenilor răi şi perverşi, ca să scăpăm din toate acestea şi să ajungem, cu adevărat, la cea mai deplină pace şi la o nemişcată statornicie în înţelepciune!

Pentru că acesta e cel mai mare risc: ca prin nerăbdarea în dispute şi controverse să nu vezi ceea ce poate fi văzut decât de foarte puţini și anume: că este mică neliniştea câştigului în comparație cu neliniştea proprie.

Şi, de asemenea, în acest sens, curg şi cuvintele Apostolului: „Şi slujitorul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toţi oamenii, destoinic de a învăţa, îndurător, întru blândeţe să îi înveţe pe aceia care gândesc diferit; dacă cumva Dumnezeu vrea să le dea lor pocăinţă, spre înţelegerea adevărului” (II Tim 2, 24-25).

De aceea: „Fericiţi sunt făcătorii de pace, pentru că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema”.

Mt. 7, 24-25. Faptele făcute în credința în Hristos

87. Aşa că, noi trebuie să luăm aminte, în mod special, la cât de cutremurătoare este concluzia acestei întregi predici, cu care am început cartea: „De aceea, oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi le face pe ele, Eu îl voi asemăna pe el cu un bărbat înţelept, care şi-a zidit casa sa pe o stâncă” (Mt. 7, 24).

Pentru că aici nu se confirmă numai ce se aude sau ce se înţelege ci, mai degrabă, ceea ce se face. Şi dacă Hristos este piatra, după cum învaţă multe locuri ale Scripturii, trebuie să înţelegem așadar, că omul zideşte în Hristos ceea ce a auzit de la El.

Mt. 7, 25. Ce înseamnă „ploaia”, „râurile” și „vânturile” de aici. A sta pe stânca Hristos înseamnă a asculta și a împlini voia lui Dumnezeu

„Ploaia a căzut, şi râurile au venit, şi vânturile au suflat şi au bătut acea casă, dar aceasta nu a fost doborâtă, pentru că era înrădăcinată pe o stâncă” (Mt. 7, 25).

De aceea, nu te teme de vreun fel anume de triste superstiţii (căci ce altceva poate fi înţeles prin „ploaie”, când e înţeleasă în sensul de tot ce e rău?) sau de adunările oamenilor, pe care eu le gândesc  aici, ca fiind comparate cu „vânturile”. Iar „râurile” acestei vieţi curg spre pământ, în poftele trupeşti. Pentru că aşa sunt oamenii care sunt amăgiţi de îmbogăţire şi care sunt sfărâmaţi de luptele care apar din aceste trei la un loc[3].

Căci niciunul care se teme de ele nu-şi zideşte casa decât pe stâncă. Adică acela nu numai că ascultă, dar şi împlineşte poruncile Domnului.

Şi oamenii care ascultă şi împlinesc acestea, nu sunt în mare primejdie cum sunt aceia toţi, care nu au o fundaţie stabilă. Căci ei doar ascultă, dar nu fac [ceea ce aud să facă], iar casele lor se năruiesc.

Mt. 7, 26-29. Cel care nu împlinește voia lui Dumnezeu nu clădește pe piatra Hristos. Finalul predicii de pe munte a Domnului

Pentru aceasta El a zis mai departe: „Iar oricine aude aceste cuvinte ale Mele, şi nu le împlineşte pe ele, Eu îl voi asemăna cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa sa pe nisip; şi ploaia a căzut, şi apele au venit şi vânturile au suflat şi au lovit acea casă şi aceasta a căzut şi mare a fost căderea ei.

Şi când toate au fost spuse, când Iisus a terminat tot ce avea de zis, poporul era uimit de învăţătura Sa. Pentru că El îi învăţa pe ei ca unul care are putere, şi nu precum îi învăţau cărturarii lor” (Mt. 7, 26-29).

Iarăși despre cifra 7. Cele 7 cereri și cele 7 daruri ale Sfântului Duh

Şi aceasta este ceea ce s-a zis mai înainte şi s-a înţeles din profeţia de la Psalmi, când el a zis: „Eu îl voi face încrezător în ceea ce îl priveşte pe el. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate; asemenea argintului încercat şi provenit din cuptorul pământului, curăţit de şapte ori” (Ps. 11, 6).

Iar această cifră eu sunt sfătuit să o întrevăd în spatele acelor 7 cereri, pe care Domnul le-a pus la începutul predicii Sale, când El a vorbit despre cei care sunt fericiţi şi al celor 7 daruri ale Sfântului Duh, pe care Prorocul Isaia le-a menţionat.

Însă oricare altele din cele pe care le avem în faţă sau oricare altele am lua, pot fi considerate între acestea, între lucrurile pe care le-am auzit de la Domnul şi trebuie să fie făcute, dacă dorim să ne zidim casa pe o stâncă.


[1] Să înţeleagă.

[2] Variantele româneşti recente traduc cu: „roadele Duhului”.

[3] Adică de cele trei lucruri pe care le reprezintă ploaia, râurile şi vânturile.