Introducere. Despre Sfintele Taine ale Bisericii

PS Damaschin Dascălul

Învățături pentru

șapte Taine

Transliterare și adaptare a textului de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Textul pe care l-am transliterat din grafie chirilică și l-am adaptat în limba română este: PS Damaschin, Învățături pentru șapte Taine, Râmnic, 1724.

***

Introducere

Damaschin,

cu mila lui Dumnezeu,

Episcopul Râmnicului:

Cucernicilor preoți, care se află în eparhia smereniei noastre, tuturor la un loc le trimitem multă binecuvântare!

[Vă scriem acestea], pentru că se cuvine, ca învățături mai multe și mai pe larg să vă dăm vouă, cucernicilor preoți, despre cele șapte Taine bisericești.

Și aceasta, atâta timp cât pentru această [lucrare preoțească], adică pentru toate cele ce sunt spre folosul și învățătura voastră, trebuie să vi le dăm în mod explicit.

[Pentru aceasta], iată dar că am așezat aici cele mai multe dintre acele adevăruri și pe care aveți să le învățați din cele care urmează.

Numai că, aici, vi le spunem pe scurt. Și vă poruncim să nu vă leneviți la citirea acestor învățături! Și nu numai să le citiți, ci să le și învățați pe de rost. Și să știți și fiecare rânduială pentru fiecare Taină [în parte].

Căci va să fi mare cercare [черкаре][1] pentru aceste Taine. Și aceasta, pentru ca să nu fiți nebăgători de seamă pentru darul Preoției[2] voastre, care este întru voi, pe care vi l-au dat vouă, prin punerea mâinilor, Arhiereii voștri, după cum scrie Pavel către Timotei [I Tim. 4, 14].

Căci, mai apoi, nu numai că veți avea pedeapsă [педѣпсz] de la Dumnezeu pentru nepurtarea voastră de grijă, ci și de la noi.

Fiindcă de nu vă vom certa noi pe voi, atunci ne va certa Dumnezeu pe noi toți, așa după cum poruncește Pavel în Faptele Apostolilor, zicând: „Păziți-vă pe voi și toată turma, la care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păziți Biserica lui Dumnezeu, [pe] care a câștigat-o cu sângele Său” [F. Ap. 20, 28].

Iar Tainele Sfintei Biserici sunt acestea: Sfântul Botez, Sfântul Mir, Rânduiala Preoției, Sfânta Spovedanie sau pocăința, Sfânta Cuminecătură, care se săvârșește la Sfânta Liturghie, Nunta sau căsătoria care se face pe viață [și] Sfântul Maslu.

Iar despre aceste Taine trebuie să știți, că [cele mai multe dintre] ele sunt date ca să le slujiți și voi. Adică Sfântul Botez. Și ungerea cu Sfântul Mir, pe care sunteți datori să îl luați de la arhiereii voștri și să-i ungeți cu el pe cei botezați. Sfânta Spovedanie sau pocăința.

Sfânta Cuminecătură, care se săvârșește la Sfânta Liturghie. Nunta sau căsătoria, care se face pe viață. Sfântul Maslu.

Iar sfințirea Sfântului Mir și rânduiala Preoției nu sunt date vouă ca să le săvârșiți. Căci numai arhiereii sfințesc Sfântul Mir și doar ei fac rânduiala Diaconiei și a Preoției.

Fapt pentru care iarăși vă spunem: să nu fiți nebăgători de seamă! Și aceasta, pentru ca să puteți dobândi și dar cât și răsplată de la Dumnezeu pentru plinirea poruncilor Lui.

Și darul și mila Aceluia ne rugăm să fie cu molitvele [молитвеле]/cu rugăciunile voastre, pentru ca să vă mântuiți întru Domnul!


[1] Domnul vă va judeca pentru modul în care ați slujit Sfintele Taine ale Bisericii.

[2] Aici, ca de altfel în tot textul pe care îl vom translitera și adapta, vom păstra majusculele din original.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *