Despre Taina Sfântului Mir

PS Damaschin Dascălul

Învățături pentru

șapte Taine

Transliterare și adaptare a textului de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Textul pe care l-am transliterat din grafie chirilică și l-am adaptat în limba română este: PS Damaschin, Învățături pentru șapte Taine, Râmnic, 1724.

***

Pentru Taina Sfântului Mir

12. Ungerea cu Sfântul Mir este dar puterea Duhului Sfânt, dată omului care s-a Botezat, spre întărirea Sfântului Botez [în acesta] și [spre] întrarmarea [lui] împotriva bântuielilor vrăjmașului și ale ispititorului nostru și [este] pecetea darului Duhului Sfânt.

Această Taină s-a așezat de către Domnul Hristos, atunci când El a spus către Apostoli: „Iar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care Îl va trimite Tatăl, întru numele Meu, Acela vă va învăța pe voi toate și vă va aduce aminte vouă toate” [In. 14, 26].

Și despre Ungerea Duhului se spune aici, [în Scriptură]. [Căci] adeverește

13. despre aceasta Ioani/Ioan în Cartea cea dintâi/în Prima epistolă sobornicească, unde spune: „Și voi ungere aveți de la Cel Sfânt și știți toate” [I In. 2, 27].

Și [prin această] ungere [făcută] prin ungerea de la Cel Sfânt se înțelege puterea Mângâietorului, adică a Duhului Sfânt, pe care au luat-o Apostolii la Cincizecime, în chip de [limbi] de foc sau [ca] ungere Dumnezeiască luminătoare și Sfințitoare.

Și pe aceasta, și acum, cei care se Botează, o primesc după Botez. Și aceast lucru îl adeverește fericitul Pavel, zicând acestea către Corinteni: „Iar Cel care ne întărește pe noi, împreună cu voi, întru Hristos, și Cel care ne-a uns pe noi, Dumnezeu este, Cel ce ne-a și pecetluit pe noi și

14. ne-a dat arvuna Duhului în Inimile noastre” [II Cor. 1, 21-22].

[Despre] această putere a Duhului Sfânt, adică [despre] ungerea cu Sfântul Mir, au poruncit și Sfinții Părinți de la Soborul Laodiceei (343), spunând acestea celor care Botează: „Se cade, ca cei care se Botează, după Botez să se ungă cu ungere Cerească, pentru ca să poată fi părtași Împărăției lui Hristos”[1].

Și aceasta, pentru ca să nu îndrăznească duhul necurat să se apropie de dânsul, precum

15. scrie la Pravilă.

Iar Sfântul Mir se Sfințește numai de către Patriarhi și de doi sau trei Arhierei.

Pentru aceasta, Arhiereii sunt datori să poarte de grijă ca să aibă Sfântul Mir. Iar voi, Preoții, datori sunteți să luați Sfântul Mir de la Arhiereii voștrii și să ungeți cu el pe cei Botezați.

Și să nu îndrăzniți careva ca să ungeți pe cei Botezați cu ungere de lemn prost sau sfințit la Bdenii*/ Denii sau la Masluri, căci veți cădea în păcat de moarte și în pedeapsa bisericească, călcând astfel porunca Sfinților Părinți.

Căci nu numai că am auzit dar am și văzut pe unii dintre Preoți, care se poartă cu nebăgare de seamă și care fac așa.


[1] E vorba de canonul 48 de la Laodiceea, cf. Arhidiac. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe. Note și comentarii, Sibiu, 1992, p. 228.