Despre Sfânta Preoție

PS Damaschin Dascălul

Învățături pentru

șapte Taine

Transliterare și adaptare a textului de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Textul pe care l-am transliterat din grafie chirilică și l-am adaptat în limba română este: PS Damaschin, Învățături pentru șapte Taine, Râmnic, 1724.

***

Pentru Taina Rânduielii Preoției

16. Preoția este puterea Duhovnicească, care se dă de la Dumnezeu celui care se Hirotonește, cu lucrarea Duhului Sfânt, prin punerea mâinilor Arhiereului.

Și aceasta se face/se primește pentru isprăvirea/săvârșirea Sfintelor Taine și pentru alte treburi/slujbe creștinești.

Iar despre aceasta fericitul Pavel adeverește, zicând: „Așa să ne socotească pe noi oamenii, ca pe niște slugi ale lui Hristos și ispravnici/administratori/iconomi [ai] Tainelor lui Dumnezeu” [I Cor. 4, 1].

Această Taina s-a așezat de Însuși Domnul Hristos la cina cea de Taină, când după ce a așezat

17. Taina Sfintei Cuminecături, sub chipul Pâinii și sub chipul Vinului, a zis către Apostoli: „Aceasta să faceți întru pomenirea Mea” [Lc. 22, 19].

Adică, după cum Mă vedeți pe Mine făcând, Binecuvântând și Sfințind, așa și voi, după putere, să faceți, Blagoslovind/Binecuvântând și Sfințind Pâinea și Vinul, care au fost puse înainte[1].

Și aceasta trebuie să știți, că Domnul Hristos, Care este Arhiereul Arhiereilor, și [împreună] cu lucrarea Duhului [Sfânt], Însuși cu așa putere a Blagoslovit/Binecuvântat și a Sfințit, încât a întors Ființa Pâinii în Trupul Său și Ființa Vinului în Sângele Său.

Și Apostolii, apoi și Arhiereii și Preoții, cu puterea Domnului Hristos,

18. lucrează prin punerea mâinilor, și cu venirea și cu lucrarea Duhului Sfânt.

Iar săvârșirea Tainei acesteia se face prin cuvintele pe care le spune Arhiereul, când pune mâinile pe capul celui ce se hirotonește, fie că e Diacon, fie că e Preot, adică: „Dumnezeiescul dar, carele, totdeauna, pe cele neputincioase [le] vindecă” și celelalte.

Iar aici/acum, cel care se hirotonește trebuie să aibă inima umilită și gând[ul] curat către Dumnezeu, gândind [la faptul] cum că vine Duhul Sfânt, cu adevărat, peste dânsul, și îl ridică în treapta Diaconiei sau a Preoției.

Însă după ce ați văzut ce este Taina Preoției și cum

19. se rânduiesc Preoții, pentru ca prin aceste Taine să-i păzească pe Creștini, ca niște păstori pe oile cele cuvântătoare, atunci când trebuie oricare dintre Taine [cuiva, să vă aduceți aminte, că] dintru aceasta sunt date, pentru ca să le isprăviți/să le lucrați, voi, Preoții.

Pentru aceasta dar, datori sunteți cu mare purtare de grijă, [ca] să păziți turma ce vi s-a încredințat, și cu pilde bune, și cu fapte să-i adeveriți pe creștini la calea mântuirii.

După cum spune Pavel către Timotei: „pildă fii celor credincioși, cu cuvântul, cu viața, cu dragostea, cu duhul, cu credința, cu curăția. Și te păzește pe tine și învățătura, și petrece întru ea, căci aceasta făcând sigur te vei mântui, [cât] și

20. pe cei ce te vor asculta pe tine”[I Tim. 4, 12, 16].

Și iarăși zicem, cum că datori sunteți voi, Preoții, nu numai când vreți să slujiți Sfânta Liturghie, ci și în celelalte zile să citiți și să pliniți toate rugăciunile cele rânduite de Sfinții Părinți, adică Polunojnița/Miezonoptica, Utrenia, Ceasul I, Ceasul III, Ceasul VI, Ceasul IX, Vecernia, Pavecernița.

Și acestea sunt cele 7 Laude ale lui Dumnezeu, despre care spune David: „De 7 ori în zi Te-am lăudat, Doamne” [Ps. 118, 164].

Iar dacă nu pliniți aceste Laude Preoțești atunci greșiți păcat de moarte, precum scrie la Pravilă.

Și de aceea zic, că trebuie să vă păziți ca să nu vă învrăjbiți unul cu altul, nici Popă/Preot cu alt Popă/Preot și nici cu

21. vreun mirean. Căci preotul care ține minte răul [făcut lui] sau se învrăjbește cu cineva niciodată nu aduce lui Dumnezeu jertfă curată, după cum zice Dumnezeiescul Zlatoust/ [Ioan] Gură de Aur, cât și la Pravilă.

Nici să nu îndrăzniți să slujiți Sfânta Liturghie fără Antimis și nici în Biserică netârnosită/nesfințită, căci acelui popă/preot i să ia darul [preoției], cum se spune la Pravilă.

Și când luați de la cineva vreun dar sau bani sau altceva, ca să faceți sărindare sau alte rugăciuni, atunci căutați să pliniți și să faceți acestea cu mare umilință.

Pentru că nefăcând așa amar vă va fi vouă, atunci când veți da seama pentru sufletele cele pierdute, din cauza nepurtării voastre de grijă,

22. după cum scrie aceasta la Pravilă, la sfârșitul capului/capitolului.


[1] Înaintea Domnului, în mod liturgic, la Proscomidie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *