Evanghelia după Matei, cap. 7

Evanghelia după Matei

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

În varianta de față am transliterat cuvintele grecești.

*

Capitolul 7

1. Nu judecați, ca să nu fiți judecați!

2. Pentru că după judecata pe care o judecați, veți fi judecați, și după măsura [cu] care măsurați, vi se va măsura vouă.

3. Astfel, de ce vezi firul de praf/așchia/paiul [to carfos] în ochiul fratelui tău, dar nu gândești/nu iei aminte [u catanois] la bușteanul/grinda/bârna [docon] [care se află] în ochiul tău?

4. Sau cum vei spune fratelui tău: Lasă-mă să scot firul de praf din ochiul tău, și iată bușteanul este în ochiul tău?

5. Ipocritule/prefăcutule/fățarnicule [ipocrita], scoate întâi bușteanul din ochiul tău, și apoi vei vedea în mod limpede să scoți firul de praf din ochiul fratelui tău.

6. Nu dați cele sfinte [to aghion] câinilor, nici nu aruncați mărgăritarele voastre [tus margaritas imon] înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce/să le zdrobească pe ele în/sub picioarele lor și, întorcându-se, să vă sfâșie pe voi.

7. Cereți și vi se va da vouă, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide vouă!

8. Căci tot cel care cere ia, și cel care caută găsește, și celui care bate i se va deschide.

9. Sau cine este omul [acela] dintre voi, care de-i va cere fiul lui pâine, el îi va da piatră?

10. Sau dacă îi va cere pește, el îi va da șarpe?

11. Deci dacă voi, care sunteți răi [poniri ontes], știți să dați daruri bune [domata agata] copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Care este în ceruri, vă va da pe cele bune, dacă I le cereți Lui.

12. Astfel, toate cele pe care doriți să vi le facă vouă oamenii, în același fel și voi să le faceți lor! Căci aceasta este Legea și Profeții.

13. Intrați prin poarta cea îngustă/strâmtă [tis stenis pilis]! Căci largă/mare este poarta și largă/lată este calea care duce în/la distrugere/nimicire/pieire și mulți sunt cei care merg/intră pe/prin ea!

14. Căci poarta este îngustă și calea este îngustă/strivitoare care duce în/la viață și puțini sunt cei care o găsesc pe ea.

15. Fiți atenți la falșii profeți [ton psefdoprofiton], care vin către voi în îmbrăcăminte/veșminte/haine de oi [endimasin provaton], dar înăuntrul [lor] sunt lupi hămeșiți/lacomi/sălbatici/nemiloși [lichi arpaghes].

16. După fructele/roadele lor îi veți cunoaște pe ei. [Căci] nu [cumva] strâng/adună [oamenii] struguri din mărăcini/porumbari[1][acanton] sau smochine din măceși [trivolon]?

17. Astfel, tot copacul bun face fructe bune iar copacul rău face fructe rele.

18. Nu poate copacul bun să facă fructe rele și nici copacul rău să facă fructe bune.

19. [Iar] tot copacul, [care] nu face fruct bun, se taie și se aruncă în foc.

20. De aceea, după fructele/roadele lor îi veți cunoaște pe ei.

21. Nu tot cel care Îmi spune Mie: Doamne, Doamne, va intra întru Împărăția Cerurilor, ci acela care face voia Tatălui Meu, Care este în ceruri.

22. Mulți Îmi vor spune Mie în acea zi: Doamne, Doamne, nu [întru] numele Tău am profețit, și [nu întru] numele Tău am scos demoni, și [nu întru] numele Tău am făcut puteri/tării/minuni multe [dinamis pollas]?

23. Și astfel voi mărturisi lor, că: Niciodată nu v-am știut pe voi! Plecați de la Mine lucrătorilor ai nelegiurii/ ai răutății [i ergazomeni tin anomian].

24. De aceea, tot cel care aude aceste cuvinte ale Mele și le face pe ele, va fi asemănat bărbatului înțelept [andri fronimo], care și-a zidit casa lui pe stâncă!

25. Și a venit ploaia și au venit râurile și au suflat vânturile și au bătut casa aceea, și nu a căzut, căci era zidită/întemeiată/fundată pe stâncă.

26. Și tot cel care aude aceste cuvinte ale Mele și nu le face pe ele, va fi asemănat bărbatului prost/nesăbuit [andri moro], care și-a zidit casa lui pe nisip!

27. Și a venit ploaia și au venit râurile și au suflat vânturile și au bătut casa aceea, și a căzut și căderea ei a fost mare.

28. Și când Iisus a sfârșit cuvintele acestea, mulțimile erau uimite de învățătura Lui.

29. Căci îi învăța pe ei, ca [unul] care are putere/autoritate [exusian] și nu ca cărturarii lor.


[1] A se vedea: http://dexonline.ro/definitie/porumbar. Ne referim la porumbarul ca arbust sălbatic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *