Două tropare, o rugăciune și-un psalm

Monumente liturgice românești

vol. I

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Troparul invocării Sfântului Duh de la Ceasul al 3-lea în Ceaslovul de la Râmnic [1781][1]

Doamne, Cela ce pre Prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea L-ai trimis Apostolilor Tăi; pre Acela Bunule nu-L lua de la noi, ci ne înoeaște pre noi cei ce ne rugăm Ție.

*

Doamne, Cel ce pe Preasfântul Tău Duh, în ceasul al treilea, L-ai trimis Apostolilor Tăi; pe acela, Bunule, nu-L lua de la noi, ci ne înnoiește pe noi[2], [pe] cei ce ne rugăm Ție.

*

Troparul praznicului pogorârii Sfântului Duh în Ceaslovul de la Râmnic [1781][3]

Bine ești cuvântat Hristoase Dumnezeul nostru, Cela ce prea înțelepți vânători ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și prin trânșii lumea ai vânat. Iubitoriule de oameni mărire Ție.

*

Bine ești cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce [pe Apostoli] preaînțelepți vânători i-ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt, și printr-înșii lumea ai vânat. Iubitorule de oameni, [Doamne], mărire Ție!

*

Rugăciunea Sfântului Mardarie de la finalul Ceasului al 3-lea în Ceaslovul de la Râmnic [1781][4]

Stăpâne Dumnezeule Părinte atot putearnice; Doamne Fiiule Unule născut Iisuse Hristoase, și Duhule Sfinte; o Dumnezeire, o putere, miluiaște-mă pre mine păcătosul, și cu judecățile care știi, mântuiaște-mă pre mine ne vreadnicul robul Tău. Că bine ești cuvântat în veacii veacilor. Amin.

*

Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne, Fiule Unule născut, Iisus Hristoase și Duhule Sfinte; o Dumnezeire, o Putere, miluiește-mă pe mine, păcătosul și cu judecățile [pe] care [le] știi, mântuiește-mă pe mine, nevrednicul robul Tău. Că bine ești cuvântat în vecii vecilor. Amin!

*

Psalmul 53 în Ceaslovul de la Râmnic [1781][5]

1. Dumnezeule întru numele Tău mântuiaște-mă. Și întru putearea Ta mă judecă.

2. Dumnezeule ascultă rugăciunea mea, auz[i] graiurile gurii meale.

3. Că streinii s-au sculat asupra mea, și cei tari au căutat sufletul mieu și n-au pus pre Dumnezeu înaintea lor.

4. Că iată Dumnezeu ajută mie, și Domnul e sprijinitoriul sufletului mieu.

5. Întoarce-va ceale reale[6] vrăjmașilor miei, întru adevărul Tău pieardei pre dânșii!

6. De bună voe voiu jărtvi Ție! Mărturisi-mă-voiu numelui Tău Doamne, că e bun!

7. Că din tot necazul m-ai izbăvit, și spre vrăjmașii miei au privit ochiul mieu.

*

1. Dumnezeule, întru numele Tău, mântuiește-mă. Și întru puterea Ta mă judecă.

2. Dumnezeule, ascultă rugăciunea mea, auzi graiurile gurii mele!

3. Că străinii s-au sculat asupra mea și cei tari au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor.

4. Că iată, Dumnezeu [îmi] ajută mie și Domnul e sprijinitorul sufletului meu.

5. Întoarce-va cele rele vrăjmașilor mei. Întru adevărul Tău pierde-i pe dânșii!

6. De bună voie voi jertfi Ție! Mărturisi-mă-voi numelui Tău Doamne, că e bun!

7. Că din tot necazul m-a izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu.


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 96-97.

[2] Prin simțirea harului Tău dumnezeiesc.

[3] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 98.

[4] Idem, p. 101.

[5] Idem, p. 102-103.

[6] Rele.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *