Colecția „Traduceri patristice” a ajuns la al 3-lea volum

Traduceri patristice [2009] (vol. 1)

Cuprins

Cuvânt înainte (3)

A. Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul

1. Liturghia Sfântului Dionisie [Areopagitul], episcopul Atenei (4-20)

B. Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare

2. Despre Sfintele Cărți (21-24)

3. Epistolă către (Sfântul) Ammonie Monahul (25-30)

4. Pentru ce a fost numit Melhisedec, fără tată, fără mamă și fără genealogie? (31-35)

C. Sfântul Ierarh Ambrozie al Milanului

5. Rugăciunea de exorcizare a Sfântului Ambrozie al Milanului (36-38)

D. Sfântul Ierarh Proclu al Constantinopolului

6. Cuvântarea întâi. Laudă pentru Prea Sfântă Maria, Născătoarea de Dumnezeu (39-49)

7. Mici fragmente din Cuvântările Sfântului Patriarh Proclu (50-52)

E. Hotărâri dogmatice

8. Hotărârile Sinodului al V-lea Ecumenic (53-58)

9. Anatemele împotriva lui Origen (59-62)

10. Anatemele Sfântului Împărat Justinian cel Mare împotriva lui Origen (63-64)

F. Sfântul Vincențiu de Lerin

11. Sfântul Vincențiu de Lerin (+ 440 d. Hr.). Prezentare a Sfântului și a Commonitoriumului (65)

12. Fragmente din „Cele două cărţi de reamintire” (Duo Commonitoria) ale Sfântului Vincenţiu de Lerin (66-70).

*

Traduceri patristice [2010] (vol. 2)

Cuprins

I. Dumnezeiescul Augustin al Hipponei, Predica de pe munte a Domnului nostru (8-273)

II. Sfântul Fotie cel Mare, Opere trinitare (277-325)

1. Scrisoare enciclică către Scaunele Episcopale ale Alexandriei şi întregului Răsărit, conţinând expunerea adevărurilor fundamentale; şi că noi trebuie să mărturisim că Duhul Sfânt purcede doar de la Tatăl, şi nu de la Tatăl şi de la Fiul (866)

2. Epitom împotriva susţinătorilor Vechii Rome; despre faptul că Duhul Sfânt purcede numai de la Tatăl şi nu de la Tatăl şi de la Fiul

3. Scrisoarea către Mitropolitul de Aquileea (către 883)

*

Traduceri patristice (vol. 3) e în lucru și el conține:

1. Dumnezeiescul Augustin al Hipponei, Scrisorile (1-21)

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariul la Faptele Apostolilor (Omiliile 1-9)

3. Sfântul Simeon Noul Teolog, Despre schimbările inimii și ale trupului

4. Sfântul Niceta de Remesiana, Explicarea Crezului pentru viața celor care sunt competentes/candidați la Botez

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *