Traduceri patristice (vol. 3)

Pagina sursă…din care poate fi downloadată.

[item image]

Read Online(~288 pg)
PDF(8.6 M)
EPUB(381.5 K)
Kindle(~288 pg)
Daisy(~288 pg)
Full Text(602.4 K)
DjVu(3.9 M)

All Files: HTTP

*

Această carte e prima editată online pe 2011 și a 47-a din opera noastră editată online, pe care o puteți downloada în mod gratuit!

***

Cuprins

1. Dumnezeiescul Augustin al Hipponei, Scrisorile (1-21) [4-76]

2. Sfântul Ioan Gură de Aur, Comentariul la Faptele Apostolilor (Omiliile 1-9) [78-259]

3. Sfântul Simeon Noul Teolog, Despre schimbările inimii și ale trupului [261-272]

4. Sfântul Niceta de Remesiana, Explicarea Crezului pentru viața celor care sunt competentes/candidați la Botez [273-284]

1 2