MLR (vol. I), p. 55, 57-58

Monumente liturgice

românești

*

vol. I

*

Transliterare, adaptare a textelor și note

de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

1. 25. Psalmul 69 de la Pavecernița Mare[1]

1. Dumnezeule spre ajutoriul mieu ia aminte! Doamne ca sămi ajuți mie grăbeaște.

2. săse rușineaze și săse înfrunteaze cei ce caută sufletul mieu;

3. săse întoarcă înapoi, și săse rușineaze cei cem voiesc mie reale.

4. Întoarcăse îndatăși rușinânduse, cei cem grăesc mie bine, bine.

5. săse bucure și săse veselească de tine, toți cei ce te caută pre tine Dumnezeule; și să zică pururea, măreascăse Domnul, cei ce iubesc mântuirea ta,

6. iară eu sărac sânt și mișel, Dumnezeule ajutămi.

7. Ajutoriul mieu și izbăvitoriul mieu, ești tu Doamne nu zăbovi.

*

1. Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, ca să-mi ajuți mie grăbește-Te!

2. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu;

3. să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce-mi voiesc mie rele.

4. Întoarcă-se îndată, rușinându-se, cei ce-mi grăiesc mie: Bine! Bine!

5. Să se bucure și să se veselească de Tine toți cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeule; și să zică pururea, cei ce iubesc mântuirea Ta: Mărească-Se Domnul!

6. Iar eu sărac sunt și mișel/ ticălos/ nemernic[2], Dumnezeule, ajută-mi!

7. Ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi[3]!

***

1. 26. Cântarea Prorocului Isaia[4]

Cu noi iaste Dumnezeu, înțeleageți neamuri și vă plecați. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Auziți până la marginile pământului. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Cei putearnici plecațivă. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Că iarăși de veți putea, și iarăși veți fi biruiți. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Și ori ce sfat veți sfătui râsipilva Domnul. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Și cuvântul ori carele veți grăi, nu va rămânea întru voi. Că cu noi iaste Dumnezeu.

De frica voastră nunevom teame, nici nevom turbura. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Pre Domnul Dumnezeul nostru, pre acela vom sfinți, și el va fi noao frică. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Și de voiu fi nădăjduindumă spre dânsul, și mă voiu mântui prin trânsul. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Iată eu și Pruncii carii miau dat Dumnezeu. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Norodul cel ce umbla întru întunearec, au văzut lumină mare. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Cei ce lăcuiți înlaturea și înumbra morții, lumină va străluci preste voi. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Că prunc sau născut noao Fiiul, și sau dat noao. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Acăruî Stăpânie sau făcut preste umărul lui. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Și păcii lui nu iaste Hotar. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Și să chiamă numele lui înger de mare sfat. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Sfeatnic minunat. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Dumnezeu tare, biruitoriu, Domn păcii. Că cu noi iaste Dumnezeu.

Părinte veacului ce va să fie. Că cu noi iaste Dumnezeu.

*

Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu.

Auziți până la marginile pământului, căci cu noi este Dumnezeu.

Cei puternici plecați-vă, căci cu noi este Dumnezeu.

Că iarăși de veți putea [scăpa], iarăși veți fi biruiți, căci cu noi este Dumnezeu.

Și orice sfat veți sfătui risipi-l-va Domnul, căci cu noi este Dumnezeu.

Și cuvântul, ori care veți grăi, nu va rămâne întru voi, căci cu noi este Dumnezeu.

De frica voastră nu ne vom teme, nici ne vom turbura/tulbura, căci cu noi este Dumnezeu.

Pe Domnul Dumnezeul nostru, pe Acela Îl vom sfinți și El ne va fi nouă frică, căci cu noi este Dumnezeu.

Și de voi fi nădăjduindu-mă spre Dânsul, mă voi și mântui printr-Însul, căci cu noi este Dumnezeu.

Iată, eu și pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu, căci cu noi este Dumnezeu.

Norodul/ poporul/ neamul, cel care umbla întru întuneric, a văzut lumină mare, căci cu noi este Dumnezeu.

Cei ce locuiți în latura și în umbra morții, lumină va străluci peste voi, căci cu noi este Dumnezeu.

Că Fiul S-a născut nouă Prunc și S-a dat [pe Sine] nouă, căci cu noi este Dumnezeu.

A Cărui stăpânie/stăpânire s-a făcut peste umărul Lui, căci cu noi este Dumnezeu.

Și pacea Lui nu are hotar[5], căci cu noi este Dumnezeu.

Și se cheamă numele Lui: Înger de mare sfat, căci cu noi este Dumnezeu.

Sfetnic minunat, căci cu noi este Dumnezeu.

Dumnezeu tare, Biruitor, Domn al păcii, căci cu noi este Dumnezeu.

Părinte al veacului ce va să fie, căci cu noi este Dumnezeu.


[1] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 153-154.

[2] A se vedea toate sensurile lui mișel:

http://dexonline.ro/definitie/mi%C8%99el.

[3] Nu întârzia ajutorul Tău față de mine.

[4] Cf. *** Ceaslov, Râmnic, 1781 [BAR, CRV 446], p. 172-175.

[5] Sinonime: limită, margine, capăt, sfârșit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *