ÎPS Bartolomeu Anania: neînlocuibilul care a fost printre noi

Cu regret şi durere în suflet, dar cu nădejdea în mila şi mângâierea care vin de la Dumnezeu, Consiliul Eparhial al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului anunță că în ziua de 31 ianuarie 2011, la orele 19.25, Părintele nostru, Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu Anania, și-a început călătoria spre Împărăția Cerurilor.

Decesul a survenit la Secția de Terapie Intensivă a Clinicii Chirurgie I din Cluj-Napoca. Înconjurat de medici, prieteni, ucenici şi colaboratori apropiaţi, trupul Înaltpreasfințitului Bartolomeu a cedat multiplelor afecțiuni care i-au marcat ultima perioadă de viață. Trupul celui care a fost timp de 18 ani Arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului şi Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului va fi depus în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, unde toţi cei care doresc îi vor putea aduce un ultim omagiu.

Ziua înmormântării, în cripta ierarhilor de sub altarul Catedralei Mitropolitane, va fi anunţată ulterior.

În toate aceste zile de doliu, ierarhii, clerul şi credincioşii Bisericii noastre vor înălţa rugăciuni pentru iertarea păcatelor şi dumnezeiasca fericire a sufletului nobil al Părintelui nostru Arhiepiscopul şi Mitropolitul Bartolomeu şi pentru veşnica sa odihnă în Împărăţia lui Dumnezeu, alături de aleşii Săi.

Dumnezeu să îl odihnească în pace și pe toți cei îndurerați să îi aline cu mângâierea Duhului Sfânt!

***

Pagina sa în Wikipedia.

*

Jurnalul Național:

Starea de sănătate a Mitropolitului Bartolomeu s-a deteriorat în luna decembrie a anului trecut. La 22 decembrie a fost internat la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal din Cluj, de unde a fost transferat la 14 ianuarie la Clinica AKH din Viena pentru un examen cardiologic ce nu putea fi efectuat în ţară. După investigaţiile amănunţite, medicii austrieci au ajuns la concluzia că o intervenţie chirurgicală pe cord nu este posibilă datorită vârstei şi antecedentelor medicale. La 24 ianuarie a fost transferat la Secţia de Terapie Intensivă a Clinicii Chirurgie I din Cluj-Napoca, unde a survenit decesul.

Pe toată perioada spitalizării, în ţară şi în străinătate, Mitropolitul Bartolomeu Anania şi-a asumat conştient, lucid şi cu credinţă în Dumnezeu întreaga suferinţă. Prin revenirea la Cluj-Napoca, s-a respectat şi dorinţa ÎPS Sale de a fi acasă, în oraşul şi în mijlocul credincioşilor pe care i-a păstorit vreme de 18 ani.

ÎPS Batrolomeu Anania s-a născut la 18 martie 1921 în localitatea Glăvile, judeţul Vâlcea. Părinţii Vasile Anania şi Ana, născută Mărgăritărescu, l-au botezat Valeriu. A urmat şcoala primară în comuna natală apoi a fost elev al Seminarului Central din Bucureşti.

În clasa a doua de seminar, îl are îndrumător pe scriitorul Anton Holban, care i-a fost profesor de limba română. În 1935 a debutat în revista teologică, fiind autor al volumului de versuri “Pământ şi cer”. A debutat publicistic în 1937 în revista Vremea cu articolul “Camaradul Anton”, apoi, un an mai târziu, a debutat dramaturgic, cu scenariul radiofonic în versuri “ Jocul fulgilor”, în regia lui Atanasie Mitric. În 1939 la iniţiativa lui Nicolae Iorga, o trupă de amatori îi joacă piesa în versuri “La furcărie”, pe scena Teatrului Ligii Culturale, în regia autorului.

La 2 februarie 1942 a intrat în monahism la Mânăstirea Antim din Bucureşti şi a primit numele Bartolomeu. La 15 februarie este hirotonit ierodiacon. În peregrinările prin ţară a fost ierodiacon la Mănăstirile Polovragi şi Baia de Arieş. A urmat cursurile de diferenţă la liceele Dimitrie Cantemir şi Mihai Viteazul apoi şi-a susţinut bacalaureatul. S-a înscris la studii superioare de Teologie la Bucureşti Cluj şi Sibiu iar în 1948 a absolvit Academiei Teologice “Andreiane” din Sibiu.

ÎPS Bartolomeu Anania a avut de asemenea studii, incomplete însă, de medicină la Sibiu şi Cluj şi de muzică instrumentală la Cluj. Aici a participat activ la la cenaclul literar al lui Victor Papilian, pe care-l cunoscuse la Sibiu pe când era student al Acadmiei Teologice.

Student al Universităţii din Cluj şi preşedinte al Centrului Studenţesc „Petru Maior”, conduce în 1946 greva studenţească antirevizionistă şi anticomunistă. Este expluzat din Cluj şi urmează un lung şir de arestări. În 1947, pentru o scurtă perioadă a fost stareţ al Mănăstirii Topliţa.

În toamna lui 1948 la Mănăstirea Bistriţa vâlceană îl cunoaşte pe Patriarhul Justinian, căruia i-a fost colaborator mai bine de 25 de ani, ocupând funcţia de intendent al Palatului Patriarhal.

În 1958 a fost condamnat politic la 25 de ani de muncă silnică, pentru “uneltire contra ordinei sociale” şi închis la Securitate, Jilava, Piteşti şi Aiud. A fost eliberat după şase ani şi două luni, în 1964, prin decret general de graţiere.

În 1964-1965 a fost director al bibliotecii patriarhale, apoi, din 1965 până în 1976 funcţionează, în cadrul Arhiepiscopiei Misionare Ortodoxe Române din America şi Canada, ca secretar eparhial, consilier cultural, secretar general al Congresului bisericesc, director al Cancelariei eparhiale, director al Departamentului Publicaţiilor, reprezentant al relaţiilor interbisericeşti. Primeşte harul preoţei în 1967, fiind hirotonit de episcopul Victorin al Americii pentru ca mai târziu, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să îi acorde rangul de arhimandrit. Ulterior, este distins – pe linie bisericească – cu “Crucea patriarhală”, “Ordinul Sfântului Mormânt” al Patriarhiei Ierusalimului, “Ordinul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel” al Patriarhiei Antiohiei.

În diferite momente ale vieţii i-a cunoscut şi a fost prieten cu Tudor Arghezi, Lucian Blaga şi Vasile Voiculescu. În 1967-1968 – Teatrul “Barbu Delavrancea” din Bucureşti îi pune în scenă poemul dramatic Mioriţa, regia şi scenografia fiind semnate de Marietta Sadova, Mircea Marosin şi Zoe Anghel-Stanca. Acest poem fusese publicat în 1966 cu o Predoslovie de Tudor Arghezi. În 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România şi publică mai multe volume de versuri, precum şi romane iar în 1982 primeşte premiul de dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România, pentru opera “Greul pămânului”. În acelaşi an se pensionează şi se retrage la Mănăstirea Văratec.

În 1990, în Ajunul Crăciunului începe munca de revizuire în limba română şi de comentare a Bibliei, începând cu textul Noului Testament, acţiune extinsă ulterior asupra întregii Sfintei Scripturi, pe o perioadă de unsprezece ani. În ianuarie 1993 Colegiul Electoral Bisericesc îl alege pe arhimandritul Bartolomeu Anania pentru scaunul de Arhiepiscop al Vadului, Feleacului şi Clujului.

La Catedrala arhiepiscopală din Cluj-Napoca este hirotonit şi instalat arhiereu. Ca arhiepiscop al Clujului, va urmări şi va lupta pentru dinamizarea activităţii pastorale a clerului şi pentru diversificarea ei în funcţie de cerinţele actuale ale societăţii, pentru implicarea Bisericii în acţiunile de asistenţă socială organizate, pentru refacerea legăturilor dintre Biserică şi Cultură, pentru îndrumarea expresă a tineretului – de la amvon şi prin diverse întâlniri –, pentru dezvoltarea relaţiilor ecumenice practice prin păstrarea identităţii proprii.

Activitatea scriitoricească a ÎPS Bartolomeu Anania este vastă. A publicat numeroase volume de articole şi studii teologice, memorialistică, romane, teatru, nuvele şi povestiri, fiind distins cu premii şi medalii pentru activitatea întreprinsă. Preşedinţia României îi acordă în anul 2000 medalia jubiliară “Mihai Eminescu” şi Ordinul Naţional pentru Merit în gradul de Mare Cruce.

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca i-a acordat în 2001 titlul de “Doctor Honoris Causa”, titlu primit şi din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca , al Universităţii din Oradea în 2002 şi al Universităţii din Craiova în 2003.

În urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 4 noiembrie 2005 de înfiinţare a unei Mitropolii la Cluj, iniţiativă validată de Adunarea Naţională Bisericească, Bartolomeu Anania este instalat Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului la 25 martie 2006, chiar de Praznicul Bunei Vestiri, de către Patriarhul Teoctist. Din noua structură bisericească, Mitropolitul Bartolomeu Anania s-a implicat îndeaproape în activitatea de dinamizare a vieţii religioase.

*

TVR 1

***

Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1)

***

Pagina sursă…de unde se poate downloada cartea.

[item image]

Read Online(~237 pg)
PDF(6.7 M)
EPUB(286.7 K)
Kindle(~237 pg)
Daisy(~237 pg)
Full Text(463.6 K)
DjVu(3.1 M)

All Files: HTTP

***

Cuprins

1. Creaţia lui Dumnezeu în Dogmatica Sfântului Atanasios Parios [2-4]

2. Credinţa, nădejdea şi dragostea la Sfântul Isaac Sirul [5-13]

3. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin conform Dogmaticii sale [14-56]

4. Problema alegerii: o realitate aparţinând exclusiv lui Dumnezeu sau o lucrare sinergică? [57-69]

5. Sfântul Botez şi botezul lacrimilor la Sfântul Simeon Noul Teolog [70-78]

6. Sfântul Ioan Damaschin vorbind despre Prea Sfânta Treime în Dogmatica sa [79-102]

7. Sfânta Împărtășanie la Sfântul Simeon Noul Teolog [103-106]

8. Sfântul Ambrozie al Milanului despre facerea lumii [107-114]

9. Sfintele Taine în Didahia Sfinţilor Apostoli [115-118]

10. Sfintele Taine în teologia Sfântului Nicolae Cabasila [119-134]

11. Sfintele Taine în Dogmatica Sfântului Atanasios Parios [135-138]

12. Subcapitole tematice:

12. 1. Numărul Sfintelor Taine [139-140]

12. 2. O privire mult mai extinsă asupra Sfintelor Patimi ale Domnului [141]

12. 3. Momentul zămislirii Domnului [142]

12. 4. Tăierea-împrejur şi Sfântul Botez [142]

12. 5. Despre Domnul şi Prea Curata Fecioară [142-143]

12. 6. Cele trei Sfinte Taine ale îmbisericirii [143-144]

12. 7. Realitatea prefacerii Sfintei Euharistii [144]

12. 8. Sfinte Moaşte şi Sfinte Icoane [144-145]

12. 9. Moartea martirică [145-146]

12. 10. Sfinţii Îngeri sunt printre noi [146-147]

12. 11. Diavolii şi Iadul cel veşnic [147-150]

12. 12. Motivele Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu [150-151]

12. 13. Reducţionismul în teologie [151-152]

12. 14. Timpul şi spaţiul [152]

12. 15. Chipul lui Dumnezeu în om [152-153]

12. 16. Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos [153-154]

12. 17. Teologie simbolică [154]

12. 18. Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie [154-155]

12. 19. Teologia ortodoxă şi lumea postmodernă [155]

12. 20. Sfânta Preoţie [155-156]

12. 21. Eshatologie [156-157]

12. 22. Temeiurile dogmatice ale vieţii veşnice [157-158]

12. 23. Mântuirea personală [158-163]

12. 24. Dumnezeu şi libertatea omului [163]

12. 25. Crearea omului [163]

12. 26. Sfinţii lui Dumnezeu [164]

12. 27. Despre faptele divino-umane ale mântuirii personale sau faptele bune [164-166]

12. 28. Sfântul Ambrozie despre viaţa duhovnicească [167]

12. 29. Sfânta Biserică [167-168]

12. 30. Despre însuşirile lui Dumnezeu [168-169]

12. 31. Prezenţa interioară a harului dumnezeiesc [169]

12. 32. Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii şi cu cosmosul [169]

12. 33. Poziţia omului în creaţia lui Dumnezeu [170]

12. 34. Epifanii ale slavei lui Dumnezeu [170]

12. 35. Dorinţele Sfinţilor după adormirea lor [171]

12. 36. Sufletul omului [171]

12. 37. Trupul nostru [171]

12. 38. Sfânta Cruce [172]

12. 39. Glasul Domnului [172]

12. 40. Hristologie [172-173]

12. 41. Raiul [173-174]

12. 42. Viaţa creştină [174]

13. Experienţa harului dumnezeiesc şi a rugăciunii revelatoare la Sfântul Ioan de Kronstadt [175-177]

14. Teologia învierii în II Macabei, capitolul al 7-lea [178-181]

15. Triadologia ortodoxă conform Dogmaticii Sfântului Atanasios Parios [182-186]

16. Consecinţele triadologiei în cunoaşterea mistică la părintele Boris Bobrinskoy [187-193]

17. Experienţa eshatologică a Bisericii şi demitologizarea la Rudolf Bultmann [194-202]

18. Despre transfigurare şi har în teologia lui Karl Rahner [203-211]

19. Doctrina îndumnezeirii şi puterea Duhului Sfânt la teologul baptist Robert Rakestraw [212-221]

20. Evaluarea teologiei mistice simeoniene de către arhiepiscopul Vasile Krivochéine [222-232]