Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 1)

***

Pagina sursă…de unde se poate downloada cartea.

[item image]

Read Online(~237 pg)
PDF(6.7 M)
EPUB(286.7 K)
Kindle(~237 pg)
Daisy(~237 pg)
Full Text(463.6 K)
DjVu(3.1 M)

All Files: HTTP

***

Cuprins

1. Creaţia lui Dumnezeu în Dogmatica Sfântului Atanasios Parios [2-4]

2. Credinţa, nădejdea şi dragostea la Sfântul Isaac Sirul [5-13]

3. Hristologia Sfântului Ioan Damaschin conform Dogmaticii sale [14-56]

4. Problema alegerii: o realitate aparţinând exclusiv lui Dumnezeu sau o lucrare sinergică? [57-69]

5. Sfântul Botez şi botezul lacrimilor la Sfântul Simeon Noul Teolog [70-78]

6. Sfântul Ioan Damaschin vorbind despre Prea Sfânta Treime în Dogmatica sa [79-102]

7. Sfânta Împărtășanie la Sfântul Simeon Noul Teolog [103-106]

8. Sfântul Ambrozie al Milanului despre facerea lumii [107-114]

9. Sfintele Taine în Didahia Sfinţilor Apostoli [115-118]

10. Sfintele Taine în teologia Sfântului Nicolae Cabasila [119-134]

11. Sfintele Taine în Dogmatica Sfântului Atanasios Parios [135-138]

12. Subcapitole tematice:

12. 1. Numărul Sfintelor Taine [139-140]

12. 2. O privire mult mai extinsă asupra Sfintelor Patimi ale Domnului [141]

12. 3. Momentul zămislirii Domnului [142]

12. 4. Tăierea-împrejur şi Sfântul Botez [142]

12. 5. Despre Domnul şi Prea Curata Fecioară [142-143]

12. 6. Cele trei Sfinte Taine ale îmbisericirii [143-144]

12. 7. Realitatea prefacerii Sfintei Euharistii [144]

12. 8. Sfinte Moaşte şi Sfinte Icoane [144-145]

12. 9. Moartea martirică [145-146]

12. 10. Sfinţii Îngeri sunt printre noi [146-147]

12. 11. Diavolii şi Iadul cel veşnic [147-150]

12. 12. Motivele Întrupării Cuvântului lui Dumnezeu [150-151]

12. 13. Reducţionismul în teologie [151-152]

12. 14. Timpul şi spaţiul [152]

12. 15. Chipul lui Dumnezeu în om [152-153]

12. 16. Sfintele Taine ale Bisericii lui Hristos [153-154]

12. 17. Teologie simbolică [154]

12. 18. Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie [154-155]

12. 19. Teologia ortodoxă şi lumea postmodernă [155]

12. 20. Sfânta Preoţie [155-156]

12. 21. Eshatologie [156-157]

12. 22. Temeiurile dogmatice ale vieţii veşnice [157-158]

12. 23. Mântuirea personală [158-163]

12. 24. Dumnezeu şi libertatea omului [163]

12. 25. Crearea omului [163]

12. 26. Sfinţii lui Dumnezeu [164]

12. 27. Despre faptele divino-umane ale mântuirii personale sau faptele bune [164-166]

12. 28. Sfântul Ambrozie despre viaţa duhovnicească [167]

12. 29. Sfânta Biserică [167-168]

12. 30. Despre însuşirile lui Dumnezeu [168-169]

12. 31. Prezenţa interioară a harului dumnezeiesc [169]

12. 32. Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii şi cu cosmosul [169]

12. 33. Poziţia omului în creaţia lui Dumnezeu [170]

12. 34. Epifanii ale slavei lui Dumnezeu [170]

12. 35. Dorinţele Sfinţilor după adormirea lor [171]

12. 36. Sufletul omului [171]

12. 37. Trupul nostru [171]

12. 38. Sfânta Cruce [172]

12. 39. Glasul Domnului [172]

12. 40. Hristologie [172-173]

12. 41. Raiul [173-174]

12. 42. Viaţa creştină [174]

13. Experienţa harului dumnezeiesc şi a rugăciunii revelatoare la Sfântul Ioan de Kronstadt [175-177]

14. Teologia învierii în II Macabei, capitolul al 7-lea [178-181]

15. Triadologia ortodoxă conform Dogmaticii Sfântului Atanasios Parios [182-186]

16. Consecinţele triadologiei în cunoaşterea mistică la părintele Boris Bobrinskoy [187-193]

17. Experienţa eshatologică a Bisericii şi demitologizarea la Rudolf Bultmann [194-202]

18. Despre transfigurare şi har în teologia lui Karl Rahner [203-211]

19. Doctrina îndumnezeirii şi puterea Duhului Sfânt la teologul baptist Robert Rakestraw [212-221]

20. Evaluarea teologiei mistice simeoniene de către arhiepiscopul Vasile Krivochéine [222-232]

3 comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *