Scrierile Părinților apostolici, în trad. Pr. Prof. Dr. Ioan Mihălcescu. Vol. 2, 1928.

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, ed. Scripta.

Sfântul Vasile cel Mare, Despre Botez, ed. Anastasia 1999.

Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept canonic ortodox (vol. 1), ed. IBMBOR, București, 1990.

Anuar Teologie, Sibiu (2007-2008).

Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Stăniloae, Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă, fragmentar, Craiova, 1990.

Idem, O teologie a Icoanei. Studii, ed. Editurii Fundației Anastasia, 2005.

Did you like this? Share it: