Opere complete, vol. 8, p. 301-309

Scrierile complete ale

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu

şi viaţa sa,

comentate

de către

ucenicul şi fiul său întru Domnul,

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

*

Vol. 8

(al 6-lea caiet manuscriptic)

***

Explozii ale inimii sihastre

Aripi în cerurile albastre,

Zboruri tăiate-n fără de apus

Nu vă uitați la trupul meu răpus,

De-apururi înfloriți, fără de veste,

Deschideți guri și râuri de poveste!

***

Transfigurare

[26 ianuarie 1978]

*

Contopirea-n Cel de sus

mi-a fost dată-n viață fiind;

duh în cerul lui Iisus

mi-a fost dat să mă aprind[1].

*

Soarele lucea-n cristale

infinit vibrând culoare,

în viața flăcărilor Sale

de miresme roditoare.

*

Și sosind al nunții ceas,

frăgezimi plăpânde-n mers,

arse înapoi s-au tras

ne-ncăpând în ritm și viers

*

Trupul încă nedeprins

cu fiori prea sfinți, prea puri,

poarta Raiului mi-a ‘nchis:

„Cerul n-ai să poți să-l furi!”.

*

Suflete-n adânc pierdut

fermecat de tot ce-apare,

ia-o de la început

căutând transfigurare!

*

Lutul, pur să-ți ardă-n Soare[2],

ca pădure ce suspină,

când miresme poartă-n floare

și în boare de lumină…

*

Fulgere, sclipiri albastre,

lasă-le-n priveghi pe cale,

în îngenuncheri sihastre

fă din trup o lumânare!

*

Trupul: duh viu, solitar[3],

bântuit de strălucire[4],

înflorit și-nvăluit de har,

ca să-nflorească-n nemurire.

*

Glasuri urlă[5] în pustii…

„Cât iubirea mai e vie,

fragezi, dulci[6], veniți copii

morții toți au să învie![7]”.

***

[29 ianuarie 1979]

Trup, mișcare, duh, statuie

Între ce e și ce nu e,

Duh de farmec, trup de foc[8]

Prins în[9] forme fără loc[10],

Nu vreți vii să-ncremeniți

Numai pururea să fiți!…

*

Mlădiindu-se să spuie

Veșnic unul să se suie

Și rotindu-se în doi[11]

Fulger alb[12] trece prin noi.

***

[30 ianuarie 1978]

Zilele ca fetele

Desfăcându-și pletele,

Fluturându-și umbrele,

Jucăușe foc,

Prinse de mijloc,

Mă aruncă-n joc,

Între ele să mă mistui

Mă tot cheamă-n joc[13].

***

[Variantă a poemului din p. 304]

Trup, mișcare, duh, statuie

între tot ce e și nu e

duh de farmec, trup de foc

curs prin forme fără loc.

*

Vreți de vii să-ncremeniți

și de-a pururea să fiți,

veșnic unul și se suie,

mlădierile să spuie,

cum rotindu-se în doi,

fulger alb trecu prin noi…

***

[Variantă dezvoltată a poemului din p. 305]

Zilele ca fetele

Desfăcându-și pletele,

Turburând luminile,

Jucăușe foc,

Prinse de mijloc

Mă tot chiamă-n joc!…

*

Umbre și furtuni,

Cum să le aduni?!

Umbre[14] și furtuni[15]

*

Ochii care plâng,

Ochii ce mă frâng

Sânge luminând!…

*

Roțile rotesc,

Sferele rodesc

Luminând ceresc[16]

*

S-adâncesc vâlvoi

Cerurile-n noi

Scânteiază-apoi.

*

Criptele de vis

Raiul au deschis…

…Curg în Paradis!

*

Mă desfac de zare,

De întruchipare[17];

Mă îmbrac în soare[18]

*

Și pătrund lumină,

Fragedă, virgină…

Cât o să mă țină[19].

Creșterea în floare[20],

Albă, creatoare,

Nesfârșită, mare,

De culori ce-n unde

Infinit s-ascunde,

Văluind[21] profunde,

Valuri triumfale

De mândre spirale

În ocolita vale[22],

Ce zidește-n forme

Răbufniri și norme,

Ne-ntrupatul gând

Jucând, surâzând

În grădini de aur,

Râvnit de balaur[23]!

*

Tot ce nu se-nchide

Pieptul își deschide,

Când din tot ce-a fost

Singură cu rost,

Rostul nimănui

În sufletul oricui!

***

[Foaie disparată. Prima pagină]

Sensibil  Normal  Obișuit

Egreta     Perla      Litoral

3           5               7

*

Sensibil 3

Normal 5

Obișnuit 7

*

ULTRALAN[24] – vitilig

*

Traian  Nr. 30. Nu are telefon.

*

Ion Ionescu

*

A.   Coreli, Concerto Gros[s]o[25].

*

Str. Cincinat Pavelescu, nr. 2 bis, Buzoianu Gheorghe.

Mașina nr. 7, din gară.

În fața parcului.

[Te] dai jos la stația Integrata de lână[26]

[Drumul durează] ½ oră.

Din stație mergi drept pe șosea, pe [aceea pe] care merge mașina înainte…și [apoi] a patra stradă la dreapta.

*

Dimineața, 513 [minute].

Trenul de Timișoara, de la Roșiori pentru Constanța. Tichet. Direct.

*

Telefon: 30. 06. 54[27]

Nelu: 43. 25. 64

Aurel: 30. 06. 54

Ionel: 11. 16. 81

Victoria: 87. 30. 01.

*

Tr. 12, bloc bis, Piața Unirii. Tramvai 30.

*

Păstrez în mine unda ne-ntinată

Din bucuria-n început creată,

Port setea de-a mușca și de a rupe

Din necreat și necuprins ce curge,

În forme și senzații mereu noi

Când valuri și mlădieri despoi.

***


[1] Urmează versuri tăiate:

„și din flacără și soare

s-au născut culori; cristale

în nemărginita boare

s-au pornit culo[are]”.

[2] Să-ți ardă întreaga ființă în lumina Soarelui ceresc, în lumina dumnezeiască.

[3] În loc de solitar, în prima variantă era: și altare.

E vorba despre faptul, că în lumina dumnezeiască trupul pare în întregime o ființă spirituală, un duh viu.

[4] Trupul e plin de strălucirea luminii dumnezeiești.

[5] A doua variantă: sună.

[6] În loc de fragezi, dulci, o a doua variantă: frăgezimi.

[7] V: Morții totuși au să-nvie!

[8] Când sunt plin în sufletul meu de lumina dumnezeiască și trupul meu e plin de focul luminii. Eu, în integralitate, sunt un foc dumnezeiesc.

[9] V: Scurs prin…

[10] Vederile extatice sunt formate din forme dumnezeiești, care nu se găsesc în niciun loc terestru, pentru că sunt mai presus de timp.

[11] Sunt unitar în lumina dumnezeiască, sunt unul…dar format din doi, din trup și suflet.

[12] Lumina dumnezeiască văzută extatic.

[13] În afară de primul și ultimul vers toate celelalte versuri sunt tăiate în M.

[14] Lucuri dumnezeiești, văzute în extaz, și aproape neînțelese…

[15] Mulțimi de ființe cerești și de lucruri dumnezeiești văzute în extaz și care veneau ca niște furtuni de descoperiri…ca niște furtuni pline de noutate în mod extatic.

[16] Roțile și sferele reprezentând ființe spirituale văzute de către Fericitul Ilie în extaz.

[17] Mă desfac de lucrurile terestre și temporale…

[18] Mă îmbrac, sunt plin, sunt scăldat în slava Sa.

[19] Și mă umplu și înțeleg lumina dumnezeiască pe cât mă țin puterile ființei mele.

[20] În lumina dumnezeiască.

[21] O formă contrasă a lui: învăluind.

[22] În ocolita/acoperita de lumină vale a inimii se petrec toate aceste vederi dumnezeiești.

[23] V: Râvnit și de faur!

[24] Un unguent. A se vedea: http://www.pcfarm.ro/prospect.php?id=790.

[25] A se vedea:

http://www.youtube.com/watch?v=mMOA_1LY0J4&feature=related.

[26] Din Constanța: http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/actualitate/disparitia-industriei.html.

[27] Număr șters.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *