Pachetul de memorare (3)

Verbul în limba latină

Conj.[ugări]: I: a, II: e; III: e>i; IV: i

*

Gerunziul e întrebuințat cu funcția de substantiv.

Imperfectul și mai mult ca perfectul conjunctivului latin se traduc prin prezentul și perfectul optativului românesc, pentru că latina nu are optativ.

*

Diateza activă

Indicativ

prezent: -o, -s, -t, -mus, -tis, -nt

imperfect: –ba m, -ba s, -ba t, -ba mus, -ba tis, -ba nt

viitor I: –bo (pentru conjunctiv I și II) [-am, -es, -et, -emus, -etis, -ent], bi s, bi t, bi mus, bi tis, bu nt

perfect: -i, -isti, -it, -imus, -istis, -erunt (-ere)

m.m.c.p.: –e ram, -e ras, -e rat, -e ramus, -e ratis, -e rant

viitor II: –er o, -e ris, -e rit, -e rimus, -e ritis, -e rint

*

Conjunctiv

prezent: a/e m, e s, e t, e mus, e tis, e nt

imperfect: re m, re s, re t, re mus, re tis, re nt

perfect: eri m, eris, erit, erimus, eritis, erint

mmcp: isse m, isses, isset, issemus, issetis, issent

*

Imperativ

prezent: sg. II – (mori!); pl. II te (muriți!)

viitor I: sg. II to (să mori!), sg. III to / pl. II : tote, pl. III nto

*

Gerunziu

N. re (a iubi)

G. ndi (de a iubi)

D. ndo (spre a iubi)

Ac. ad aman dum (pentru a iubi)

Abl. ndo (prin a iubi, iubind)

*

Participiu (declinarea a III-a)

prezent:

sg. (care iubește): N: ns, G: ntis, D: nti, Ac: ntem, Abl: nte

pl. (care iubesc): N: ntes, G: ntium, D: ntibus, Ac: ntes, Abl: ntibus

viitor: ama-t/sur us, a, um (cel/cea care va iubi)

*

Infinitiv

prezent: re (a iubi)

perfect: –isse (a fi iubit)

viitor: ama t urum, uram, urum/ uros, uras, ura fuisse (că voi iubi)

*

Supin

tulpina prezentului + t/s + um

ama t um = spre a iubi

*

Formele în DEX (la fiecare verb în parte)

1. Ind. prez. I;  2. inf. prez. ; 3. indic. perf. I; 4. supin

Paradigmă: voco, vocare, vocavi, vocatum.

*

infectum (durativ): Pr-R-VT-S-Des (prezent, imperfect, viitor I)

perfectum (finit): Pr-R-VT-S1-S2-Des (perfect, mmcp și viitor II)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *