Pachetul de memorare (10)

Pagina a 10-a


Alte pronume nedeclinabile

unus, una, unum (G. unius, D. uni) = un, una, singur, singură

allus, a, um (G. ullius, D. ulli) = vreunul, un oarecare

nullus, a, um (G. nullius, D. nulli) = niciunul, niciuna

nonnullus, a, um (G. nonnullius, D. nonnulli) = un oarecare

uter, utra, utrum = oricare din doi

alius, alia, aliud (G. alius, D. alii) = unul, alta

alter, altera, alterum = celălalt din doi

solus, sola, solum (G. solius, D. soli) = singur, singură

totus, tota, totum (G. totius, D. toti) = tot, toată, întreg, întreagă

uterque, utraque, utrumque (G. utriusque, D. utrique) = oricare din doi, amândoi

unusquisque = fiecare în parte

*

Numeralul

a) cardinal

Primele 3 nu se declină.

De la 200-900 se declină ca adjective de clasa I cu 3 terminații dar numai la plural.

Miile se declină la plural: milia.

1. unus, una, unum

2. duo, duae, duo

3. tres, tres, tria

4. quattuor

5. quinque

6. sex

7. septem

8. octo

9. novem

10. decem

*

b) ordinal

Se declină ca adjectivele de clasa I: -us, -a, -um

1. primus, prima, primum (întâiul, întâia)

2. secundus, secunda, secundum

3. tertius, a, um

4. quartus, a, um

*

c) distributiv

Arată împărțirile, grupările.

Se declină ca un adjectiv de clasa I: -us, -a, -um dar numai la plural.

1. singuli, ae, a (câte unul, câte una)

2. bini, ae, a

3. terni, ae, a

4. quaterni, ae, a

*

d) adverbial

Se folosesc ca adverbe nedeclinabile și răspund la întrebarea: De câte ori?

1. semel (o dată)

2. bis (de două ori)

3. ter

4. quater

5. quinquies

***

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *