A vedea și a fi văzut (vol. 1)

*

De aici puteți downloada cartea.

[item image]

(~460 pg)Read Online
(7.4 M)PDF
(464.8 K)EPUB
(~460 pg)Kindle
(~460 pg)Daisy
(848.9 K)Full Text
(5.0 M)DjVu

All Files: HTTP

***

Pagina de titlu:

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

A vedea şi a fi văzut

De la privirea contextuală şi fixaţia vizuală

la contemplarea creației şi vederea lui Dumnezeu

*

Vol. 1

**

Teologie pentru azi

București

2011

***

Cuprins

1. Introducere. O invitaţie la teologie în spaţiul postmodernităţii, 6-10.

2. Între definiţii ale vederii şi ochii propuşi de medicină, 11-111.

2. 1. Vederea în dicţionare, 11-71 /  2. 1. 1. În limba română, 11-46 / 2. 1. 2. În limba latină, 47-54 / 2. 1. 3. În limba greacă veche, 55-61 / 2. 1. 4. În limba franceză, 62-65 / 2. 1. 5 În limba germană, 66-67 / 2. 1. 6. În limba italiană, 68-69 / 2. 1. 7. În limba engleză, 70-71.

2. 2.  Vederea în medicină, 72-105 / 2. 2. 1. Sistemul optic uman, 72-95 / 2. 2. 1. 1. Anatomia ochiului uman, 72-78 / 2. 2. 1. 2. Traiectul fiziologic al vederii, 79-84 /  2. 2. 1. 3. Traiectul psihic al vederii, 85-95.

2. 2. 2. Patologia vederii, 96-105.

2. 2. 3. Relaţia dintre ochiul uman şi culori, 106-111.

3. Privire şi vedere: o trecere liberă sau o trecere amputată a lumii spre noi înşine?, 112-118.

4. Văd ceea ce sunt sau văd ceea ce se vede?, 119-179 / 4. 1. Vederi diferite ale aceleiaşi realităţi: Dumnezeiescul Augustin al Hipponei pe drumul spre credinţă, 119-123/ 4. 2. Puterile sufletului şi înţelegerea noastră în teologia Sfântului Teofan Zăvorâtul, 124-128 / 4. 3. Platon cel din scrisori sau vorbirea despre sine către alţii, 129-140 / 4. 4. Vederea în teoria vederii a lui George Berkeley, 141-149 / 4. 5. Imaginea de sine din epistolarul lui Nietzsche,  150-179.

5. Vedere şi cunoaştere, 180-204 / 5. 1. Cunoaşterea la Socrate, 180-181 / 5. 2. Vederea şi cunoaşterea la Aristotel, 182-184 / 5. 3.  Sufletul şi cunoaşterea la Plotin, 185-189 / 5. 4. Termenii cunoaşterii la Pascal, 190-196 /  5. 5. Cum vede Nietzsche  în „Dincolo de bine şi de rău”, 197-204.

6. Cunoaştere de sine şi cunoaştere iluzorie, 205-231 / 6. 1. Cunoaşterea de sine a omului credincios după Sfântul Isaac Sirul, 205-231.

7. Între vederea diurnă şi vederea onirică, 232-261 / 7. 1. Ziua şi noaptea în Jurnalul lui Eugène Delacroix, 232-256 / 7. 2. Simţul culorii la Paul Gauguin, 257-261.

8. Obiectualizarea imaginii, 262-303 / 8. 1. Impactul imaginii obiect în pornografie sau despre crearea obsesiei genitale, 262-266 /  8. 2. Sexul regizat şi falsa dezinhibare, 267 / 8. 2. 1. Despre ce poţi vedea dincolo de…pictorialul erotic, 268-270 / 8. 2. 2. Despre ideologia saiturilor porno, 271-276 / 8. 3. Constructul vizual Rambo sau despre ideologizarea forţei, 277-281 / 8. 4. Ucigând iadul cu pistolul sau Constantine ne învaţă cu demonii printre noi, 282-286 / 8. 5. Mesmeea sau cultura imaginilor insolite şi pline de stranietate, 287-293 /8. 6. Imaginea hipermodernă: reperul vandabil al zilelor noastre, 294-303 / 8. 6. 1. Imaginea-exces, 294-298 / 8. 6. 2. Imaginea-multiplex,  299-301 / 8. 6. 3. Imaginea-distanţă, 302-303.

9. Omul redus la vedere sau concepţia restrictivismului secular, 304-314 / 9. 1. Femeia de mâncare, 304-305 / 9. 2. Plata pentru o frumuseţe perisabilă, 306-311 / 9. 3. Sex cu părinţii sau implementarea ideologiei porno într-un protest social, 312-314.

10. Publicitatea sau standardizarea vederii, 315-329 / 10. 1. Imagologia publicitară a supermarketului Carrefour, 315-321 / 10. 2. Reclama TV. Ce conţinut ideatic au enervantele pauze publicitare?, 322-327 / 10. 3. Imagologia reclamelor  hipermarketului Cora, 328-329.

11. Obsesia vizuală sau haina demonică a ficţionalului, 330-407 / 11. 1. Imaginile obsesive ale liricii eminesciene, 330-407 / 11. 1. 1. Semnificaţiile vederii în poezia lui Mihail Eminescu, 330-382 / 11. 1. 2. Femeia în lirica eminesciană, 383-389 / 11. 1. 3. Chipul geniului în lirica eminesciană, 390-399 / 11. 1. 4. Raportarea la moarte a lui Eminescu, 400-407.

12. A vedea în roman sau a vedea prin scris, 408-458 / 12. 1. Părintele Abel Pavel, confidentul Roxanei, 408-421 / 12. 2. Portrete din casa morţilor, 422-448 / 12. 3. Balzac şi descriptivitatea imagologică, 449-458.

***

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *