Opere complete (vol. 8) [20]

Scrierile complete ale

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu

şi viaţa sa,

comentate

de către

ucenicul şi fiul său întru Domnul,

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Vol. 8

(al 6-lea caiet manuscriptic)

Paginile 293-311

***

Luceafăr

Podoaba nunții în nuntași…

*

Tu, bucurie a dragostei din cer

În suflet zâmbetul îmi lași…

*

Și plouă mirul pe văier,

Pe urma vechilor mei pași,

Mă-nalț și nu-ndrăznesc să cer,

Ce am avut și nu mai am[1].

*

Și-mi pare truda în zadar

Și mustul nopții-n gust îl am.

*

Lumină vie…odată. Îmi transpar…

*

Pierdui al inimii balsam

Și rupt de cer în nopți dispar.

***

Ce sunt aceste chipuri oare,

Ce mă-nconjoară și în care,

Se oglindește-acelaș soare

Si au în mine asemănare?!

*

Și dacă mor în mine moare,

Ceva din veșnica-ntrupare[2]

***

Mi-e plecat Îngerul în slavă

și înnorată și bolnavă

mi-e inima picând[3] otravă.

***

[19 ianuarie 1978]

Cântecul se face joc,

Jocul limbilor de foc,

De mireasmă și tămâie,

Ce se-nalță și mângâie.

***

[22 ianuarie 1978]

De câte ori revin la scris mă simt într-o lume de forțe, în care, despuiat de mine însumi, cel de toate zilele, intru, cu sau fără voia mea, într-un nou univers de energii și fluizi magnetici, care, peste ani, îi recunosc aceeași ca în tinerețe, în maturitate și acum, la bătrânețe.

Totul se petrece pe deasupra și în afara vieții cotidiene, la sânul căreia am supt, care m-a hrănit, care mă alimentează cu fapte, cu realitatea epocii în care viețuiesc.

Și așa mă înfrățesc sau mă adun cu frații mei de geniu, pentru că în aceste clipe mă recunosc.

Însă nu eu, ratatul, ci spiritul meu, care din când în când mai atinge înaltul.

***

Explozii ale inimii sihastre

Aripi în cerurile albastre,

Zboruri tăiate-n fără de apus

Nu vă uitați la trupul meu răpus,

De-a pururi înfloriți, fără de veste,

Deschideți guri și râuri de poveste!

***

Transfigurare

[26 ianuarie 1978]

Contopirea-n Cel de sus

mi-a fost dată-n viață fiind;

duh în cerul lui Iisus

mi-a fost dat să mă aprind[4].

*

Soarele lucea-n cristale

infinit vibrând culoare,

în viața flăcărilor Sale

de miresme roditoare.

*

Și sosind al nunții ceas,

frăgezimi plăpânde-n mers,

arse înapoi s-au tras

ne-ncăpând în ritm și viers

*

Trupul încă nedeprins

cu fiori prea sfinți, prea puri,

poarta Raiului mi-a ‘nchis:

„Cerul n-ai să poți să-l furi!”.

*

Suflete-n adânc pierdut

fermecat de tot ce-apare,

ia-o de la început

căutând transfigurare!

*

Lutul, pur să-ți ardă-n Soare[5],

ca pădure ce suspină,

când miresme poartă-n floare

și în boare de lumină…

*

Fulgere, sclipiri albastre,

lasă-le-n priveghi pe cale,

în îngenuncheri sihastre

fă din trup o lumânare!

*

Trupul: duh viu, solitar[6],

bântuit de strălucire[7],

înflorit și-nvăluit de har,

ca să-nflorească-n nemurire.

*

Glasuri urlă[8] în pustii…

„Cât iubirea mai e vie,

fragezi, dulci[9], veniți copii

morții toți au să învie![10]”.

***

[29 ianuarie 1979]

Trup, mișcare, duh, statuie

Între ce e și ce nu e,

Duh de farmec, trup de foc[11]

Prins în[12] forme fără loc[13],

Nu vreți vii să-ncremeniți

Numai pururea să fiți!…

*

Mlădiindu-se să spuie

Veșnic unul să se suie

Și rotindu-se în doi[14]

Fulger alb[15] trece prin noi.

***

[30 ianuarie 1978]

Zilele ca fetele

Desfăcându-și pletele,

Fluturându-și umbrele,

Jucăușe foc,

Prinse de mijloc,

Mă aruncă-n joc,

Între ele să mă mistui

Mă tot cheamă-n joc[16].

***

[Variantă a poemului din p. 303]

Trup, mișcare, duh, statuie

între tot ce e și nu e

duh de farmec, trup de foc

curs prin forme fără loc.

*

Vreți de vii să-ncremeniți

și de-a pururea să fiți,

veșnic unul și se suie,

mlădierile să spuie,

cum rotindu-se în doi,

fulger alb trecu prin noi…

***

[Variantă dezvoltată a poemului din p. 304]

Zilele ca fetele

Desfăcându-și pletele,

Turburând luminile,

Jucăușe foc,

Prinse de mijloc

Mă tot cheamă-n joc!…

*

Umbre și furtuni,

Cum să le aduni?!

Umbre[17] și furtuni[18]

*

Ochii care plâng,

Ochii ce mă frâng

Sânge luminând!…

*

Roțile rotesc,

Sferele rodesc

Luminând ceresc[19]

*

S-adâncesc vâlvoi

Cerurile-n noi

Scânteiază-apoi.

*

Criptele de vis

Raiul au deschis…

…Curg în Paradis!

*

Mă desfac de zare,

De întruchipare[20];

Mă îmbrac în soare[21]

*

Și pătrund lumină,

Fragedă, virgină…

Cât o să mă țină[22].

***

Creșterea în floare[23],

Albă, creatoare,

Nesfârșită, mare,

De culori ce-n unde

Infinit s-ascunde,

Văluind[24] profunde,

Valuri triumfale

De mândre spirale

În ocolita vale[25],

Ce zidește-n forme

Răbufniri și norme,

Ne-ntrupatul gând

Jucând, surâzând

În grădini de aur,

Râvnit de balaur[26]!

*

Tot ce nu se-nchide

Pieptul își deschide,

Când din tot ce-a fost

Singură cu rost,

Rostul nimănui

În sufletul oricui!

***

[Foaie disparată. Prima pagină]

Sensibil  Normal  Obișuit

Egreta     Perla      Litoral

3           5               7

Sensibil 3

Normal 5

Obișnuit 7

*

ULTRALAN[27] – vitilig

Traian  Nr. 30. Nu are telefon.

Ion Ionescu

A. Coreli, Concerto Gros[s]o[28].

*

Str. Cincinat Pavelescu, nr. 2 bis, Buzoianu Gheorghe.

Mașina nr. 7, din gară.

În fața parcului.

[Te] dai jos la stația Integrata de lână[29]

[Drumul durează] ½ oră.

Din stație mergi drept pe șosea, pe [aceea pe] care merge mașina înainte…și [apoi] a patra stradă la dreapta.

*

Dimineața, 513 [minute].

Trenul de Timișoara, de la Roșiori pentru Constanța. Tichet. Direct.

*

Telefon: 30. 06. 54[30]

Nelu: 43. 25. 64

Aurel: 30. 06. 54

Ionel: 11. 16. 81

Victoria: 87. 30. 01.

*

Tr. 12, bloc bis, Piața Unirii. Tramvai 30.

***

Păstrez în mine unda ne-ntinată

Din bucuria-n început creată,

Port setea de-a mușca și de a rupe

Din necreat și necuprins ce curge,

În forme și senzații mereu noi

Când valuri și mlădieri despoi.

***

[A doua pagină]

Nina 12. 029

Ileana 12. 257

Nițu Camel* 1. 28. 48

Lenuța Valentin* 13.585.

*

Eforie

Tren București I  150 [lei]

Tren Turnu 300 [lei]

Bani Ilie [Mocanu] 2400 [lei]

Bani Green [Mocanu]: 700

Total: 3400 [lei]

– 500

2900

Împărțit la 2 = 1450.

Pe din două: 700 și 750.

*

Ilie [Mocanu]

Cheltuieli personale

250 umbrelă

60 papuci

50 prosop

65 casetă

50 Călătorie Mangalia

10 lei plaja

485-500

***

Iubirea mea de cer

încremenită-n ger,

*

Oglindă și opal

de limpede cristal,

*

Vibrație de miez,

de soare în amiezi.

***

Tu, vie, vie, vie

lumină viorie,

de ape care curg

în zori și în amurg!


[1] Durerea pentru pierderea vederii extatice continue.

[2] Plec de aici, în sufletul meu, cu vederile extatice pe care le-am văzut. Vederile extatice sunt veșnica-ntrupare a luminii dumnezeiești.

[3] Picurând.

[4] Urmează versuri tăiate:

„și din flacără și soare

s-au născut culori; cristale

în nemărginita boare

s-au pornit culo[are]”.

[5] Să-ți ardă întreaga ființă în lumina Soarelui ceresc, în lumina dumnezeiască.

[6] În loc de solitar, în prima variantă era: și altare.

E vorba despre faptul că în lumina dumnezeiască trupul pare în întregime o ființă spirituală, un duh viu.

[7] Trupul e plin de strălucirea luminii dumnezeiești.

[8] A doua variantă: sună.

[9] În loc de fragezi, dulci, o a doua variantă: frăgezimi.

[10] V: Morții totuși au să-nvie!

[11] Când sunt plin în sufletul meu de lumina dumnezeiască și trupul meu e plin de focul luminii. Eu, în integralitate, sunt un foc dumnezeiesc.

[12] V: Scurs prin

[13] Vederile extatice sunt formate din forme dumnezeiești, care nu se găsesc în niciun loc terestru, pentru că sunt mai presus de timp.

[14] Sunt unitar în lumina dumnezeiască, sunt unul…dar format din doi, din trup și suflet.

[15] Lumina dumnezeiască văzută extatic.

[16] În afară de primul și ultimul vers toate celelalte versuri sunt tăiate în M.

[17] Lucruri dumnezeiești, văzute în extaz, și aproape neînțelese…

[18] Mulțimi de ființe cerești și de lucruri dumnezeiești văzute în extaz și care veneau ca niște furtuni de descoperiri…ca niște furtuni extatice pline de noutate.

[19] Roțile și sferele reprezentând ființe spirituale văzute de către Fericitul Ilie în extaz.

[20] Mă desfac de lucrurile terestre și temporale…

[21] Mă îmbrac, sunt plin, sunt scăldat în slava Sa.

[22] Și mă umplu și înțeleg lumina dumnezeiască pe cât mă țin puterile ființei mele.

[23] În lumina dumnezeiască.

[24] O formă contrasă a lui: învăluind.

[25] În ocolita/acoperita de lumină vale a inimii se petrec toate aceste vederi dumnezeiești.

[26] V: Râvnit și de faur!

[27] Un unguent. A se vedea:

http://www.pcfarm.ro/prospect.php?id=790.

[28] A se vedea:

http://www.youtube.com/watch?v=mMOA_1LY0J4&feature=related.

[29] Din Constanța:

http://www.ziuaconstanta.ro/rubrici/actualitate/disparitia-industriei.html.

[30] Număr șters.

Pe margine de Eminescu [2]

Un citat binecunoscut din Eminescu, pe care îl scriu toți liceenii în referate (fără să-l priceapă), este: „Dumnezeul geniului m-a sorbit din popor cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar”.

Soarele e simbol al Dumnezeirii, iar faptul că soarbe un nor din mare îmi rememorează o altă poezie, a monahiei-poete Cassia (sau Cassiana), și pe care am ascultat-o cu toții de curând:

„Doamne, femeia ceea ce căzuse în păcate multe, simțind Dumnezeirea Ta, luând rânduială de mironosiță, și tânduindu-se a adus Ție mir, mai înainte de îngropare, zicând: Vai mie! Că noapte îmi este mie înfierbântarea desfrâului și întunecată și fără de lună pofta păcatului. Primește izvoarele lacrimilor mele, Cel ce scoți cu norii apă din mare (s. n.); pleacă-Te spre suspinurile inimii mele, Cel ce ai plecat cerurile cu nespusa plecăciune [a întrupării Tale] …”[1].

De asemenea, noaptea fără de lună va reverbera unele situații poetice romantice…


[1] Triod, București, 2000, p. 577.

Abisuri și visuri

În momentele de cumpănă din viața mea, când mi-e greu și mă simt la restriște, mă văd suspendată într-un abis. Și această părăsire e o lepădare de părerea că ar putea exista în această lume lucruri de care să te agăți.

Dacă vrei să te agăți, Dumnezeu îți rupe toate crăcile, pentru că doar El te ține în palmă, pe tine și tot universul cu planete rotitoare.

Când eram mică, aveam două vise care se repetau: unul în care fugeam și deodată mi se tăiau genunchii și nu mai puteam înainta și celălalt în care începeam să zbor, dar eram conștientă că e un lucru nefiresc și muream de frică să nu cad – zburam, deși știam că nu pot să zbor și mă înecam de angoasă în vis.

În basmul Făt-Frumos din lacrimă al lui Eminescu, Făt-Frumos și fata Genarului fug până când „li se păru că nu mai pot merge, asemene celor ce vor să fugă în vis și cu toate acestea nu pot”[1].

Exemplu de mai sus e unul ilustrativ pentru felul în care trebuie interpretate visele la Eminescu, pentru că unele dintre ele, cel puțin, nu se încadrează la categoria visului romantic (Albert Béguin: Sufletul romantic și visul).

Visul din copilărie, în care „vorbește prin somn, zâmbind, cu Maica Domnului”[2] e mai degrabă biografic decât romantic.


[1] Eminescu, Proză literară, EPL, 1964, p. 18-19.

[2] Idem, p. 110.