Opere complete (vol. 8) [37]

Scrierile complete ale

Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu

şi viaţa sa,

comentate

de către

ucenicul şi fiul său întru Domnul,

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruş

Vol. 8

(al 6-lea caiet manuscriptic)

Paginile 456-460

***

8

Fondul lucrurilor e bunătatea iar forma lor armonioasă e reflexul frumuseții divine.

Dumnezeu coboară în lume prin iubire și lumină, care apoi se întorc spre obârșie după puterea Sa.

Participare. Acțiunea de coborâre și înălțare.

Esențele pure cu cât participă la mai multe moduri de înțelegere cu atât sunt mai aproape de Dumnezeu.

Omul participă la existență, viață, suflet, spirit.

Ierarhia este o instituție sacră, mijlocitoare între Dumnezeu și creaturi.

Binele și frumosul sunt două aspecte ale aceleiași realități.

*

Ierarhia cerească

E o învățătură pe care Dionisie Areopagitul o deține de la Apostolul Pavel.

*

I

Serafimi (lumină și căldură, cuvânt ebraic)

Heruvimi (prisos de înțelepciune)

Tronuri (statornicie în rang, independență față de orice lucru necurat, facultatea de a purta nemijlocit pe Dumnezeu)

*

Aceasta se constitutie în prima triadă. Ranguri, coruri.

Imnul acestei ierarhii: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor…

***

II

Stăpânirile (siguranță în neprihănire, modelându-se și modelând)

Virtuțile (energie în imitarea lui Dumnezeu)

Puterile (ordinea desăvârșită în care se oferă înrâuririi lui Dumnezeu)

*

Îngerii din această categorie primesc splendorile divine prin mijlocirea celei dintâi categorii/ierarhii.

***

III

Principatele (autoritate de comandă)

Arhanghelii (trimișii, solii, organele de comunicație)

Îngerii

***

Daniel X : Cel veșnic a pus limitele națiunilor după numărul Îngerilor Săi.

Fiecare națiune e călăuzită de câte un Înger, care o conduce spre unitatea* divină[1].

Ex: egiptenii, babilonienii etc.

Poporul evreu a fost popor ales fiindcă prin voință proprie s-a menținut în credință.

Ierarhia cerească e alcătuită din trei triade de Îngeri nenumărați ca număr.

Constituția intimă a ierarhiei cerești numai Dumnezeu o cunoaște.

Aceste 3 triade înconjoară concentric Divinitatea, ca niște cercuri care se lărgesc[2] unul după altul depărtându-se. Lucru pe care eu l-am văzut extatic.

*

[Contrapagină nescrisă.]

***

9

Cele trei triade îngerești sunt asemenea a trei ghirlănzi uriașe și inegale, dintre care fiecare e împletită în trei feluri deosebite de flori spirituale.

*

Ierarhii sunt îngeri în trup, cu condiția să realizeze în persoana lor perfecțiunile primite de la ordinul îngeresc.

*

Forma cea mai obișnuită de apariție a Îngerilor este cea antropomorfă dar apar și în formă de simboluri și zoomorf. Îngerii se mai sensibilizează[3] și ca apă, vânt, foc și lumină[4].

*

Liturghia noastră e o imitație a Liturghiei cerești.

*

Lucirea făcliilor[5] e semnul[6] iluminării mistice.

*

Între lumea Îngerilor și lumea oamenilor există o cumunicare continuă.

*

[Sfântul] Dionisie [Areopagitul] are despre har o concepție energetică, dinamică, care mistuie răul. E un foc curățitor, regenerator.

*

Mistică liturgică.

Principiul general al vieții creștine este omul capabil de progres [duhovnicesc].

Cununa vieții duhovnicești este îndumnezeirea.

Asemănarea cu Tatăl ceresc este o poruncă [evanghelică].

*

Pag. 153. „Singurătatea contemplativă a unui anahoret, departe de a fi o cușcă a egoismului, e un orizont nemărginit (sic) [acolo] unde apare lumina dumnezeiască, [pentru că] se simte înfrățit prin iubire cu  întreaga lume creaturală”.

*

Asceza e partea de colaborare a omului [cu Dumnezeu].

Mistica e modul în care Se manifestă Dumnezeu în noi.

*

[Sfântul] Dionisie Areopagitul vorbește despre purificare, iluminare, desăvârșire.

Toma de Aquino vorbește despre calea negativă, calea iluminativă și calea unitivă.

În practică se pot suprapune ca trei lucruri concomitente sau simultane.

Pentru că tot ce se cucerește [în viața ascetică] se menține prin strădanii necontenite.

*

Asceză înseamnă exercițiu. Ea e un mijloc în vederea unui scop.

*

[Contrapagină goală.]


[1] Tot subliniată cu roșu.

[2] Ibidem.

[3] Apar sub formă sensibilă.

[4] Sublinierile sunt cu roșu.

[5] Lumina lumânărilor.

[6] Simbolul.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *