Pachetul de memorare (34-35)

Pagina a 34-a

Circumstanțialele finale [în limba latină] exprimă scopul.

Conjuncții specifice: ut(i)= (ca) să; ne, quo și quia urmate de conjunctiv în mod neapărat; ut ne = pentru ca să nu.

quo = ca prin aceasta

qua = ca pe această (cale)

*

Incidentele finale.

*

Circumstanțialele consecutive exprimă tendința înserierii evenimentelor în sine.

Corelative în regentă: sic, ita, tam etc. iar conjuncții: ut și ut non urmate de conjuncții.

tantum abest = atât lipsește

Consecutiva apare după regenta sa cu modul conjunctiv.

Comparativa apare înainte de regenta sa cu modul indicativ.

*

Circumstanțialele cauzale

Conjuncții: quod, quia, quoniam, quando și quandoquidem, cum, quod, quia = (faptul) că, pentru că.

quoniam, quando = de vreme ce, o dată ce.

Corelativele din regentă: eo, idcirco, ideo, propterea, ob eam rem, ob hanc causam (ultimele două sunt locuțiuni).

cum = fiindcă, deoarece (como e latinescul popular)

dum = câtă vreme

ubi = o dată ce

quatenus = în măsura în care

cur = de ce

***

Pagina a 35-a

Circumstanțialele condiționale

Conjuncții: si, ni, nisi, si non = dacă, dacă nu.

sed si, quod si = iar dacă

si vero = dacă însă

si tamen = dacă totuși

si iam = dacă deja, într-adevăr

si maxime = dacă de-a binelea; mai ales dacă

si quidem = măcar dacă

si modo = numai dacă

si quis = dacă cineva

si qui = dacă careva

sis (si+ vis) și sodes (si + audes) = dacă vrei/ corelative cu românescul: rogu-te.

nimirum (adv.) = nu-i (de) mirare > cu adevărat, anume

nisi (adv.) = dacă nu, decât dacă, decât

quid, si non = ce, dacă nu…

sin, si minus = dacă nu prea

si modo = numai dacă

dum, dum modo, modone = numai să (nu)

*

Circumstanțiale comparative

Corelative: ita, sic, item, aeque, adeo, tantopere etc.

Conjuncții:

ut(i) = (pre) cum

sicut, velut = precum, așa cum

prout = după cum

tamquam = tot atât…pe cât

tamdiuquamdiu = atâta timp…cât timp

tantusquantus = atât de mare…cât

tantumquamtum = atât de mult…cât

tantiquanti = de atâta preț…cât

talisqualis = asemenea…ca

taliterqualiter = astfel…precum

totquot = atâția…câți sau

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *