Pagina 46

Substantivele neutre [în limba latină], la orice declinare, au la N, Ac și V plural desinența a.

Vocativul singular prezintă terminația e doar la substantivele de declinarea a II-a cu N. în –us.

*

Substantivele de dec. a III-a imparisilabice sunt acelea care au un nr. diferit de silabe între N și G sg. iar cele parisilabice sunt cele care au N și G sg. identic.

*

Substantivele neutre parisilabice de dec. a III-a vor avea întotdeauna Abl. sg. și vocala specifică închisă: e ī

*

Adjectivul are 3 clase și se acordă în gen, număr și caz cu substantivul pe lângă care stă.

*

Pagina 47

Adjectivele [latine]:

a) clasa I: rad + 3 ter.

us (M, dec. a II-a)

a (F, dec. I)

um (N, dec. a II-a) / sg: N. Ac. V. –um, G. –i, D. Abl. –o / pl. –a, –orum, –is

*

b) clasa a II-a: rad + 2 ter.

is (M și F, d. a III-a par.) Ex: civis, -is

e (N, dec. a III-a par.) Ex: mare, -is / N. Ac. V. –e, G-is, D. Abl. –i / pl. –ia, –ium, –ibus.

*

c) clasa a III-a: rad = 1 ter.

-s (M, F, N), după consoană, ca la dec. a III-a impar. Ex: dux, ducis. / sg. N. Ac. V. -, G. –is, D –i, Abl. –e/ pl. –a, –um, –ibus, –ibus.

***

Terminațiile adjectivului sunt cele de N. sg și se află toate în dicționar.

Numai adj. de o singură terminație, din a III-a clasă, au la N. rad + consoană și apar în dicționar cu term. de G pentru a se vedea clar rădăcina adjectivului nealterată.

*

Pagina 48

Gradul comparativ al adjectivelor [în limba latină]:

rad + sufixul de intensitate ius (N) + ter. distincte

sau

rad + ior (M și F) + ter. distincte

Ambele au forme asemănătoare substantivelor de declinarea a III-a.

*

Gradul superlativ al adjectivelor:

rad + issim + ter (-us, -a, -um)

Merg după declinarea a II-a la M și N și după declinarea I la F.

*

Vocala lungă e însemnată cu ( ) deasupra iar vocala scurtă cu ( ˇ ) deasupra.

*

Felul vocalelor sunt indicate în dicționare.

*

Formele pronominale: 1. pronume; 2. adjectiv pronominal.

*

Pagina 49

Pronumele demonstrativ [în latină]

1. de apropiere: hic, haec, hoc = acesta, aceasta (de lângă mine) / iste, ista, istud = acesta, aceasta (de lângă tine/ ăsta, asta)

2. de depărtare: ille, illa, illud = acela, aceea (el, ea)

*

Pronumele demonstrativ de întărire: ipse, ipsa, ipsum = însuși, însăși

*

Demonstrativul anaforic: is, ea, id = acesta, aceasta/ el, ea

*

Demonstrativul de identitate: isdem (idem), eadem, idem = același, aceeași.

*

Pronumele relativ: qui, quae, quod = cel/ cea care

*

Pronumele interogativ: quis (M și F): cine? / quid (N)= ce?

avrupa yakasi escort
mecidiyekoy escort bayan
sisli escort bayan

Did you like this? Share it: