Evanghelia după Matei (cap. 10)

Evanghelia după

Matei

*

Traducere și note de

Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș

***

Traducerea noastră s-a făcut din limba greacă veche, conform: The Greek New Testament (GNT), ed. Kurt Aland, Matthew Black, Carlo M. Martini, Bruce M. Metzger and Allen Wikgren, Ed. Münster/Westphalia, 1966, inclusă în ediția electronică BibleWorks v. 6.

***

Capitolul 10

1. Și chemând la Sine pe cei doisprezece Ucenici ai Săi le-a dat lor putere [exusian][1] [asupra] duhurilor necurate [pnevmaton acatarton] ca să le scoată pe ele[2] și să vindece toată boala și toată neputința[3].

2. Iar numele celor 12 Apostoli sunt acestea: primul [protos] este Simon [Simon], cel numit Petros [Petros][4], și Andreas [Andreas][5], fratele lui [Petros], și Iacovos [Iacovos] al lui Zevedeos[6] [tu Zevedeu] și Ioannis [Ioannis][7], fratele lui [Iacovos],

3. Filippos [Filippos][8] și Vartolomeos [Vartolomeos][9], Tomas [Tomas][10] și Matteos [Matteos][11] vameșul, Iacovos al lui Alfeos[12] și [Levveos[13], cel care mai e numit și] Taddeos [Taddeos][14],

4. Simon Cananeul [Simon o Cananeos][15] și Iudas Iscarioteanul [Iudas o Iscariotis][16], cel care L-a și vândut pe El.

5. Pe acești 12 [Ucenici] Iisus i-a trimis [apestilen] [și] le-a poruncit lor zicând: „În calea neamurilor [odon etnon] să nu mergeți și în cetate a samaritenilor să nu intrați!

6. Dar mergeți mai degrabă către oile pierdute[17]/ distruse/ ruinate[18] [ta provata ta apololota] ale casei lui Israil.

7. Și mergând propovăduiți zicând că: „S-a apropiat Împărăția Cerurilor” [Inghichen i Vasilia ton Uranon].

8. Vindecați pe cei neputincioși, ridicați[19] pe cei morți, curățiți pe leproși[20], scoateți pe demoni [din oameni]! În dar ați luat[21], în dar să dați[22].

9. Să nu dobândiți/ câștigați[23] [Mi ctisiste] aur, nici argint, nici bronz în cingătorile voastre,

10. Nici traistă [piran] în cale, nici două tunici/ hitoane [hitonas], nici sandale [ipodimata], nici toiag [ravdon]!  Căci vrednic [axios] este lucrătorul de hrana lui[24].

11. Și în care cetate și sat intrați, cercetați cine este vrednic [axios] în aceasta! Și acolo rămâneți până când veți pleca.

12. Și intrând în casă urați-i ei de bine[25]!

13. Iar dacă casa este vrednică, să vină pacea voastră peste ea, iar dacă nu este vrednică, să se întoarcă pacea voastră la voi!

14. Dacă cineva nu vă va primi pe voi și nici nu va asculta cuvintele voastre, ieșiți afară din casa sau din cetatea aceea [și] scuturați praful de pe picioarele voastre!

15. Adevărat vă spun vouă, mai suportabil [anectoteron][26]/ mai ușor[27] va fi pământului Sodomei[28] și Gomorrei[29] în ziua judecății [imera criseos] decât cetății aceleia.

16. Iată, Eu vă trimit [apostello] pe voi ca pe oi în mijlocul lupilor! De aceea, fiți înțelepți[30]/ prevăzători/ chibzuiți [fronimi] ca șerpii și curați/ nevinovați[31] [acherei] ca porumbeii.

17. Feriți-vă de oameni! Căci vă vor da pe voi în sinedrionuri[32] [sinedria] și în sinagogile [tes sinagoghes]  lor vă vor biciui pe voi!

18. Și la ighemoni [ighemonas]/ guvernatori/ domni[33] și vasilei [vasilis]/ împărați[34]/ regi[35] veți fi duși pentru Mine[36] întru mărturie lor și neamurilor[37].

19. Iar când sunteți dați lor, nu vă îngrijiți cum și ce să vorbiți! Căci vi se va da vouă în ceasul acela ce să spuneți!

20. Căci nu voi sunteți cei care vorbiți ci Duhul Tatălui vostru [to Pnevma tu Patros imon] vorbește în voi.

21. Și va da frate pe frate întru/ la [is] moarte și tată pe fiu, și se vor ridica copiii contra părinților și îi vor ucide pe ei.

22. Și veți fi urâți de către toți pentru/ din cauza numelui Meu! Dar cel care va răbda/ îndura [până] în sfârșit[38], acela se va mântui.

23. Și când vă persecută/ vă prigonesc[39]/ vă urmăresc[40] pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă! Căci adevărat vă spun vouă, nu veți sfârși cetățile lui Israil până ce va veni Fiul omului [Iios tu antropu].

24. Nu este ucenic mai presus de învățător[41], nici slujitor mai presus de domnul lui.

25. Destul este ucenicului să fie ca învățătorul lui și slujitorului ca domnul lui. Dacă l-au numit pe Stăpânul casei [ton Icodespotin] Veelzevul/ Beelzebul [Veelzevul], cu cât mai mult pe casnicii Lui [tus ichiacus Aftu]?

26. De aceea, nu vă temeți de ei! Căci nu este nimic acoperit care să nu se descopere și ascuns care să nu se cunoască.

27. Ce Eu vă spun în întuneric [en ti scotia], spuneți în lumină [en to foti], și ce [vă spun] în auzurile [voastre] propovăduiți [de] pe acoperișuri.

28. Și nu vă temeți de cei care ucid trupul, [pentru că] sufletul nu pot să-l omoare! Ci temeți-vă mai mult [de cel care] poate și sufletul și trupul să le piardă în Gheenna[42].

29. Nu se vând două vrăbii [strutia] pe un assarion[43]? Și niciuna dintre ele nu cade pe pământ fără Tatăl vostru [voia Tatălui vostru[44]].

30. Însă vouă și toți perii capului vă sunt numărați.

31. De aceea, nu vă temeți! Voi sunteți cu mult mai de preț decât [diaferete] vrăbiile.

32. Astfel, tot cel care va mărturisi întru Mine [omologhisi en Emi] înaintea oamenilor[45] și Eu voi mărturisi întru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri!

33. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.

34. Nu gândiți/ nu presupuneți/ nu socotiți[46] că am venit să aduc pace pe pământ! Nu am venit să aduc pace ci sabie.

35. Căci am venit să-l despart pe bărbat de tatăl său și pe fiică de mama ei și pe noră de soacra ei,

36. și dușmanii omului sunt casnicii lui.

37. Cel care iubește pe tată sau pe mamă mai presus [iper] [decât] pe Mine nu este vrednic [axios] de Mine, și cel care iubește pe fiu sau pe fiică mai presus [decât] pe Mine nu este vrednic de Mine!

38. Și cel care nu-și ia crucea lui [ton stavron aftu] și nu urmează după Mine [acoluti opiso Mu], nu este vrednic de Mine.

39. Cel care și-a aflat sufletul lui îl va pierde pe el, și cel care își va pierde sufletul lui pentru Mine îl va afla pe el.

40. Cel care vă primește pe voi pe Mine mă primește, și cel care Mă primește [pe Mine] primește pe Cel care M-a trimis pe Mine.

41. Cel care primește Profet [Profitin] întru numele Profetului plată de Profet va lua, și cel care primește Drept [Dicheon][47] întru numele Dreptului plată de Drept va lua.

42. Și cel care a dat de băut [potisi] unuia dintre aceștia mici [chiar și] numai un pahar cu apă rece [potirion psihru] întru nume de Ucenic, adevărat vă spun vouă, nu își va pierde plata lui.


[1] În sensul de harismă dumnezeiască.

[2] Din oameni. Le-a dat putere dumnezeiască ca să scoată demonii din oameni, să îi elibereze pe oameni de demoni.

[3] Sintagma extinsă: „toată boala și toată neputința” [pasan noson che pasan malachian] apare pentru a treia oară în textul mateian, pentru că, anterior, a apărut la 4, 23 și 9, 35.

[4] În ed. Biblia 1688: Simon și Petăr, pe când în ed. BOR 1988 și 2001: Simon și Petru.

[5] În ed. Biblia 1688: Andreiu, pe când în ed. BOR 1988 și 2001: Andrei.

[6] Transliterare a N. sg.: Zevedeos.

În ed. Biblia 1688: Iacov și Zevedeiu, pe când în ed. BOR 1988 și 2001: Iacov și Zevedeu.

[7] În ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001: Ioan.

[8] Ibidem: Filip.

[9] În ed. Biblia 1688: Vartholomeiu. În ed. BOR 1988: Vartolomeu. În ed. BOR 2001: Bartolomeu.

[10] În ed. Biblia 1688: Thoma. În ed. BOR 1988 și 2001: Toma.

[11] În ed. Biblia 1688: Mattheiu. În ed. BOR 1988 și 2001: Matei.

[12] Transliterare a N. sg.: Alfeos.

În ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001: Alfeu.

[13] În ed. Biblia 1688: Leveu. În ed. BOR 1988 și 2001: Levi.

[14] În GNT nu avem fragmentul: „și Levi ce se zice”, pe care îl aflăm în ed. BOR 1988 și 2001. În ed. Biblia 1688: „și Leveu, cel ce s-au poreclit Thadeu”.

Însă în MGK găsim textul cu pricina: che Levveos o eponomastis Taddeos [și Levveos, cel care mai e numit și Taddeos].

În ed. Biblia 1688: Thadeu. În ed. BOR 1988 și 2001: Tadeu.

[15] În ed. Biblia 1688: Simon Cananitul. În ed. BOR 1988: Simon Cananeul. În ed. BOR 2001: Simon Canaaneanul.

[16] În ed. Biblia 1688: Iuda Iscariotul. În ed. BOR 1988 și 2001: Iuda Iscarioteanul.

[17] În ed. Biblia 1688 se vorbește despre oile „perite” / pierite, care au plecat sau au fost luate din turma lui Israel. La fel în ed. BOR 1988 și 2001 se vorbește despre „oile cele pierdute”.

[18] Pentru că atunci când te desparți de Biserică pentru a te închina la idolii neamurilor te distrugi interior, te ruinezi lăuntric din punct de vedere religios și moral.

[19] Cu sensul de a-i învia.

[20] În ed. Biblia 1688: „gubavi”.

[21] Această putere dumnezeiască de la Mine.

[22] Vindecări oamenilor.

[23] În ed. Biblia 1688, fiind astfel de acord cu textul grecesc al GNT.

În ed. BOR 1988 și 2001 însă, accentul nu mai cade pe a nu primi aur, argint și bronz în urma exersării harismei dumnezeiești ci pe a nu avea deloc bani la ei: „Să nu aveți nici aur, nici argint…”.

Din acest motiv varianta propusă de ed. BOR 1988 și 2001 nu concordă cu textul GNT și iese din logica textului. Și aceasta, pentru că varianta folosită de ed. BOR 1988 și 2001 e MGK, unde găsim: „Mi ehete” = Să nu aveți.

Iar logica textului e următoarea: Să nu comercializați harisma pe care Eu v-am dat-o vouă! Să dați vindecări în dar și nu contra cost, pentru că puterea aceasta ați primit-o de la Mine în dar.

[24] Și lucrătorul văzut, de cei pe care îi vindecă și îi întărește duhovnicește, ca vrednic de hrana lui, e lucrătorul care nu e avid după bani, după îmbogățire ci după vindecarea și mântuirea oamenilor, după întoarcerea oamenilor la Dumnezeu. El primește hrană din dragostea și considerația celor pe care i-a ajutat și nu cu forța.

[25] În ed. Biblia 1688: „Deci, intrând în casă, urați bine ei”. Urați de bine membrilor casei care vă găzduiește.

Însă în ed. BOR 1988 și 2001 găsim un text extins la acest verset: „Și intrând în casă, urați-i zicând: „Pace casei acesteia!”.

De această dată nu regăsim textul ed. BOR 1988 și 2001 în MGK [Iserhomeni de is tin ichian heretisate aftin]. Nici în KJV (1611/1769), GNV (1599), PNT (1595), L45 (1545), VUL, BGT. Însă în BBE (1949/1964) găsim o variantă asemănătoare celei folosite în ed. BOR 1988 și 2001: „And when you go in, say, May peace be on this house”. La fel și în BFC (1997): „Quand vous entrerez dans une maison, dites: ‹La paix soit avec vous›”.

Dar textul propus de ed. BOR 1988 și 2001 se regăsește în ed. Noul Testament-Bălgrad [1648], care în ed. 1998, p. 134 prezintă textul: „Deci intrând în casă, urați bine zicând: Pace casii aceștia”, dar și în ed. BOR 1914: „Și intrând în casă, să-i urați, grăind: Pace casei acesteia”.

[26] E vorba despre forma de comparativ a adjectivului anectos, care se regăsește de 5 ori în Noul Testament: Mt. 10, 15; 11, 22; 11, 24 și Lc. 10, 12; 10, 14. De fiecare dată a fost folosită pentru a indica pedeapsa mai puțin dureroasă.

[27] În ed. Biblia 1688, BOR 1914,1988, 2001.

[28] Transliterare a N. sg: Sodoma.

[29] Ibidem: Gomorra.

[30] În ed. Biblia 1688, BOR 1988 și 2001.

[31] În ed. BOR 1988.

În ed. Biblia 1688: întregi. În ed. BOR 1914 și 2001: blânzi.

[32] Noi am format transliterarea cuvântului la plural plecând de la N. sg. sinedrion.

În ed. Biblia 1688 s-au tradus termenii, fapt pentru care avem: „adunări” și „săboarele”. La fel s-a procedat și în ed. BOR 1914, unde avem: „adunări” și „soboare”.

În ed. BOR 1988: „vă vor da pe mâna sinedriștilor”, adică a celor din Sinedriu sau Sanhedrin. A se vedea:  http://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin.

Ed. BOR 2001 revine la forma tradusă și vorbește despre soboare în loc de sinedriuri, dacă e să îl românizăm pe sinedrionuri.

[33] În ed. Biblia 1688. În ed. BOR 1988: dregători, pe când în ed. BOR 2001: conducători.

[34] În ed. Biblia 1688.

[35] În ed. BOR 1988 și 2001.

[36] Din cauza Mea.

[37] Spre a le mărturisi lor și neamurilor despre Evanghelia Mea.

[38] Până la sfârșitul vieții sale.

[39] În ed. Biblia 1688: „când vă vor goni pre voi”. În ed. BOR 2001: „vă vor prigoni”.

[40] În ed. BOR 1988.

[41] În ed. BOR 1988 avem „învățătorul său”, variantă pe care nu o susține ed. MGK, nici ed. Biblia 1688, unde nu există pronumele. Tot „învățătorul său” găsim și în ed. BOR 2001.

[42] Transliterare a N. sg. : Gheenna.

[43] Ibidem: assarion. Assarion era moneda care reprezenta o zecime dintr-o drahmă. A se vedea: http://en.wikipedia.org/wiki/As_%28Roman_coin%29.

[44] E varianta din MGK: „tu telimatos tu Patros sas”. Nu apare în GNT „voia” Tatălui, dar se subînțelege.

[45] Care va fi cu Mine și întru Mine și astfel va vorbi despre Mine.

[46] În ed. BOR 1988 și 2001.

[47] Pe un om drept, plin de curăție și sfințenie în fața lui Dumnezeu.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *