Pachetul de memorare (55-61)

Pagina 55:

ille, illa, illud (rad. ill)

sg.

M: N. ille, G. illius, D. illi, Ac. illum, Abl. illo, V. ille!

F: N. illa, G. illius, D. illi, Ac. illam, Abl. illa, V. illa!

N: N. illud, G. illius, D. illi, Ac. illud, Abl. illo, V. illud!

pl.

M: N. illi, G. illorum, D. illis, Ac. illos, Abl. illis, V. illi!

F: N. illae, G. illarum, D. illis, Ac. illas, Abl. illis, V. illae!

N: N. illa, G. illorum, D. illis, Ac. illa, Abl. illis, V. illa!

*

is, ea, id

sg.

M: N. is, G. eius, D. ei, Ac. eum, Abl. eo, V. is

F: N. ea, G. eius, D. ei, Ac. eam, Abl. ea, V. ea

N: N. id, G. eius, D. ei, Ac. id, Abl. eo, V. id

pl.

M: N. ii, G. eorum, D. iis, Ac. eos, Abl. iis, V. ii

F: N. eae, G. earum, D. iis, Ac. eas, Abl. iis, V. eae

N: N. ea, G. eorum, D. iis (eis), Ac. ea, Abl. iis (eis), V. ea

*

Pagina 56:

Dacă la formele cazuale ale lui is, ea, id adăugăm particula dem obținem formele declinării pentru idem, eadem, idem.

*

idem, eadem, idem = pronume sau adjectiv pronominal de identitate

sg.

M: N: isdem, G. eiusdem, D. eidem, Ac. eudem, Abl. eodem, V. isdem

F: N. eadem, G. eiusdem, D. eidem, Ac. eadem, Abl. eadem, V. eadem

N: N: idem, G eiusdem, D. eidem, Ac. idem, Abl. eodem, V. idem

pl.

M: N. iidem, G. eorundem, D. iisdem, Ac. eosdem, Abl. iisdem, V. iidem

F: N. eaedem, G. earundem, D. iisdem, Ac. easdem, Abl. iisdem, V. eaedem

N: N. eadem, G. eorundem, D. iisdem (eisdem), Ac. eadem, Abl. iisdem (eisdem), V. eadem

*

Pagina 57:

qui, quae, quod (r. qu / cu la G. și D. sg) = cel/ cea care. Pronume relativ.

sg.

M: N. qui, G. cuius, D. cui, Ac. quem, Abl. quo, V. qui

F: N. quae, G. cuius, D. cui, Ac. quam, Abl. qua, V. quae

N: N. quod, G. cuius, D. cui, Ac. quod, Abl. quo, V. quod

pl.

M: N. qui, G. quorum, D. quibus, Ac. quos, Abl. quibus, V. qui

F: N. quae, G. quarum, D. quibus, Ac. quas, Abl. quibus, V. quae

N: N. quae, G. quorum, D. quibus, Ac. quae, Abl. quibus, V. quae

*

Pagina 58:

aliqui, alique, aliquod (r. aliqu/ alicu la G. și D. sg.)

sg.

M: N. aliqui, G. alicuius, D. alicui, Ac. aliquem, Abl. aliquo, V. aliqui

F: N. aliquae, G. alicuius, D. alicui, Ac. aliquam, Abl. aliqua, V. aliquae

N: N. aliquod, G. alicuius, D. alicui, Ac. aliquod, Abl. aliquo, V. aliquod

pl.

M: N. aliqui, G. aliquorum, D. aliquibus, Ac. aliquos, Abl. aliquibus, V. aliqui

F: N. aliquae, G. aliquarum, D. aliquibus, Ac. aliquas, Abl. aliquibus, V. aliquae

N: N. aliquae, G. aliquorum, D. aliquibus, Ac. aliquae, Abl. aliquibus, V. aliquae

*

Pagina 59:

Pronumele posesive sunt formate prin derivare de la rădăcina pronumelor personale și reflexive, cu ajutorul celor trei terminații de gen, împrumutate de la adjectiv.

Pronumele personal are forme numai pentru pers. I și a II-a sg. și plural.

I sg. ego, I pl. nos

II sg. tu, II pl. vos

*

pers. I:

sg.

N: ego (eu)

G: mei (de mine)

D: mihi / mi (îmi/ mie)

Ac: me / m (mă); mene (pe mine)

Abl: mē

V: –

pl.

N: nos (noi)

G: 1. nostri (de noi)/ 2. nostrum (dintre noi) = Genitiv partitiv

D: nobis (nouă)

Ac: nos (pe noi)

Abl: nobis

V: –

*

pers. a II-a:

sg.

N: tu (tu)

G: tui (de tine)

D: tihi/ tibi/ ti (îți/ ție)

Ac: te/ tene (tine)

Abl: tē

V: tu!

pl.

N: vos (voi)

G: 1. vestri (de voi) 2. vestrum (dintre voi)

D: vobis (vouă)

Ac. vos (pe voi)

Abl: vobis

V: vos!

*

Pagina 6061:

Pronumele reflexiv are aceleași terminații ca și pronumele personal dar pe radical –s.

Formele de singular se utilizează și la plural, conform uzanței limbii române: el se duce/ ei se duc.

sg. și pl:

N: –

G: sui (de sine)

D. sibi/ si (și sau sieși)

Ac: se (se/s) / sene (sine)

Abl: se

V: –

*

Pronumele posesiv = radical + ter. Indică posesorul. La persoana I, a II-a și a III-a sg. și plural.

me:

me+us (dec. a II-a); -i

me +a (dec. I); -ae

me+um (dec. a II-a); -a

*

me = posesor (pers. I sg.), un singur posesor

meus, mea, meum = obiectul posedat

mea = obiecte podesate.

*

tu:

tu +us; -i

tu+ a; -ae

tu+um; -a

*

nos

nos+ter + us, -i

nos+ter+ a, -ae

nos+ ter+ um, -a

*

vos

vos+ ter+ us, -i

vos + ter+ a, -ae

vos+ ter+ um, -a

*

voster: vester/ vestrum

*

Când după sufixul ter apare o vocală, sufixul pierde pe e. Fenomenul de sincopă/ tăiere.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *